Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.

2 Agencja Rozwoju Mazowsza S. A
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest spółką skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. ARMSA działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w Województwie Mazowieckim.

3 Misją Agencji Rozwoju Mazowsza S. A
Misją Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego Mazowsza. ARMSA przy realizowanych przedsięwzięciach wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez: edukację i szkolenia; wsparcie administracyjne i organizacyjne; organizację platform wymiany informacji i doświadczeń; udostępnianie baz danych użytecznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej;

4 ARM S.A. Dział Społeczeństwa Informacyjnego - Internet dla Mazowsza
- Mazowszanie - ITeraz Mazowsze II - SIRMA+ Dział Funduszy Unijnych i Szkoleń - Rolnik w systemie ratownictwa - Turystyka – Szansa dla Rolnika - Turystyka – Szansa na zatrudnienie - Akademia Policyjna - Akademia Unijna III Dział Rewitalizacji i Konsultingu - Projekty rewitalizacyjne - Inicjatywa Jessica Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera

5 ARMSA przeszkoliła ponad 12 tys
ARMSA przeszkoliła ponad 12 tys. osób z terenu Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota środków przeznaczonych na te szkolenia wynosi blisko 18 mln zł (średnio 1500 zł /osobę). Środki na szkolenia są pozyskiwane w ramach dostępnych funduszy unijnych np. Program Operacyjny – Kapitał Ludzki, ZPORR.

6 PROJEKTY ARMSA - BEZPIECZEŃSTWO
I. „Akademia Policyjna” wartość projektu: ,00 PLN ilość policjantów i pracowników cywilnych Policji do przeszkolenia: 1160 Projekt realizowany w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu. Patronat honorowy nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Komendant Stołeczny Policji.

7 AKADEMIA POLICYJNA to praktyczne szkolenia z 18 tematów m.in.:
specjalistyczne metody operacyjne, zarządzanie zespołami i zaawansowane metody pracy operacyjnej dla kadry kierowniczej i pracowników, zarządzanie kryzysowe, przestępczości narkotykowa, przestępczości korupcyjna, przestępczość gospodarcza, pierwsza pomoc w warunkach bojowych, kurs posługiwania się bronią palną i amunicją strzelecką, rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych, dokumentów i podstawy grafologii, trening interpersonalny.

8 PROJEKTY ARMSA - BEZPIECZEŃSTWO
II. „Rolnik w systemie ratownictwa” - wartość projektu: ,00 PLN - ilość przeszkolonych osób: 846 - szkolenia: kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

9 PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA
Strategia rozwoju turystyki Województwa Mazowieckiego na lata OBSZAR PRIORYTETOWY 2.: ZASOBY LUDZKIE CEL STRATEGICZNY 2: Wzmocnienie potencjału ludzkiego regionu oraz przygotowanie kadr do obsługi ruchu turystycznego

10 PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA
Projekty zostały stworzone z myślą o rozwijającym się sektorze turystycznym na Mazowszu oraz pod kątem potrzeb, jakie powstaną w zakresie usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - EURO 2012.

11 PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA
Wzmożony ruch turystyczny w trakcie mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012 będzie wymagał dobrej organizacji logistycznej. Zapewnienie takich usług jak wyżywienie, transport i kierowanie grupami turystów będzie jednym z niezbędnych elementów stanowiących o sukcesie całego przedsięwzięcia.

12 PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA
III. „Turystyka – szansa na zatrudnienie” - wartość projektu: ,00 PLN - ilość przeszkolonych osób (bezrobotnych): 225 - szkolenia: kucharz, kelner, pilot wycieczek, organizator turystyki, kierowca autokaru (kat. D prawa jazdy)

13

14 PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA
III. „Turystyka – szansa dla rolnika” wartość projektu: ,60 PLN ilość osób do przeszkolenia: 1050 szkolenia: kucharz, kelner, barman, organizator agroturystyki, przewodnik agroturystyczny

15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Artur Andrysiak AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.


Pobierz ppt "AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google