Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95%

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95%"— Zapis prezentacji:

1 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95% –kwota dofinansowania - 292 820 507 PLN co stanowi 74,95% alokacji na lata 2004-2006 36 umów36 umów zostało zawartych 62,05% –kwota dofinansowania 208.143.543 PLN co stanowi 62,05% alokacji na lata 2004-2006

2 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu I (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

3 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (2) (6) (3) (4) (1) (11) (4) (5)

4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet III (bez działania 3.4) 53 wnioski zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa 35,19% –kwota dofinansowania – 53 799 048 PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata 2004-2006 dotychczas zawarto 53 umowy 35,19% –kwota dofinansowania - 53 799 048 PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata 2004-2006

5 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu III (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

6 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (29) (7) (5) (12)

7 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Projekty zakończone i rozliczone (dane na dzień 09.05.05) Gmina Barcin - Budowa kanalizacji sanitarnej całkowita wartość projektu 306 933,32 PLN 181 972,38kwota dofinansowania - 181 972,38 PLN Gmina Kowalewo Pomorskie - Przebudowa układu komunikacyjnego całkowita wartość projektu 851 537,23 PLN 638 652,92kwota dofinansowania - 638 652,92 PLN Powiat Żniński - Przebudowa drogi powiatowej Żnin- Gąsawa-Ryszewo całkowita wartość projektu 566 700,00 PLN 425 025,00kwota dofinansowania - 425 025,00 PLN

8 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Projekty zakończone i rozliczone c.d. Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy całkowita wartość projektu 200 000 PLN 150 000kwota dofinansowania – 150 000 PLN SP ZOZ w Koronowie całkowita wartość projektu 360 000 PLN 270 000kwota dofinansowania – 270 000 PLN Szpital Powiatowy ZOZ w Rypinie całkowita wartość projektu 190 705 PLN 143 028,75kwota dofinansowania – 143 028,75 PLN

9 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytetu IPriorytetu III Płatności zrealizowane w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III w okresie od 01.01.2005 do 16.06.2005r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 10 473 671 PLN

10 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Realizacja zobowiązań ze ZPORR na podstawie dokonanych płatności w % (wg danych z MGiP na dzień 31.03.2005 r.)

11 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Pokrycie alokacji ZPORR na podstawie wniosków po ocenie formalnej w % (wg danych MGiP na dzień 31.03.2005r.)

12 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Nabory wniosków zamknięte w 2005 I konkurs: 7-24 lutego 2005 roku 1.Działanie 3.1 Obszary wiejskie II konkurs: 14 marca – 1 kwietnia 2005 1.Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 2.Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna z wyłączeniem projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza oraz turystyki

13 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ramach działania 3.1 wpłynęło 220 wniosków: 1.Infrastruktura ochrony środowiska – 100 wniosków 2.Infrastruktura drogowa – 119 wniosków 3.Kultura - 1 wniosek W wyniku oceny formalnej odrzucono 45 wniosków, natomiast 175 projekty zostały przekazane do oceny merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów (wnioskowane dofinansowanie 175 409 053 PLN).

14 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działani e ZPORR Liczba wniosków pozytywnie po Formalnej Wnioskowane dofinansowanie z EFRR pozytywnie po formalnej Dostępne środki 2005 % pokrycie dostępnych środków 2005 3.1175175 409 05324 219 445724%

15 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ramach II konkursu wpłynęło 169 wniosków: 1.Działanie 3.2: 60 wniosków 2.Działanie 3.3 - poddziałanie 3.3.1: 14 wnioski - poddziałanie 3.3.2: 2 wnioski 3.Działanie 3.5 - poddziałanie 3.5.1: 62 wnioski - poddziałanie 3.5.2: 31 wnioski Obecnie trwa procedura oceny formalnej.

16 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działanie ZPORR Liczba złożonych wniosków Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dostępne środki 2005 % pokrycie Dostępnych środków 2005 3.26069 076 7739 208 420750% 3.3.11414 389 240 4 107 983 (do 3.3.1 i 3.3.2) 426% 3.3.223 121 344 4 107 983 (do 3.3.1 i 3.3.2) 426% 3.5.16287 318 3873 804 4722295% 3.5.23110 007 3883 962 038253%


Pobierz ppt "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95%"

Podobne prezentacje


Reklamy Google