Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace dyplomowe studentów Wprowadzanie danych w języku angielskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace dyplomowe studentów Wprowadzanie danych w języku angielskim"— Zapis prezentacji:

1 Prace dyplomowe studentów Wprowadzanie danych w języku angielskim
Instrukcja USOS Prace dyplomowe studentów Wprowadzanie danych w języku angielskim wersja by Marek Opacki

2 1. Dane dodatkowe dyplomu
W formularzy Program osoby, na zakładce Dyplomy i suplement, po wybraniu odpowiedniej pracy dyplomowej, podajemy informacje o warunkach przyjęcia na program, uprawnieniach zawodowych oraz osiągnięcia w tym praktyki zawodowe. Informacje te można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

3 2. Dane dodatkowe dyplomu cd.
W formularzy Osoby, na zakładce Suplement, podajemy informacje dotyczące tylko ogólnie wszystkich kierunków: o odbytych praktykach studenta, udziale w kołach naukowych oraz otrzymanych nagrodach. Informacje te można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

4 3. Dane dodatkowe dyplomu cd.
Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Suplement. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego programu, są to między innymi informacje o dalszych studiach, warunkach przyjęcia oraz wymaganiach programu i uprawnieniach zawodowych. Wszystkie te dane można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

5 4. Dane dodatkowe dyplomu cd.
Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Jednostki organizacyjne, odszukujemy odpowiednią jednostkę organizacyjną i przechodzimy na zakładkę Suplement. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego wydziału, są to między innymi informacje o uczelni i wydziale. Wszystkie te dane można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

6 5. Dane przedmiotów Wybieramy opcję z menu Przedmioty -> Przedmioty, odszukujemy odpowiedni przedmiot na liście. Pod listą, w polu Nazwa w języku angielskim, dla każdego z przedmiotów można podać angielską wersję nazwy przedmiotu.

7 6. Dane przedmiotów cd. Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Słowniki przedmiotów i zajęć, przechodzimy na zakładkę Typy zajęć. Na liście znajdują się wszystkie dostępne typy zajęć. W trzeciej kolumnie wpisywana jest angielska nazwa opisu każdej z form.


Pobierz ppt "Prace dyplomowe studentów Wprowadzanie danych w języku angielskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google