Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1) nabór: luty – marzec 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1) nabór: luty – marzec 2009"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1) nabór: luty – marzec 2009
2) liczba złożonych wniosków: 150 * gminy – 92; * instytucje kultury – 41; * kościoły, związki wyznaniowe – 12; * organizacje pozarządowe – 5. 3) liczba projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji – 135 * gminy – 89; * instytucje kultury – 35; * kościoły, związki wyznaniowe – 8 * organizacje pozarządowe – 3

3

4

5

6

7

8 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI kwota zakontraktowanych w ramach pierwszego konkursu środków mln zł. (prawie 11 mln euro); kwota dla województwa pomorskiego na lata w całym okresie programowania: 22  euro; kwota środków udostępniona obecnie przez MRiRW w rozporządzeniu w sprawie podziału środków: 17  euro, tj. 74 876 072,06 zł; dostępna kwota: ponad 27 mln zł. Kolejny nabór odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie I i II kwartału 2010 roku.

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ
trzy odrębne nabory: maj – czerwiec 2009 * gospodarka wodno – ściekowa; * gospodarka odpadami; * wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych; 2) liczba złożonych wniosków: 94 * gospodarka wodno – ściekowa – 80; * gospodarka odpadami – 7; * energia odnawialna – 7. 3) liczba projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji – 81 (realizowanych 80). * gospodarka wodno – ściekowa – 69; * gospodarka odpadami – 6; * energia odnawialna – 5.

11

12

13 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ

14 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ
kwota zakontraktowanych w ramach pierwszego konkursu środków mln zł. (prawie 33,7 mln euro); kwota dla województwa pomorskiego na lata w całym okresie programowania: 56 834 382 euro; kwota środków udostępniona obecnie przez MRiRW w rozporządzeniu w sprawie podziału środków: 53 992 663 euro, tj. 236 703 834,59 zł dostępna kwota: ponad 88,6 mln zł. Kolejny nabór odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku.

15 „MELIORACJE” nabór: czerwiec – lipiec 2009 2) liczba złożonych wniosków: 5 * melioracje podstawowe – 3; * melioracje szczegółowe – 2. 3) liczba projektów przeznaczonych do realizacji: 5; 4) całkowita wartość projektów: ponad 26,5 mln zł; 5) jedyny beneficjent: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku

16 LEADER w maju Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z 16 Lokalnymi Grupami Działania umowy dofinansowanie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju; 2. podpisane umowy opiewają na ponad 135 mln zł; 106 mln zł – na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; 26,5 mln zł – na funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację; 2,7 mln zł – na realizację projektów współpracy 3. istniejące na terenie województwa pomorskiego Lokalne Grupy Działania obejmują swoim zasięgiem teren wszystkich gmin uprawnionych do korzystania z tych środków.

17

18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: (058) fax: (058)


Pobierz ppt "ODNOWA I ROZWÓJ WSI 1) nabór: luty – marzec 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google