Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- ROZWÓJ i POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU - realizowane w oparciu o:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- ROZWÓJ i POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU - realizowane w oparciu o:"— Zapis prezentacji:

1 - ROZWÓJ i POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU - realizowane w oparciu o:
Fundusze strukturalne jako podstawowy instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej GŁÓWNYM CELEM JEST: - ROZWÓJ i POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU - realizowane w oparciu o: Narodowy Plan Rozwoju, Strategię Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Program Phare 2001 i 2002 SSG Rozwój Zasobów Ludzkich
EURO

3 Program Phare 2001 i 2002 SSG Rozwój Przedsiębiorczości
EURO

4

5

6 PODZIAŁ FUNDUSZY W RAMACH ZPORR (w mln euro)

7 Podział funduszy na poszczególne Priorytety
Priorytet I Priorytet II Priorytet III mln euro

8 Priorytet I 115 wniosków złożono
41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa kwota dofinansowania PLN co stanowi 74,95% alokacji na lata 36 umów zostało zawartych kwota dofinansowania PLN co stanowi 62,05% alokacji na lata

9 Wdrażanie Priorytetu I (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

10 (2) (6) (3) (4) (1) (11) (4) (5)

11 Priorytet II (bez działania 2.5)
32 wnioski zostały zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą kwota dofinansowania PLN co stanowi 19,95% alokacji na lata 24 umowy zostały zawarte kwota dofinansowania PLN co stanowi 14,47% alokacji na lata

12 Wdrażanie Priorytetu II (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

13 (15) (2) 2.2 Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (2) 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy (5)

14 Priorytet III (bez działania 3.4)
53 wnioski zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa kwota dofinansowania – PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata dotychczas zawarto 53 umowy kwota dofinansowania PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata

15 Wdrażanie Priorytetu III (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

16 (29) (7) (5) (12)

17 Mikroprzedsiębiorstwa oraz Promocja przedsiębiorczości
Działanie 2.5 ZPORR - Projekty zatwierdzone przez Marszałka – 4 - Umowy podpisane - 4 - Całkowita wartość dofinansowania to 5 015 321,00 PLN w tym 3  ,75 PLN z EFS. Działanie 3.4 ZPORR - Projekty zatwierdzone przez Marszałka - 8 - Umowy planowane do podpisania - 8 - Całkowita wartość dofinansowania to 758 999,08 PLN w tym 544 191,91 PLN z ERDF.

18 Projekty zakończone i rozliczone (dane na dzień 09.05.05)
Gmina Barcin - Budowa kanalizacji sanitarnej całkowita wartość projektu ,32 PLN kwota dofinansowania ,38 PLN Gmina Kowalewo Pomorskie - Przebudowa układu komunikacyjnego całkowita wartość projektu ,23 PLN kwota dofinansowania ,92 PLN Powiat Żniński - Przebudowa drogi powiatowej Żnin-Gąsawa-Ryszewo całkowita wartość projektu ,00 PLN kwota dofinansowania ,00 PLN

19 Projekty zakończone i rozliczone c.d.
Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – PLN SP ZOZ w Koronowie całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – PLN Szpital Powiatowy ZOZ w Rypinie całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – ,75 PLN

20 Płatności zrealizowane w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III
na rzecz Beneficjentów zrealizowano: - 25 przelewów - w kwocie ,69 PLN

21 WYKAZ PŁATNOŚCI ZE ZPORR I kwartał 2005 r.

22 WYKAZ PŁATNOŚCI ZE ZPORR II kwartał 2005 r.

23 Dotychczas zrealizowane płatności w Priorytecie II
Dotychczas na rzecz Beneficjentów zrealizowano przelewy w wys ,44 PLN Działanie 2.1 Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,89 PLN Zrealizowane płatności – ,06 PLN Działanie 2.2 Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,37 PLN Zrealizowane płatności – ,28 PLN Działanie 2.3 Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,00 PLN Zrealizowane płatności – ,10 PLN Działanie 2.6 Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,00 PLN Zrealizowane płatności – ,00 PLN

24 Realizacja zobowiązań ze ZPORR na podstawie dokonanych płatności w % (wg danych z MGiP na dzień r.)

25 Pokrycie alokacji ZPORR na podstawie wniosków po ocenie formalnej w % (wg danych MGiP na dzień r.)


Pobierz ppt "- ROZWÓJ i POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU - realizowane w oparciu o:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google