Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKT TURYSTYCZNY: zaprogramowany na sukces

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKT TURYSTYCZNY: zaprogramowany na sukces"— Zapis prezentacji:

1 PRODUKT TURYSTYCZNY: zaprogramowany na sukces
AKTUALNE TRENDY W TURYSTYCE PRODUKT TURYSTYCZNY: zaprogramowany na sukces Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski

2 STRUKTURA PREZENTACJI
Pojęcie i rodzaje produktów turystycznych Produkt turystyczny z punktu widzenia twórcy i konsumenta Planowanie rozwoju produktu turystycznego Promocja produktu turystycznego Komercjalizacja produktu: co to jest Od pomysłu, poprzez projekt, do oferty: proces rozwoju produktu turystycznego

3 Pojęcie i rodzaje produktów turystycznych

4 Definicja produktu turystycznego
Za produkt turystyczny przyjęło się uznawać to wszystko, co stanowi przedmiot wymiany rynkowej w turystyce. Produkt turystyczny stanowią wszystkie dobra i usługi, tworzone i kupowane w związku z wyjazdem przed rozpoczęciem podróży, w trakcie podróży i w czasie pobytu poza miejscem zamieszkania.

5 Różne ujęcia produktu turystycznego
Przestrzenne: produkty miejsca, obszaru, pasmowe, liniowe, sieciowe ... Według formy aktywności: produkty turystyki biznesowej, aktywnej, kulturowej, zdrowotnej itd... Posiadające / nie posiadające marki Tworzone przez jeden podmiot / produkty sieciowe Inne: sezonowość, wielkość segmentu, sposób zakupu, długość czasu pobytu, udział w strukturze sprzedaży usług turystycznych, rodzaj noclegu...

6 Produkt turystyczny może być rozumiany jako:
Rzecz Usługa Wydarzenie Impreza Obiekt Obszar

7 Definicja produktu turystycznego wg Polskiej Organizacji Turystycznej
Dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego. Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu

8 Czym produkt turystyczny NIE JEST:
Nie jest: walorem turystycznym Nie jest: infrastrukturą turystyczną Nie jest: zagospodarowaniem turystycznym Nie jest: usługą turystyczną Nie jest: atrakcją turystyczną Nie jest: imprezą turystyczną Nie jest: formą aktywności turystycznej Nie jest: destynacją turystyczną

9 Produkt turystyczny a MARKOWY produkt turystyczny
Produkt turystyczny posiadający MARKĘ, czyli: cechy i wartości, które niesie za sobą produkt; to co odróżnia nasz produkt od produktów konkurencji; obraz naszego produktu w świadomości konsumenta; produkt oraz wartości dodane które on zapewnia w stopniu wystarczającym do jego odróżnienia od konkurencji i podjęcia decyzji zakupu. Idea przewodnia marki produktu – wytrych do świadomości odbiorcy, pozwalający zadomowić się w niej naszemu produktowi i doprowadzić do jego zakupu

10 Markowy liniowy produkt turystyczny – przykład

11 Produkt turystyczny z punktu widzenia twórcy i konsumenta

12 Produkt turystyczny z punktu widzenia twórcy produktu
Obiekty i atrakcje turystyczne Usługi turystyczne (noclegowa, gastronomiczna, przewodnik ...) Usługi transportowe i inne Pamiątki i gadżety Foldery i katalogi

13

14 Produkt turystyczny z punktu widzenia turysty
Całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili powrotu. „Możliwości” i „przeżycia” związane ze spędzaniem czasu w miejscu docelowym, dostępne za określoną cenę. To za co turysta może zapłacić (co może kupić) w formie pakietu zamkniętego lub otwartego.

15

16 Planowanie rozwoju produktu turystycznego

17 Szczebel krajowy 1997: Strategia rozwoju krajowego produktu turystycznego Polski 2008: Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku 2008: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata

18 CECHY PODEJŚCIA PRODUKTOWEGO:
Oferta jako podstawowy element produktu turystycznego; Orientacja na klienta (turystę) w budowaniu oferty i wizerunku (marki) regionu: rozwój oferty turystycznej podporządkowany oczekiwaniom i potrzebom odbiorcy produktu (badania marketingowe); Działanie długofalowe – wieloletnie planowanie działań i zadań, monitoring i ewaluacja efektywności podejmowanych działań;

19 Złożoność pojęcia produktu turystycznego
Produkt posiada wielu twórców Produkt znajduje się w przestrzeni turystycznej Produkt posiada wiele elementów składowych Produkt posiada zupełnie inny obraz z punktu widzenia twórcy produktu, a inny z punktu widzenia odbiorcy (turysty)

20 Schemat planowania rozwoju produktu turystycznego
PLANY I STRATEGIE ROZWOJU INFRASTRUKTURA KOORDYNACJA I PROMOCJA USŁUGI PRODUKT TURYSTYCZNY

21 Komercjalizacja produktu: co to jest

22 CO TO JEST KOMERCJALIZACJA:
WPROWADZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ NA RYNEK: Komercyjne pakiety usług i pojedyncze oferty, Ukierunkowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb i oczekiwań odbiorców, Skierowane do określonych segmentów rynku, Oferowane za pośrednictwem kanałów dystrybucji, Promowane w ramach wspólnej strategii marketingowej i możliwe do kupienia ...

23

24

25

26

27 Od pomysłu, poprzez projekt do oferty: proces rozwoju produktu turystycznego

28 Przykład: Kajakowy Szlak Elektrowni Wodnych Raduni Od pomysłu, przez projekt(y), do wdrożenia produktu turystycznego i zbudowania oferty

29 Lokalizacja Odcinek objęty projektem

30

31 SZLAK ELEKTROWNI WODNYCH RADUNI:
Ostatnie 20 km szlaku kajakowego Raduni Liczne przeszkody i przenoski, brak zagospodarowania turystycznego Zabytki dziedzictwa kulturowego - elektrownie Atrakcyjna okolica Przedmieścia Gdańska

32

33 Proces rozwoju produktu turystycznego
2004: zapisanie „Szlaku Elektrowni Wodnych Raduni” w Programie Produktów 2007: spływ promocyjny z udziałem władz samorządowych zorganizowany przez Klub Wodny „Radunia” z Pruszcza Gdańskiego 2008: przygotowanie do pozyskania środków na inwestycje (zagospodarowanie rzeki) 2008: uzyskanie dofinansowania projektu

34 Oferta: - spływ kajakowy Szlakiem Elektrowni Wodnych Raduni - edukacja przyrodnicza, energia odnawialna Turysta biznesowy: uzupełnienie szkoleń, imprez firmowych, incentive (rynek lokalny) Spływy dla grup zorganizowanych (rynek lokalny, turyści odwiedzający Gdańsk) Spływy dla osób indywidualnych (rynek lokalny) Oferta typu city break dla Gdańska – aktywne elementy dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych Turystyka edukacyjna (młodzież, dzieci – zwiedzanie elektrowni wodnych)

35

36

37

38

39 fot. Joytrip.pl

40 Proces rozwoju produktu turystycznego
2009: wykonanie infrastruktury przenosek, dróg dojścia parkingów, miejsc rozpoczęcia i zakończenia spływu Oznakowania, tablic informacyjnych, małej infrastruktury 2009: promocja szlaku: 2 spływy promocyjne (media, biura podróży, przewodnicy turystyczni) Folder, mapa, płyta CD Działania Public Relations (kilkanaście artykułów w gazetach, portalach turystycznych itp.) 2010: promocja c.d.,kolejne projekty (infrastruktura, przedsiębiorczość): Środki gminy, powiatu, województwa (zagospodarowanie) LEADER: uruchomienie wypożyczalni, obsługa turystyki, promocja

41 Dziękuję za uwagę DORADZTWO I SZKOLENIA TREK JACEK ZDROJEWSKI
Gdańsk, ul. Turystyczna 26 lok. 2 tel


Pobierz ppt "PRODUKT TURYSTYCZNY: zaprogramowany na sukces"

Podobne prezentacje


Reklamy Google