Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX"— Zapis prezentacji:

1 Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX
„Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o.” Łódź, 1 października 2009 r.

2 Plan prezentacji Skąd pomysł na projekt?
Prace nad projektem (samodzielne pisanie, czy we współpracy) Założenia projektu Osiągnięte rezultaty Dokumentacja zdjęciowa Rozliczenie projektu Promocja Dobre rady dla przyszłych beneficjentów Łódź, 1 października 2009 r.

3 MSG sp. z o.o. Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
operator gazowego systemu dystrybucyjnego ponad 26 tys. km gazociągów i przyłączy obszar 28% powierzchni Polski Łódź, 1 października 2009 r.

4 MSG sp. z o.o. Misja Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów Przedmiot działania dystrybucja paliwa gazowego sieciami gazociągów rozbudowa i modernizację gazociągów przyłączanie odbiorców pogotowie gazowe organizacja alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego Łódź, 1 października 2009 r.

5 ZSP Nr 3 w Łodzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi
Technik Urządzeń Sanitarnych/Technikum gazownicze Patronat MSG Łódź, 1 października 2009 r.

6 Pomysł na Projekt patronat nad ZSP – jedyna taka szkoła w Polsce
możliwość pozyskania dofinansowania – informacja i promocja UM analiza zatrudnienia – brak profesjonalnej średniej kadry technicznej Spółka zatrudnia ok pracowników (w Łodzi ok. 600) z czego ok. 50% stanowią pracownicy techniczny / stanowiska robotnicze – konieczność stworzenia zaplecza kadrowego Strategia MSG – rozwój kadr Łódź, 1 października 2009 r.

7 Prace nad Projektem rozpoczęcie prac – październik 2008 r.
część „techniczna” – MSG część „dydaktyczna” – ZSP rozpoznanie rynku wykonawców złożenie wniosku – 30 grudnia 2008 r. ocena formalna – styczeń 2009 r. ocena merytoryczna – marzec 2009 r. negocjacje – kwiecień 2009 r. podpisanie umowy – 19 czerwca 2009 r. Łódź, 1 października 2009 r.

8 Założenia Projektu Cele ogólne: Cele szczegółowe:
Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP do potrzeb lokalnego rynku pracy Zacieśnienie współpracy ZSP z pracodawcą MSG, która służyć będzie podnoszeniu kwalifikacji uczniów jako przyszłych absolwentów i zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia Wyposażenie ZSP w nowoczesne materiały dydaktyczne w obszarze gazownictwa Cele szczegółowe: Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli Ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów Przygotowanie uczniów do pełnienia roli profesjonalnego pracownika Utworzenie w ZSP specjalistycznej Biblioteki Gazownika i Mechanika Łódź, 1 października 2009 r.

9 Założenia Projektu – c.d.
czas trwania: IV 2009 – III 2011 uczestnicy: 150 uczniów 26 nauczycieli wartość projektu: ,00 zł dofinansowanie: 100% Łódź, 1 października 2009 r.

10 Zadania w projekcie Zadania: Zarządzanie Projektem
Rekrutacja uczestników Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika Kursy specjalistyczne Warsztatów zawodowe Seminarium naukowe Wizyty studialne Udział w targach gazowniczych Promocja i informacja Łódź, 1 października 2009 r.

11 Biuro Projektu Biuro Projektu w Łodzi Zespół Zarządzający:
Koordynator Projektu Specjalista ds. organizacji i promocji Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność Łódź, 1 października 2009 r.

12 Rezultaty Projektu Rezultaty twarde: Rezultaty miękkie:
liczba szkół wdrażających programy rozwojowe liczba szkół współpracujących z pracodawcą liczba uczniów i nauczycieli objętych wsparciem liczba szkół wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne liczba książek i czasopism zakupionych do Biblioteki liczba zakupionych kompletów odzieży roboczej liczba opracowanych pomocy dydaktycznych liczba materiałów i prezentacji multimedialnych liczba publikacji promujących rezultaty projektu Rezultaty miękkie: podniesienie poziomu samooceny nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z pracodawcą nabycie umiejętności do pełnienia roli profesjonalnego pracownika pozyskanie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców wzrost aspiracji zawodowych zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego wzrost znajomości nowych technologii w gazownictwie – 95% Łódź, 1 października 2009 r.

13 Wartość dodana Projektu
Wartością dodaną projektu będzie wskazanie dobrych praktyk do stosowania na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów zgodnie z wymaganiami pracodawcy na współczesnym rynku pracy Opracowana w ramach projektu publikacja będzie służyła uczniom i nauczycielom w kolejnych latach wdrażania planów rozwojowych ZSP Nr 3 i innych szkół zawodowych Łódź, 1 października 2009 r.

14 Podpisanie umowy Łódź, 1 października 2009 r.

15 Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
Łódź, 1 października 2009 r.

16 Zaplecze dydaktyczne/praktyczna nauka zawodu
Łódź, 1 października 2009 r.

17 Rozliczenie projektu pierwszy wniosek o płatność – lipiec 2009 r.
kolejne wnioski o płatność – zgodnie z założonym harmonogramem płatności Łódź, 1 października 2009 r.

18 Promocja szata graficzna i logo projektu www.zsp3.com/projekt banery
roll-upy materiał promujący artykuły prasowe konferencja promująca Łódź, 1 października 2009 r.

19 Informacja w prasie branżowej
Łódź, 1 października 2009 r.

20 Dobre rady czytać dokumentację konkursową – zmiany!
kryteria oceny (karta oceny): kryterium horyzontalne – zasada równości szans kobiet i mężczyzn kryteria strategiczne rezultaty oraz produkty Projektu wyjątkowa skrupulatność w sprawach formalnych oraz rozliczeniowych krótszy tytuł Projektu  Łódź, 1 października 2009 r.

21 Dziękujemy za uwagę! ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Emilia Tomalska Specjalista ds. organizacji i promocji tel Izabela Lewandowska Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność tel Arkadiusz Szadkowski Koordynator Projektu tel Michał Szpila Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji tel


Pobierz ppt "Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX"

Podobne prezentacje


Reklamy Google