Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia teoretyczne budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz proces ich komercjalizacji Tworzenie wspólnej oferty turystycznej pod hasłem:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia teoretyczne budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz proces ich komercjalizacji Tworzenie wspólnej oferty turystycznej pod hasłem:"— Zapis prezentacji:

1 Założenia teoretyczne budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz proces ich komercjalizacji Tworzenie wspólnej oferty turystycznej pod hasłem: Dolina Karpia – tyle mo ż liwo ś ci, ile karp ma o ś ci Stowarzyszenie Dolina Karpia - Zator

2 2 Turystyka i turystyka wiejska Tendencje w rozwoju turystyki krajowej w kontekście trendów w turystyce światowej Rozwój ilościowy Rozwój jakościowy Tradycyjny model turystyki 3xS Nowy model turystyki 3xE Trendy w popycie na rodzaje turystyki

3 3 Model turystyki tradycyjny 3xS i nowy 3xE Turystyka pasywna – wypoczynek 3S (sun, sand, sea) {słońce, piasek, morze} versus Turystyka aktywna – aktywny wypoczynek 3E (entertaiment, excitment, education) {rozrywka, emocje (podniecenia), wiedza (edukacja)}

4 4 Trendy w popycie w turystyce światowej Wzrost liczby turystów w ruchu międzynarodowym (generalnie o około 4% ); Wzrost liczby turystów w najwyższych grupach wiekowych i o najwyższych dochodach (o około 3% do 2013); Wzrost zainteresowania turystyką prozdrowotną (głównie osób powyżej 60 roku życia),

5 5 Trendy w popycie w turystyce światowej Wzrost zainteresowania wysokiej jakości ofertą turystyki aktywnej i specjalistycznej przeznaczonej dla wszystkich grup wiekowych, Wzrost podaży usług przeznaczonych dla coraz lepiej sytuowanego młodego pokolenia;

6 6 Trendy w popycie w turystyce światowej Wzrost zainteresowania jakością usług, w szczególności jakością usług specjalistycznych, i zdecydowaną poprawą i ujednoliceniem jakości usług standardowych.

7 7 Turystyka wiejska jako składowa turystyki krajowej Turystyka na terenach wiejskich Turystyka związana z rolnictwem Turystyka wiejska

8 8 Turystyka wiejska jako składowa turystyki krajowej Turystyka na terenach wiejskich – wszelkie formy turystyki, jaka ma miejsce na wsi Turystyka związana z rolnictwem – wszelkie formy turystyki związanej ze środowiskiem rolniczym Turystyka wiejska – forma rekreacji na obszarach wiejskich, związanej z przyrodą, wędrówkami, turystyką krajoznawczą, kulturową i etniczną, turystyką zdrowotną, wykorzystująca jednocześnie zasoby i walory wsi

9 9 Turystyka wiejska w programach rozwoju turystycznego kraju PROW 2007-2013 Oś 3 - Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Regionalne Programy Operacyjne (16) Wsparcie turystyki i hotelarstwa

10 10 Produkt turystyczny Istota produktu turystycznego Produkt turystyczny – zbiór dóbr i usług nabywanych przez turystów oraz walorów turystycznych, z których korzystają Produkt turystyczny – pakiet dóbr materialnych i niematerialnych

11 11 Produkt turystyczny Ph. Kotler: … wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić pragnienia lub potrzeby turystów – konsumentów M. Bucholz: … kompozycja walorów turystycznych w miejscu docelowym i uzupełniających dóbr i usług, które pozwalają na pobyt poza miejscem zamieszkania oraz sprawiają, iż pobyt ten staje się przyjemnym

12 12 Produkt turystyczny Istota produktu turystycznego Ujęcie wąskie (usługi turystyczne odpowiadające popytowi) Ujęcie szerokie (kompozycja potrzeb i oczekiwań oraz korzyści) Ujęcie przestrzenne (produkt złożony, sieciowy)

13 13

14 14 Istota produktu sieciowego Sieciowość jest cechą wyróżniającą produkt danego obszaru Produkt turystyczny sieciowy opiera się na porozumieniu partnerów, których celem jest uzyskanie dodatkowych efektów w skali: promocji rozwoju infrastruktury zasobów ludzkich systemu dystrybucji

15 15 Cele budowy produktu turystycznego Tworzenie pakietów produktów turystycznych regionów. Kreowanie spójnego wizerunku – budowa tożsamości regionu i jego pozytywnego wizerunku rynkowego. Uzyskanie efektu synergii – lepsze efekty przy tych samych nakładach.

16 16 Procedura planowania produktu turystycznego obszaru/regionu Wybór produktu rzeczywistego (usługi podstawowe + cena + marka produktu) Pytania: (1) Jakie usługi (dobra) należy wprowadzić do produktu, by zaspokoić potrzebę podstawową turysty? (2) Jakie usługi (dobra) należy wprowadzić do produktu, by zaspokoić potrzeby komplementarne turysty?

17 17 Procedura planowania produktu turystycznego obszaru/regionu Wybór produktu poszerzonego (dodatkowe atrakcje) Pytanie: (1) Co jeszcze należy wprowadzić do pakietu, by produkt stał się bardziej atrakcyjny i przyciągnął klienta?

18 18 Procedura budowy produktu turystycznego Analiza atrakcyjności regionu Wstępny wybór produktu turystycznego Badanie preferencji turystów i trendów w turystyce krajowej i międzynarodowej Ustalenie ostatecznych wariantów produktu turystycznego Budowa programu implementacji produktu

19 19 Sieciowy produkt turystyczny ( 1) Gotowa do sprzedaży oferta w formie pakietów turystycznych dostosowanych do określonych grup turystów. (2) Oferta ta opiera się o rozproszoną strukturę propozycji turystycznych, ale jest spójną koncepcją zaspokajającą potrzeby określonych grup turystów. (3) Oferta ta gwarantuje jakość i unikalność produktu turystycznego. (4) W konsekwencji jest to oferta markowego produktu turystycznego.

20 20 Sieciowy produkt turystyczny Marka = produkt + jego plastyczna wizualizacja + tożsamość i wizerunek producenta + emocje Sieciowość – cecha wyróżniająca określony produkt danego obszaru.

21 21 Warunki sukcesu rynkowego produktu sieciowego Przekonanie, że każdy mieszkaniec regionu może odnieść korzyść Zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb na produkty turystyczne Korzyść dla nabywcy produktu Zysk dla sprzedawcy produktu Sprzedaż pakietu usług (kompozycji usług) na trzech poziomach (produktu właściwego, rzeczywistego, poszerzonego)

22 Życzę sukcesu w tworzeniu innowacyjnych produktów i ich implementacji


Pobierz ppt "Założenia teoretyczne budowy sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz proces ich komercjalizacji Tworzenie wspólnej oferty turystycznej pod hasłem:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google