Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing – zagadnienie podstawowe wykład nr 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing – zagadnienie podstawowe wykład nr 1"— Zapis prezentacji:

1 Marketing – zagadnienie podstawowe wykład nr 1
Opracowała: Ewa Pastor

2 Literatura zalecana: Ph. Kotler, Marketing, Gabethner i S-ka, Warszawa 1997. J. Musiałkiewicz „ Marketing” wyd. Ekonomik, rok. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, B. Sojkin, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005. M. Sławińska, E. Urbanowska-Sojkin, Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.

3 Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa
Rynek to porozumienie umożliwiające kupującym i sprzedającym dokonanie transakcji w taki sposób, że ceny mogą być ustalone, a wymiana dokonana.

4 Za transakcje rynkowe należy uznać, te które spełniają następujące warunki:
Mają charakter towarowo- pieniężny Uczestnicy transakcji muszą mieć możliwość wymiany informacji Uczestnicy transakcji muszą być równorzędni i samodzielni.

5 Obszary funkcjonowania rynku.
Obszar geograficzny: Rynek lokalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy 2. Rynki wg przedmiotu wymiany Rynek dóbr i usług konsumpcyjnych Rynek czynników produkcji Rynek finasowy

6 Funkcje rynku Funkcja informacyjna ( cena popyt, podaż dochody ludności, struktura demograficzna, liczba firm itp.) Funkcja efektywnościowa ( racjonalne gospodarowanie, zasoby w gospodarce i ich wykorzystanie)

7 Potrzeby i popyt – piramida Maslow’a
Potrzeba jest to brak czegoś co jest nam niezbędne do życia i dalszego rozwoju. Potrzeby podstawowe ( fizjologiczne, bezpieczeństwa) Potrzeby wyższego rzędu ( przynależności i miłości, uznania i szacunku, samorealizacji)

8 Popyt Popyt jest to ilość dobra bądź usługi jaką mogą nabyć konsumenci w określonym czasie i po określonej cenie. Rodzaje popytu wg częstotliwości dokonywania zakupów: Popyt codzienny Popyt okresowy Popyt rzadki Popyt sporadyczny.

9 Powiązania jakie występują miedzy popytem na różne produkty:
Popyt substytucyjny Popyt komplementarny Niezależność popytu (determinanty – omówić) Podaż – jest to taka ilość produktów, która oferowana jest przez producentów do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie. Determinanty(omówić)

10 Koncepcja marketingu Filozofia nakierowana na kupującego, zintegrowana i wprowadzona w życie w całej organizacji w taki sposób, aby lepiej niż konkurenci zaspokoić potrzeby klientów i osiągnąć założone szczegółowe cele.

11 Istota marketingu Istota marketingu wyraża się w tym, że przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje, ludzie kierują się w swym działaniu przede wszystkim przesłankami rynkowymi. Głównym weryfikatorem i podstawą podejmowania decyzji jest rynek. Przedsiębiorstwo bada potrzeby i preferencje nabywców i dopiero na tej podstawie decyduje o wytwarzaniu danego produktu lub świadczeniu określonych usług. Działalność marketingowa opierając się na badaniach rynku stwarza warunki do zaoferowania nabywcom produktu, które są przez nich pożądane i poszukiwane. Przedsiębiorstwo w ramach działalności marketingowej stara się zaproponować nabywcom produkt, który wsparty promocją, dostarczony za pomocą odpowiednich kanałów dystrybucji i zaoferowany po odpowiedniej cenie znajdzie akceptację u klienta. W ujęciu syntetycznym działalność marketingowa (strategia marketingowa mix) obejmuje badanie rynku, produkt, promocję, dystrybucję i ceny.

12 Dla koncepcji zarządzania marketingowego typowymi są następujące cechy:
Świadoma orientacja na sprzedaż i klienta we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Nie produkt (asortyment towarów), lecz potrzeby, życzenia aktualnych i potencjalnych klientów stanowią punkt wyjścia wszystkich działań. Obserwacja i zrozumienie funkcjonowania mikrootoczenia, a zwłaszcza nabywców, dostawców, pośredników, konkurentów. Systematyczne badanie rynków i przewidywanie zachowań klientów. Ustalenie zorientowanych marketingowo celów przedsiębiorstwa i strategii na podstawie dokonanego wyboru rynków i ich analizy. Oddziaływanie na rynek przy wykorzystaniu instrumentów marketingu mix. Koordynacja wszystkich form działalności przedsiębiorstwa ukierunkowanych na rynek - ujęcie marketingu w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa

13 Orientacja marketingowa
Produkt cena dystrybucja Promocja badania rynku sprzedający nabywca    

14 Koniec części 1. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marketing – zagadnienie podstawowe wykład nr 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google