Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze"— Zapis prezentacji:

1 Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze
Podstawy Turystyki/Wykład

2 Znaczenie turystyki we współczesnym świecie
Rozwój zjawiska ruchu turystycznego Mnogość definicji związanych z podróżami, turystyką, ruchem turystycznym Wpływ turystyki na jakość życia współczesnego społeczeństwa

3 Turystyka jest zjawiskiem:
Psychologicznym, Społecznym, Przestrzennym, Ekonomicznym, Kulturowym

4 Podstawowe podejścia (sposoby studiowania) do zjawiska turystyki (wg C
Podstawowe podejścia (sposoby studiowania) do zjawiska turystyki (wg C.R. Goelner, R.W. McIntosh) Podejście instytucjonalne Podejście poprzez produkty Podejście historyczne Podejście organizacyjne Podejście ekonomiczne Podejście socjologiczne Podejście geograficzne Podejście interdyscyplinarne

5 Podejście instytucjonalne
Jedno z ważniejszych ze względu na dużą liczbę instytucji zajmujących się turystyką. Poznanie zasad działania takich instytucji, ich podejścia do zjawiska turystyki, wzajemne powiązanie, współpraca bądź jej brak w całym procesie produkcji usług turystycznych.

6 Podejście poprzez produkty
Zrozumienie istoty i rodzajów produktów, sposobu ich produkcji, promocji i sprzedaży. Badanie dostawców usług turystycznych, porównywanie ich działalności

7 Podejście historyczne
Analiza genezy i rozwoju turystyki na przestrzeni wieków-próba zidentyfikowania pierwszych turystów, pierwszych dostawców usług, sposobów sprzedaży tych usług i czynników wpływających na rozwijanie się ruchu turystycznego w poszczególnych okresach dziejowych.

8 Podejście organizacyjne
Bardzo ważne ze względu na ważność nauk o zarządzaniu. Dotyczy kwestii organizacji i funkcjonowania rynku oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi.

9 Podejście ekonomiczne
Ekonomia jako jedna z pierwszych nauk zajęła się badaniem turystyki i jej wpływem na gospodarkę kraju. Badania popytu, podaży, cen, zatrudnienia, inwestycji, bilansu płatniczego itp.

10 Podejście socjologiczne
Wpływ turystyki na społeczeństwo (negatywny czy pozytywny), Zachowania ludzkie, motywy uprawiania turystyki, nawyki i zwyczaje turystów oraz ludności obszarów recepcyjnych Mechanizmy integracji i dezintegracji społecznej.

11 Podejście geograficzne
Poznanie istoty, znaczenia i rodzajów walorów turystycznych, Badania nad przestrzennym i czasowym rozkładzie ruchu turystycznego.

12 Podejście interdyscyplinarne
Połączenie podejścia antropologicznego, psychologicznego, politycznego i prawnego.


Pobierz ppt "Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google