Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY"— Zapis prezentacji:

1 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
OD ROKU 2014/2015

2 Część pierwsza, czyli język polski i matematyka.
W 2015 roku uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej napiszą sprawdzian szóstoklasisty złożony z dwóch części: Część pierwsza, czyli język polski i matematyka. 2. Część druga z wybranego języka nowożytnego.

3 Zmiany w sprawdzianie od 2015 r.
ZMIANY ORGANIZACYJNE Nowa formuła sprawdzianu: dwie części. 1) CZĘŚĆ 1 – język polski i matematyka (80 minut) CZĘŚĆ 2 – język obcy nowożytny (45 minut) 2) Wynik podawany w procentach ZMIANY MERYTORYCZNE Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

4 Zmiany w sprawdzianie od 2015 r.
ZMIANY JAKOŚCIOWE zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów, szerszy repertuar rodzajów zadań oraz materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa), kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania.

5 Część 1. sprawdzianu – zadania z języka polskiego i matematyki
OD 2015 ROKU Jeden arkusz obejmujący zadania: z języka polskiego z matematyki Zadania z języka polskiego: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna). Zadania z matematyki: • od 8 do 12 zadań zamkniętych • od 2 do 4 zadań otwartych Czas trwania – 80 minut

6 Część 1. sprawdzianu: zadania z języka polskiego
Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna w formie:  opowiadania z dialogiem  kartki z pamiętnika  wpisu w dzienniku  listu oficjalnego  sprawozdania  opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Może też być sprawdzane opanowanie przez szóstoklasistę redagowania form użytkowych takich jak:  ogłoszenie  zaproszenie  notatka. Zadania mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą.

7 Część 1. sprawdzianu: zadania z języka polskiego
Zadania zamknięte i otwarte Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania:  wyboru wielokrotnego  prawda - fałsz  na dobieranie Wśród zadań otwartych znajdą się:  zadania krótkiej odpowiedzi  zadania rozszerzonej odpowiedzi.

8 Część 1. sprawdzianu: zadania z języka polskiego
Każde z zadań z języka polskiego sprawdzi poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analizę i interpretację teksów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi.

9 Część 1. sprawdzianu – zadania z matematyki
Zadania zamknięte i otwarte Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania:  wyboru wielokrotnego  prawda-fałsz  na dobieranie.

10 Część 1. sprawdzianu – zadania z matematyki
Wśród zadań otwartych znajdą się:  zadania krótkiej odpowiedzi  zadania rozszerzonej odpowiedzi. Każde z zadań otwartych z matematyki może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej:  wykorzystanie i tworzenie informacji  modelowanie matematyczne  rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa. Zadania mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą.

11 Część 2. sprawdzianu – zadania z języka obcego nowożytnego
Od 2015 roku uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków:  angielskiego  francuskiego  hiszpańskiego  niemieckiego,  rosyjskiego  włoskiego. Czas trwania – 45 minut Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego

12 Część 2. sprawdzianu – zadania z języka obcego nowożytnego
Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych. Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:  rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD)  znajomość funkcji i środków językowych  rozumienie tekstów pisanych.

13 Informacje o sprawdzianie od roku 2014/2015 dostępne na stronach


Pobierz ppt "NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google