Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Współpraca dla Pracy Charakterystyka projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Współpraca dla Pracy Charakterystyka projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Współpraca dla Pracy Charakterystyka projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Projekt Współpraca dla Pracy jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

3 3 Obszar i czas realizacji projektu Czas: 1.10.2008-31.07.2010 r. Obszar realizacji obejmuje województwa: małopolskie (powiaty: brzeski, chrzanowski, krakowski, oświęcimski, wadowicki, suski) małopolskie (powiaty: brzeski, chrzanowski, krakowski, oświęcimski, wadowicki, suski) dolnośląskie (powiat oleśnicki, milicki, wrocławski) dolnośląskie (powiat oleśnicki, milicki, wrocławski) pomorskie (powiaty gdański ziemski oraz lęborski i wejherowski) pomorskie (powiaty gdański ziemski oraz lęborski i wejherowski)

4 4 Sieć centralną tworzyć będzie 8 sieci lokalnych

5 5 Cele projektu Cel główny wzmocnienie porozumień (Sieci) o charakterze lokalnym oraz wzrost ich skuteczności w realizacji zadań w zakresie rynku pracy, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

6 6 Cele szczegółowe: Stworzenie 8 lokalnych sieci współpracy organizacji działających na rzecz rynku pracy Stworzenie 8 lokalnych sieci współpracy organizacji działających na rzecz rynku pracy Podniesienie: Podniesienie: -poziomu wiedzy i umiejętności członków i pracowników organizacji w zakresie zarządzania organizacją oraz projektami partnerskimi; -skuteczności podejmowanych wspólnych działań oraz aplikowania o środki na działania na rzecz rynku pracy -jakości świadczonych usług oraz profesjonalizmu działania organizacji Poprawa komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami zrzeszonymi w sieci Poprawa komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami zrzeszonymi w sieci Propagowanie dobrych praktyk projektów partnerskich Propagowanie dobrych praktyk projektów partnerskich

7 7 Adresaci projektu Min. 32 organizacje pozarządowe (NGO) i/lub parafie działające lub chcące działać dla rynku pracy, które oddelegują z grona swych członków/pracowników w sumie min. 96 osób do udziału w programie szkoleniowym Min. 32 organizacje pozarządowe (NGO) i/lub parafie działające lub chcące działać dla rynku pracy, które oddelegują z grona swych członków/pracowników w sumie min. 96 osób do udziału w programie szkoleniowym Na etapie składania wniosku o dofinansowane projektu Rodziny Kolpinga nawiązały już współpracę z 8 organizacjami pozarządowymi (podpisano porozumienia).

8 8 Adresaci projektu c.d. Min. 24 przedstawicieli administracji publicznej ze wskazanych powiatów Min. 24 przedstawicieli administracji publicznej ze wskazanych powiatów

9 9 Co to jest sieć? Sieć centralną tworzyć będzie 8 sieci lokalnych

10 10 Co to jest sieć lokalna? Sieć lokalna składać się będzie z: Rodziny Kolpinga-Lidera Sieci Rodziny Kolpinga-Lidera Sieci Min. 3 organizacji pozarządowych i/lub parafii Min. 3 organizacji pozarządowych i/lub parafii a w ciągu kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu projektu dołączą do nich po 2 kolejne organizacje. M+2S NGO/parafia M+2S NGO/parafia M+2S NGO/parafia RK M+2S NGO

11 11 Rola Rodziny Kolpinga Lokalna sieć powstanie w oparciu o potencjał i doświadczenie Rodziny Kolpinga jako lidera sieci lokalnej. Animator współpracy reprezentujący Rodzinę Kolpinga jest odpowiedzialny za koordynację, organizację oraz wzmacnianie działania sieci lokalnej. Silni liderzy sieci – lokalne Rodziny Kolpinga - wsparci przez dodatkowe działania Związku Centralnego w zakresie wymiany informacji i doświadczeń zagwarantują powstanie mocnych sieci, a następnie realizację wspólnych działań i projektów partnerskich.

12 12 Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? Organizacje pozarządowe oraz parafie, które wezmą udział w projekcie zyskają: 1. bezpłatne szkolenia dla swych członków udokumentowane certyfikatem*: menadżera organizacji menadżera organizacji specjalisty ds. projektów specjalisty ds. projektów Szkolenia odbędą się w atrakcyjnej lokalizacji ! *warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w minimum 75% zajęć

13 13 Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? ORGANIZACJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO seminaria i warsztaty odbywać się będą w trybie weekendowym - po 16 lub 20 godzin szkoleniowych seminaria i warsztaty odbywać się będą w trybie weekendowym - po 16 lub 20 godzin szkoleniowych uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu zapewniamy uczestnikom nocleg i wyżywienie podczas szkoleń zapewniamy uczestnikom nocleg i wyżywienie podczas szkoleń każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie materiały dydaktyczne każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie materiały dydaktyczne

14 14 Korzyści z przystąpienia do udziału w projekcie 2. doradztwo i konsultacje obejmujące zagadnienia przygotowania wspólnych projektów lokalnych sieci (po 20 godzin dla każdej organizacji)

15 15 Korzyści z przystąpienia do udziału w projekcie 3. własna strona internetowa pomoc w jej tworzeniu i administrowaniu

16 16 Korzyści z przystąpienia do udziału w projekcie 4. portal internetowy będący platformą wymiany informacji pomiędzy członkami sieci 5. promocja poprzez biuletyn, broszury, newslettery

17 17 Korzyści z przystąpienia do udziału w projekcie 6. Promocja

18 18 Korzyści z przystąpienia do udziału w projekcie Efektem podjętej współpracy będzie przygotowanie, złożenie i realizacja wspólnego projektu przez poszczególne sieci lokalne.

19 19 Jakie działania już podjęliśmy? 1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu 2. Seminarium i warsztaty Wstęp do współpracy, służące przygotowaniu lokalnych liderów Rodzin Kolpinga do animowania współpracy

20 20 Jakie działania już podjęliśmy? 3. Animowanie współpracy na terenie lokalnym przez animatorów (inicjowanie współpracy) 4. Rekrutacja lokalnych NGO/parafii i uczestników do programu szkoleniowego oraz spotkania z wybranymi organizacjami pozarządowymi (styczeń-marzec 09) 5. Lokalne warsztaty partnerskie (maj-czerwiec 09) Każda lokalna sieć zorganizowała lokalne warsztaty partnerskie z udziałem przedstawicieli każdej z organizacji oraz przedstawicieli administracji publicznej, mające na celu wstępną diagnozę sytuacji lokalnej, określenie obszarów, możliwości i planu współpracy na 3 lata

21 21 Jakie działania są przed nami? 1. Warsztaty i szkolenia Zarządzanie– Współpraca-Partnerstwo (czerwiec-lipiec 09) formułowanie misji, celów, planu działania, strategii PR i fundraisingu, współpraca z otoczeniem i partnerstwo /dla menadżerów/ Partnerstwo- Plan- Projekt (wrzesień-październik 09) warsztaty formułowania projektów (diagnoza problemu, formułowanie celów, działań i rezultatów projektu, partnerstwo w projekcie) /dla specjalistów ds. projektów/ Partnerski projekt (listopad-grudzień09) przygotowanie partnerskich projektów w oparciu o przygotowaną diagnozę środowiska /dla menadżerów i specjalistów/ Współpraca w projekcie (styczeń 10) zagadnienia realizacji projektu partnerskiego, podziału zadań, przepływów finansowych-dla menadżerów

22 22 Jakie działania są przed nami? 3. Konsultacje i doradztwo (luty-kwiecień 10) z zakresu przygotowywania i realizacji projektów partnerskich oraz dalszego wdrażania planu działań. Szczegółowy zakres zostanie ustalony na podstawie ankiety wypełnianej przez członków sieci.

23 23 Jakie działania są przed nami? 4. Współpraca w sieci (listopad 08-lipiec 10) -portal internetowy jako platforma wymiany informacji (w tym chat, forum, publikacje, newsy, konkursy). -utworzenie 8 podstron regionalnych -powstanie wewnętrzna platforma informacyjna (intranet) do użytku w bieżącej pracy lokalnych sieci -stworzenie bazy NGO rynku pracy

24 24 Jakie działania są przed nami? 4. Publikacje z cyklu Dobra współpraca (kwiecień 09-lipiec 10) Na podstawie analizy 8 przykładów projektów partnerskich zrealizowanych w Polsce powstanie: książka Dobre praktyki książka Dobre praktyki biuletyn Współpraca dla pracy oraz newsletter biuletyn Współpraca dla pracy oraz newsletter

25 25 Jakie działania są przed nami? 5. Konferencja podsumowująca (maj-lipiec 10) z udziałem przedstawicieli: -wszystkich sieci, -wszystkich sieci, -władz lokalnych, -władz lokalnych, -innych NGO. -innych NGO.

26 26 Na czym polega program szkoleniowy? Uczestniczący projektu wezmą udział w: lokalnych warsztatach partnerskich z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, mającym na celu diagnozę sytuacji lokalnej, określenie obszarów, możliwości i planu współpracy (16 godz. szkoleniowych) lokalnych warsztatach partnerskich z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, mającym na celu diagnozę sytuacji lokalnej, określenie obszarów, możliwości i planu współpracy (16 godz. szkoleniowych) profesjonalnym programie szkoleniowym w atrakcyjnej lokalizacji profesjonalnym programie szkoleniowym w atrakcyjnej lokalizacji -dla Menadżera organizacji (72 godz. szkoleniowych) - dla Specjalisty ds. Projektów (56 godz. szkoleniowych).

27 27 Gdzie szukać dodatkowych informacji? Dalszych informacji udziela Lider Sieci z danego powiatu lub biuro Projektu: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce Urszula Bukowska ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, nr tel. 012 418 77 77

28 28 Zamieńmy wędki na sieć!!! DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ! ZAPRASZAMY GORĄCO DO WSPÓŁORACY!!!

29 29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urszula Bukowska tel. 012 418 77 80 e-mail: ubukowska@kolping.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "1 1 Współpraca dla Pracy Charakterystyka projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google