Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świat domysłów, plotek i projektów – jakich zmian możemy się spodziewać do/ i 2015 roku? Stan na marzec 2013 roku Mariusz Domański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świat domysłów, plotek i projektów – jakich zmian możemy się spodziewać do/ i 2015 roku? Stan na marzec 2013 roku Mariusz Domański."— Zapis prezentacji:

1 Świat domysłów, plotek i projektów – jakich zmian możemy się spodziewać do/ i 2015 roku? Stan na marzec 2013 roku Mariusz Domański

2 Matura 2015 – po co zmiany? Konkrety organizacyjne 1.Zakończenie procesu harmonizacji systemu egzaminów zewnętrznych, których założeniem jest trzykrotny pomiar wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu 3. przedmiotów (j. polski, j. obcy, matematyka). Prowadzone badania w zakresie EWD nie pozwalają obecnie na ocenę pracy szkoły- nauczycieli i stwierdzenie przyrostu wiedzy uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. 2.Rok 2015 – koniec wdrażania w szkołach ponadgimnazjalnych (o trzyletnim okresie nauczania) nowej podstawy programowej, konsekwencja języka efektów, w jakim została napisana nowa podstawa programowa, 3.Wybór przedmiotu dodatkowego zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi wyższych uczelni - wyższe uczelnie potrzebują więcej i lepszych informacje do selekcji przyszłych studentów.

3 Zakres zmian – struktura egzaminu Matura - przedmioty obowiązkowe DZISIAJ:ROK 2015 język polski – część pisemna na wybranym poziomie, część ustna – na jednym poziomie; język polski – część pisemna i ustna na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny – część pisemna na wybranym poziomie, część ustna na jednym poziomie język obcy nowożytny – część pisemna i ustna na poziomie podstawowym, matematyka – na wybranym poziomiematematyka – poziom podstawowy, przedmiot wybrany – poziom rozszerzony

4 Zakres zmian – struktura egzaminu Matura – przedmioty dodatkowe DZISIAJROK 2015 do 6. przedmiotów z listy CKE na jednym poziomie do 5. przedmiotów z listy CKE na poziomie rozszerzonym

5 Zakres zmian – struktura egzaminu Przedmioty do wyboru, zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym Biologia;Chemia; Fizyka;Geografia; Filozofia;Informatyka; Historia ;Historia muzyki ; Historia sztuki;Język polski; Język łaciński i kultura antyczna,Matematyka; Wiedza o społeczeństwie;Języki obce nowożytne (część pisemna na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, część ustna na poziomie dwujęzycznym). Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny; Egzamin 2015 wyłącza zatem tylko jeden przedmiot z listy poprzednio obowiązującej – wiedzę o tańcu ( brak podstawy programowej dla tego przedmiotu)

6 Zakres zmian – struktura egzaminu Przedmioty do wyboru, zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym 1.W części pisemnej obowiązkowy egzamin z JEDNEGO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO (bez progu zdawalności) 2.WYBIERANY NIEZALEŻNIE od przedmiotów, których zdający uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym 3.PRAWO przystąpienia do EGZAMINU Z PIĘCIU (najprawdopodobniej) KOLEJNYCH przedmiotów dodatkowych

7 Zakres zmian – sposób przeprowadzenia egzaminu Dotyczy części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego: Egzamin sprawdza umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Uczeń losuje zadania: składa się ono z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia (ok. 15 minut). Egzamin dwuczęściowy: CZĘŚĆ I: Wypowiedź monologowa dot. wylosowanego polecenia (ok. 10 minut) CZĘŚĆ II: Rozmowa z zespołem przedmiotowym dot. tej wypowiedzi (ok. 5 minut)

8 Zakres zmian - rodzaj stosowanych zadań Zasadniczo arkusze egzaminacyjne się nie zmienią. Egzaminy podstawowe z języka polskiego i języka obcego nowożytnego mają dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane jednocześnie: - zadania zamknięte, - wypowiedź pisemna na podany temat. Egzamin podstawowy z matematyki ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane jednocześnie: - zadania matematyczne zamknięte, - zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania.

9 Zakres zmian– sposób oceniania odpowiedzi Część ustna matury: Wypowiedź będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Będą brane pod uwagę przede wszystkim: -wartość merytoryczna wypowiedzi, - organizacja tekstu, - poziom sprawności komunikacyjnej zdającego, - poziom poprawności językowej wypowiedzi zdającego. Część ustną egzaminu z języka polskiego i języków obcych przeprowadzą i ocenią przedmiotowe zespoły egzaminacyjne powołane w szkole, do której uczęszczał absolwent

10 Zakres zmian – sposób oceniania odpowiedzi Część pisemna matury: Ocenianie holistyczne, całościowe – odejście od oceniania analitycznego. Nie ocenia się jakości pojedynczych elementów (wiedzy i umiejętności szczegółowych ucznia), ale sposób powiązania ich w strukturę oraz funkcjonalność tej struktury. Ocenianie holistyczne wymaga ustalenia szczegółowych kryteriów oceniania i podania różnych przykładów rozwiązań – różnych dróg rozwiązania problemu. Kryteria będą jawne, upublicznione. Pierwszy informator z przykładowymi pytaniami i zadaniami zostanie wydany do sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "Świat domysłów, plotek i projektów – jakich zmian możemy się spodziewać do/ i 2015 roku? Stan na marzec 2013 roku Mariusz Domański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google