Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA ŚRODOWISKIEM ROZWOJU UCZNIA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX. ROZWÓJ KOMPETENCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA ŚRODOWISKIEM ROZWOJU UCZNIA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX. ROZWÓJ KOMPETENCJI."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA ŚRODOWISKIEM ROZWOJU UCZNIA

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX. ROZWÓJ KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY PODDZIAŁANIE 9.1.2WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

3 WNIOSKODAWCA: GMINA WAŁCZ KWOTA DOFINANSOWANIA:933 824,32 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: IX 2009R- VI 2010R.

4 CEL OGÓLNY: PODNIESIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA I WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH UCZNIÓW 4 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 2 GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY WAŁCZ

5 CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.WYRÓWNYWANIE BRAKÓW W WIEDZY I UMIEJETNOŚCIACH POPRZEZ ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH 2.POPRAWA DOSTĘPU DO POMOCY SPECJALISTYCZNEJ W TYM PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ 3.POSZERZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROZWIJAJACYCH ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI ORAZ ROZBUDZAJĄCYCH ASPIRACJE 4.WZROST MOTYWACJI DO NAUKI 5.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ŚWIADOMEGO WYBORU DROGI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ POPRZEZ STWORZENIE SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY W LUBNIE

6 GRUPA DOCELOWA WSPARCIE KIEROWANE JEST DO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE WIEJSKIEJ GMINY WAŁCZ, KTÓRZY OD 01.09.2009 DO 32. 07. 2011 BĘDĄ UCZYĆ SIĘ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GOSTOMI, RÓŻEWIE, KARSIBORZE, WITANKOWIE I GIMNAZJACH W LUBNIE I CHWIRAMIE

7 DZIAŁANIA 1.KLUCZ DO SUKCESU ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W NAUCE CEL: POMOC W UZUPEŁNIANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCIACH

8 DZIAŁANIA 2.SZKOLNE OŚRODKI WSPARCIA ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ LOGOPEDZI ZOSTANĄ ZATRUDNIENI TYLKO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I POPRAWADZA ZAJĘCIA MAJĄCE NA CELU KORYGOWANIE WAD WYMOWY PEDAGODZY I PSYCHOLODZY POPROWADZA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE W ZAKRESIE KOMUNIKOWANIA SIĘ, TECHNIK UCZENIA SIĘ, MOTYWACJI, RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, WZMACNIANIA PEWNOŚCI SIEBIE

9 DZIAŁANIA 3.WYKRYWACZE TALENTÓW ZAJĘCIA POZALEKCYJNE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH, PRZYRODNICZYCH, ICT, JĘZYKÓW OBCYCH PODSUMOWANIE ZAJĘĆ TO 2 GMINNE FETIWALE NAUKI – CZYLI CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM

10 DZIAŁANIA 4.SZKOLNY OŚRODEK KARIERY W LUBNIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM PRZYGOTOWUJĄCE DO ŚWIADOMEGO I TRAFNEGO WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ A W PRZYSZŁOŚCI ZAWODU

11 DZIAŁANIA 5. E-LEARNING ORGANIZACJA NOWOCZESNEJ FORMY KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS I-III GIMNAZJÓW NA PLATFORMACH E-LEARNINGOWYCH ZAMIESZCZANE BĘDĄ ZADANIA, WSKAZÓWKI DO PRACY, MATERIAŁY DO POWTÓRZEŃ, ARTYKUŁY CEL: UMOŻLIWIENIE KONTAKTU Z NAUCZYCIELAMI POZA GODZINAMI ZAJĘĆ SZKOLNYCH

12 DZIAŁANIA 6.SPOTKANIA ZE SZTUKĄ ZORGANIZOWANIE JEDNODNIOWYCH WYJAZDÓW DO TEATRU, KINA, MUZEUM ITP. ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI UCZNIÓW UCZESTNICY TO UCZNIOWIE KTÓRZY PODWYŻSZĄ ŚREDNIĄ WYNIKÓW NAUCZANIA


Pobierz ppt "SZKOŁA ŚRODOWISKIEM ROZWOJU UCZNIA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX. ROZWÓJ KOMPETENCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google