Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3: Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie.

2 Budynek NZOZ-u przed realizacją Projektu.
Budynek NZOZ-u po realizacji Projektu.

3 Celem Projektu, którego Beneficjentem jest Gmina Kraśniczyn było: dostosowanie obiektu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, poprawa dostępności i bezpieczeństwa użytkowników. Realizacja Projektu wpłynęła na poprawę organizacji, jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych udzielanych przez NZOZ w Kraśniczynie.

4 Rezultatem realizacji projektu jest:
potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – szt./rok, skrócenie czasu obsługi pacjentów – 100 %, liczba badań wykonanych nowym sprzętem medycznym – szt., średni czas oczekiwania na świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia – 5 dni, liczba osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia – 230 osób, liczba osób korzystających z infrastruktury dofinansowanej w wyniku projektu – osób, liczba dostosowanych obiektów ochrony zdrowia do przepisów prawa – 1 szt., zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną – 59,63 MWh/rok, koszt uzyskania jednostkowej oszczędności ciepła – 416,53 zł/GJ, wartość zakupionego sprzętu: onkologa, choroby układu krążenia – ,01 zł., liczba zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.

5 Bezpośrednimi produktami projektu jest:
liczba wdrożonych systemów informatycznych poprawiających zarządzanie - 1 szt. liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach RPO - 2 szt., liczba zakupionego sprzętu komputerowego - 2 szt., liczba zakupionego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz sprzętu służącego wykrywaniu i leczeniu chorób układu krążenia, nowotworów - 4 szt., liczba zakupionego sprzętu medycznego - 69 szt., powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia dostosowanych do przepisów prawa m2, powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia przystosowanych dla osób niepełnosprawnych m2, kubaturowa powierzchnia obiektów ochrony zdrowia poddanych termomodernizacji ,26 m3, powierzchnia obiektów ochrony zdrowia poddanych termomodernizacji m2, powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia m2.


Pobierz ppt "Projekt: „Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google