Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca realizację Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca realizację Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca realizację Projektu
Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Łódź, 18 marca 2011 r.

2 Działalność operatora gazowego systemu dystrybucyjnego.
W wyniku zmian, jakie zaszły na rynku gazu po wstąpieniu Polski do UE, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przekształciła się w operatora gazowego systemu dystrybucyjnego. Obecnie w ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. Łódź, 18 marca 2011 r.

3 Obszar działania Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
zarządza ponad 26 tysiącami kilometrów gazociągów oraz przyłączy gazowych. Zasięgiem swojego działania obejmuje ok. 28% powierzchni Polski – obszar województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz częściowo warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Łódź, 18 marca 2011 r.

4 Misja Misja MSG sp. z o.o. Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów Przedmiot działania dystrybucja paliwa gazowego sieciami gazociągów rozbudowa i modernizację gazociągów przyłączanie odbiorców pogotowie gazowe organizacja alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego Łódź, 18 marca 2011 r.

5 Charakterystyka Odbiorcy gazu – ok. 1,5 mln
Gazociągi i przyłącza – ok km Wolumen transportowanego gazu – ok mln m3 Wysokość kapitału zakładowego: 1 255,8 mln zł Wartość majątku trwałego: 2 242,3 mln zł Przychody z tytułu dystrybucji gazu: 604 mln zł Wielkość zatrudnienia – ok pracowników Łódź, 18 marca 2011 r.

6 Projekty unijne SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
– „Kompleksowy system doradztwa, umiejętności i kwalifikacji dla MSG Sp. z o.o.” PO Kapitał Ludzki – „Kompetencje gwarancją bezpieczeństwa dystrybucji gazu ziemnego – rozwój potencjału pracowników MSG sp. z o.o. w celu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania” PO Infrastruktura i Środowisko 5 dużych projektów gazyfikacji, w tym z wykorzystaniem technologii LNG RPO Województwa Łódzkiego projekty inwestycyjne o skali regionalnej Łódź, 18 marca 2011 r.

7 Program pozyskiwania funduszy UE
Program pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w MSG sp. z .o.o. horyzont czasowy – do 2015 r. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów koordynacja, nadzór i realizacja projektów z dofinansowaniem UE ze wszystkich obszarów Spółki Łódź, 18 marca 2011 r.

8 Geneza Projektu patronat MSG sp. o.o. nad ZSP Nr 3
kształcenie na kierunku Technik Gazownictwa informacja i promocja UM – możliwość pozyskania dofinansowania analiza zatrudnienia – brak profesjonalnej średniej kadry technicznej spółka zatrudnia ok pracowników (w Łodzi ok. 600) z czego ok. 50% stanowią pracownicy techniczni Strategia MSG – rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa i pozyskiwanie środków UE Łódź, 18 marca 2011 r.

9 Prace nad Projektem Październik 2008 – rozpoczęcie prac nad Projektem
część „techniczna” – MSG część „dydaktyczna” – wsparcie ZSP zadania i budżet Projektu rozpoznanie rynku wykonawców umowa partnerstwa MSG i Urząd Miasta w Łodzi Łódź, 18 marca 2011 r.

10 Założenia Projektu Cele ogólne:
Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP do potrzeb lokalnego rynku pracy Zacieśnienie współpracy ZSP z pracodawcą MSG, która służyć będzie podnoszeniu kwalifikacji uczniów jako przyszłych absolwentów i zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia Wyposażenie ZSP w nowoczesne materiały dydaktyczne w obszarze gazownictwa Cele szczegółowe: Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli Ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów Przygotowanie uczniów do pełnienia roli profesjonalnego pracownika Utworzenie w ZSP specjalistycznej Biblioteki Gazownika i Mechanika Łódź, 18 marca 2011 r.

11 Założenia Projektu Czas trwania Projektu: 1 czerwca 2009 – 31 marca 2011 Uczestnicy Projektu: 150 uczniów 26 nauczycieli Wartość projektu: ,00 zł Intensywność dofinansowania: 100% Łódź, 18 marca 2011 r.

12 Zadania w projekcie Zarządzanie Projektem Rekrutacja uczestników
Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika Kursy specjalistyczne Warsztaty zawodowe Seminarium naukowe Wizyty studialne Udział w targach gazowniczych Promocja i informacja Łódź, 18 marca 2011 r.

13 Wartość dodana Projektu
Wskazanie dobrych praktyk do stosowania na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów zgodnie z wymaganiami pracodawcy na współczesnym rynku pracy Opracowana w ramach Projektu publikacja będzie służyła uczniom i nauczycielom w kolejnych latach wdrażania planów rozwojowych ZSP Nr 3 i innych szkół zawodowych Łódź, 18 marca 2011 r.

14 Prace nad Projektem 30 grudnia 2008 – złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ocena formalna – styczeń 2009 r. ocena merytoryczna – marzec 2009 r. marzec - kwiecień 2009 r. – negocjacje z Urzędem Marszałkowskim weryfikacja składu Zespołu zarządzającego korekta kilku kwot w budżecie Projektu 15 kwietnia 2009 r. – decyzja Zarządu Województwa (Uchwała Nr 519/09) Łódź, 18 marca 2011 r.

15 Podpisanie umowy 19 czerwca 2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie w Łodzi Łódź, 18 marca 2011 r.

16 Zarządzanie Projektem
Powołanie Biura Projektu w Łodzi oraz Zespołu Zarządzającego: Arkadiusz Szadkowski – Koordynator Projektu Emilia Tomalska – Specjalista ds. organizacji i promocji Michał Szpila / Michalina Wasilewska – Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Izabela Lewandowska – Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność Łódź, 18 marca 2011 r.

17 Doświadczenia czytać dokumentację konkursową – zmiany!
przeanalizować kryteria oceny projektów (karta oceny): kryterium horyzontalne – zasada równości szans kobiet i mężczyzn kryteria strategiczne! rezultaty oraz produkty Projektu wyjątkowa skrupulatność na etapie sprawozdawczości Projektu Łódź, 18 marca 2011 r.

18 Dziękujemy za uwagę! Michał Szpila Główny Koordynator
Biuro Rozwoju i Inwestycji tel


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca realizację Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google