Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych Warszawa, 22 kwietnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych Warszawa, 22 kwietnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych
Warszawa, 22 kwietnia 2014 r.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Egzamin gimnazjalny od 2012 r. Część pierwsza – humanistyczna: zakres języka polskiego zakres historii i wiedzy o społeczeństwie Część druga – matematyczno-przyrodnicza: zakres matematyki zakres przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, fizyka, geografia Część trzecia – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520). Sprawdzian od 2015 r. Część pierwsza – język polski i matematyka Część druga – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy

4 Szkoła podstawowa - laureaci konkursu przedmiotowego
Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzyskanie ze sprawdzianu najwyższego wyniku celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum zwolnienie z obowiązku przystąpienia do: - części pierwszej sprawdzianu -laureaci konkursu z języka polskiego lub matematyki - części drugiej – laureaci konkursu z języka obcego nowożytnego, nauczanego jako przedmiot obowiązkowy uzyskanie z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum

5 Gimnazjum - laureaci konkursu przedmiotowego oraz laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej
Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uzyskanie najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego, nauczanego jako język obowiązkowy - z części trzeciej egzaminu uzyskanie najwyższego wyniku z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w przypadku części trzeciej egzaminu – uzyskanie najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej


Pobierz ppt "Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych Warszawa, 22 kwietnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google