Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie podręcznika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie podręcznika"— Zapis prezentacji:

1

2 Znaczenie podręcznika
„Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat” dla instytucji rynku pracy Dr Dariusz Wadowski

3 Adresaci podręcznika Pracodawcy Instytucje doradztwa zawodowego
Instytucje szkoleniowe Instytucje administracji pracy (głównie regionalne) Instytucje administracji wojewódzkiej, państwowej i ponadpaństwowej (UE)

4 Przedsiębiorstwa Propozycje działań skupiają się na zatrzymaniu w firmach osób w wieku 50+ oraz wykorzystaniu ich potencjału kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Uzasadnienia: korzyści dla przedsiębiorstw (sposobu ich funkcjonowania), pracowników starszych i młodszych. Główne korzyści z wykorzystania podręcznika – dostarczenie informacji, pogłębienie wiedzy, możliwość wyboru i skorzystania z konkretnych propozycji.

5 Przedsiębiorstwa Działania:
Odpowiednie formy zatrudnienia i organizacji pracy pozwalające na: efektywne wykorzystanie doświadczenia starszych pracowników efektywne wykorzystanie wiedzy i kwalifikacji poprawę relacji między pracownikami zachowanie tożsamości i stabilności firmy

6 Przedsiębiorstwa Działania: Szkolenia pozwalające na:
dostosowanie kwalifikacji starszych pracowników do nowych wymagań wzrost motywacji starszych pracowników i zdolności innowacyjnych rozwój kompetencji miękkich, w tym planowania i zarządzania wzrost świadomości znaczenia osób starszych w firmie oraz ich potrzeb, możliwości i ograniczeń wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i różnorodnością wiekową przełamywanie stereotypów i uprzedzeń poprawę relacji między pracownikami

7 Przedsiębiorstwa Działania:
Wsparcie zdrowotne i wizerunkowe pozwalające na: poprawę efektywności pracy starszych pracowników i obniżenie absencji poprawę samopoczucia starszych pracowników wzrost motywacji, poczucia własnej wartości i zdolności planowania Kampanie informacyjne pozwalające na: poprawę relacji między pracownikami wzrost świadomości znaczenia starszych pracowników w firmie przełamywanie stereotypów i uprzedzeń

8 Instytucje doradztwa zawodowego
Działania Doradztwo kariery, warsztaty psychologiczno-motywacyjne, coaching pozwalające na: diagnozę możliwości osób starszych poprawę poczucia własnej wartości poprawę umiejętności zarządzania karierą wzrost motywacji do pracy, doskonalenia się i rozwoju zawodowego lepsze dostosowanie oferty doradczej do aktualnego zapotrzebowania rynkowego

9 Instytucje szkoleniowe
Działania Szkolenia pozwalające na: podniesienie i aktualizację kwalifikacji zawodowych, poszerzenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie w celu: lepszego dostosowania kwalifikacji personelu do potrzeb firmy poprawę kompetencji zarządczych kadry menedżerskiej wsparcie osób starszych pozostających na rynku pracy, wychodzących z niego lub powracających lepsze dostosowanie form i tematyki szkoleniowej do zapotrzebowania rynkowego

10 Instytucje administracji pracy
Rozbudowana, wielowymiarowa diagnoza regionalnego rynku pracy pod kątem osób powyżej 50 lat Teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca 1) sytuacji osób 50+ na rynku pracy, 2) polityki społecznej wobec tych osób, 3) postaw pracodawców Działania przygotowanie programów szkoleniowych, profilaktycznych, interwencyjnych

11 Instytucje administracji państwowej i ponadpaństwowej
Rozbudowana, wielowymiarowa diagnoza regionalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy pod kątem osób powyżej 50 lat Teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca 1) sytuacji osób 50+ na rynku pracy, 2) polityki społecznej wobec tych osób, 3) postaw pracodawców, 4) tendencji i strategii ogólnoeuropejskich Działania Dostosowanie ram prawnych Planowanie kierunków i wdrażanie rozwiązań polityki społecznej

12 Zawartość podręcznika
Pogłębione, wielowymiarowe diagnozy, uzasadnienia teoretyczne oraz wynikające z doświadczeń innych (wiedza know why). Przykłady dobrych praktyk, prezentacje konkretnych działań (wiedza know how). Szeroki wybór działań wymagających mniejszych lub większych nakładów, powiązanych ze sobą, ale pozwalających na selektywne wdrażanie. Wyniki oceny efektywności przetestowanych działań. Wskazówki i rekomendacje ze strony podmiotów wdrażających działania oraz ich odbiorców służące poprawie ich jakości.

13 Podręcznik i metodologia wpisuje się w najnowsze trendy wysoko rozwiniętego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Dostarcza rozbudowanej wiedzy na temat zjawiska aktywizacji zawodowej osób 50+ oraz jej uwarunkowań. Motywuje do lepszego wykorzystania potencjału doświadczonych pracobiorców oraz wprowadzania systemów zarządzania różnorodnością wiekową. Pozwala na świadome i uzasadnione wdrażanie proponowanych rozwiązań, umożliwiając ich dostosowanie do specyfiki podmiotu wdrażającego.

14


Pobierz ppt "Znaczenie podręcznika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google