Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury współpracy gimnazjów z Biurem Projektu e-Akademia Przyszłości. Warszawa 09-10.03.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury współpracy gimnazjów z Biurem Projektu e-Akademia Przyszłości. Warszawa 09-10.03.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Procedury współpracy gimnazjów z Biurem Projektu e-Akademia Przyszłości. Warszawa 09-10.03.2010 r.

2 Zarządzanie i organizacja Projekt prowadzony jest na zasadzie partnerstwa przez dwie firmy: WSiP S.A. (Lider) i Combidata Poland (Partner). Strony podzieliły się odpowiedzialnością za działania w Projekcie. W obu firmach powstały Zespoły zarządzające Projektem stosownie do listy działań i obowiązków wynikających z harmonogramu oraz budżetu Projektu.

3 Zakres odpowiedzialności Lidera + zarządzanie, + rozliczenie, + monitoring, + ewaluacja, + audyt, + promocja oraz rekrutacja, + merytoryczne opracowanie materiałów edukacyjnych, + przeprowadzenie wdrożenia Programu w szkołach.

4 Zakres odpowiedzialności Partnera +opracowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego www, +opracowanie i wdrożenie platformy e-learningowej, +utrzymanie środowiska informatycznego, +dostarczenie materiałów e-learningowych, +mentoring techniczny.

5 Problemy podczas wdrażania Projektu? ogólny nadzór nad Projektem – tel. (22) 576 25 30, wdrażanie Projektu w szkole – odpowiedzialność za bieżącą koordynację i nadzór nad terminową realizacją prac projektowych określonych w Umowie współpracy tel. (22) 576 26 15 lub e-mail: izabela_kolodziejczyk@wsip.com.pl,izabela_kolodziejczyk@wsip.com.pl merytoryczny nadzór nad materiałami dydaktycznymi – przygotowanie materiałów dydaktycznych tel. (22) 576 26 22 lub e-mail: elzbieta_faron-lewandowska@wsip.com.pl,elzbieta_faron-lewandowska@wsip.com.pl techniczna opieka – rozwiązywanie problemów technicznych związanych z platformą e-learningową e-mail bartosz_opasnik@wsip.com.pl.bartosz_opasnik@wsip.com.pl

6 Dokumenty do przesłania przez Szkołę do Biura Projektu +Załączniki do Umowy współpracy do przesłania w terminach określonych w umowie: +Załącznik nr 1 Zgłoszenie do udziału w projekcie e-Akademia Przyszłości (opiekuna pracowni komputerowej, osoby prowadzącej Szkolne Grupy Wyrównawcze, osoby/ób prowadzącej/-ych Lokalne Zespoły Projektowe) – do 31 maja 2010 r., +Załącznik nr 2 Zgłoszenie nauczycieli do udziału w projekcie e-Akademia Przyszłości – do 31 maja 2010 r., +Załącznik nr 3 Zgłoszenie uczniów do udziału w projekcie e-Akademia Przyszłości – 31 sierpnia 2010 r.,

7 Dokumenty do przesłania przez Szkołę do Biura Projektu +Załącznik nr 4 Zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo ucznia w projekcie e-Akademia Przyszłości – 15 września 2010 r., +Załącznik nr 5 Zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo ucznia w Szkolnych Grupach Wyrównawczych prowadzonych w ramach projektu e-Akademia Przyszłości – w terminie wskazanym za pośrednictwem e-mail przez Biuro Projektu, +Załącznik nr 6 Zgoda przedstawiciela ustawowego na wyjazd ucznia na obóz naukowy organizowany w ramach projektu e-Akademia Przyszłości – w terminie wskazanym za pośrednictwem e-mail przez Biuro Projektu.

8 Dokumenty do przesłania przez Szkołę do Biura Projektu +Dane osobowe powierzone do przetwarzania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy z MEN nr UDA-POKL.03.03.04-00-129/08-00 (wypełniane elektronicznie przez dyrektora szkoły) – 30 września 2010 r. +Zmiany dotyczące uczestników Projektu – na bieżąco. +Protokoły zdawczo-odbiorcze odbioru środków dydaktycznych oraz laptopów – 31 lipca 2010 r. (przekazanie laptopa innemu nauczycielowi – na bieżąco). +Inne – w terminie wskazanym za pośrednictwem e-mail przez Biuro Projektu.

9 Sposób raportowania: +jednostki e-learningowe – raporty generowane automatycznie przez platformę e-learningową, +Lokalne Zespoły Projektowe – raporty ze zrealizowanych projektów zamieszczone na platformie e-learningowej przez opiekuna Lokalnego Zespołu Projektowego, +Szkolne Grupy Wyrównawcze – dziennik zajęć pozalekcyjnych wraz z informacją o postępach ucznia.

10 Sposób raportowania: +wypełnianie ankiet ewaluacyjnych (ex post i ex ante) oraz kwestionariuszy postaw udostępnianych na bieżąco przez Biuro Projektu, +raport końcowy z realizacji Projektu w szkole zawierający m.in. informacje ilu uczniów uczestniczących w Projekcie ukończyło cykl kształcenia. Większość raportów, ankiet i kwestionariuszy dostępnych będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Projektu lub platformie e-learningowej. O terminach przesłania ww. dokumentów będziemy informować na bieżąco.

11 Życzymy udanej współpracy Zespół projektu e-Akademia Przyszłości


Pobierz ppt "Procedury współpracy gimnazjów z Biurem Projektu e-Akademia Przyszłości. Warszawa 09-10.03.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google