Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy będzie więcej przedszkoli? Placówki publiczne i niepubliczne w Gdańsku kwiecień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy będzie więcej przedszkoli? Placówki publiczne i niepubliczne w Gdańsku kwiecień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Czy będzie więcej przedszkoli? Placówki publiczne i niepubliczne w Gdańsku kwiecień 2010

2 2 9 obszarów polityki edukacyjnej Gdańska 1. Zarządzanie placówkami oświatowymi 2. Obniżanie kosztów finansowania oświaty 3. Jakość kształcenia 4. Powszechność wychowania przedszkolnego 5. Szkolnictwo zawodowe i ustawiczne 6. Wdrożenie eksperymentu pedagogicznego 7. Wychowanie obywatelskie 8. Sport w szkole 9. Gdańska Platforma Edukacyjna

3 3 Różne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola publiczne Przedszkole publiczne prowadzone przez osoby inne niż JST Przedszkola niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego: - punkt przedszkolny – zajęcia prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą - zespół wychowania przedszkolnego – zajęcia prowadzone w niektóre dni tygodnia

4 4 Liczba dzieci w r. szk. 2009/2010 liczba placówek liczba uczniów w tym liczba uczniów w „0” przedszkola publiczne 585 5801 048 przedszkola niepubliczne 392 991463 punkty przedszkolne 10177- szkoła podstawowa 58-2 443

5 5 Stan obecny i przyszły 1. Rok szkolny 2009/2010: liczba dzieci w wieku 3 – 6 lat: - 13 751 - małych mieszkańców Gdańska - 11 191 - korzystających z różnych form wychowania przedszkolnego przy założeniu 90% dzieci objętych opieką brakuje: 1 185 miejsc 2. Rok szkolny 2012 / 2013: - dzieci 6. letnie w kl. I SP - 10 733 dzieci w wieku 3 - 5 lat

6 6 Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011

7 7 Wyniki ankiety Ankieta przeprowadzona wśród 3010 rodziców przedszkolaków 1. Przedszkole powinno być zlokalizowane w dzielnicy, w której rodzic: - mieszka - 73,1 % - pracuje - 15,6 % - nie ma znaczenia - 11,3 % 2. Żłobek powinien być zlokalizowany w dzielnicy, w której rodzic: - mieszka - 72,6 % - pracuje - 15,5 % - nie ma znaczenia - 11,9 % 3. Przy dogodnej lokalizacji rodzice korzystaliby ze żłobka: - tak – 69,3 % - nie - 30,7 %

8 8 Mapa możliwości i potrzeb

9 9 Miesięczna odpłatność rodzica za przedszkole I. Przedszkola publiczne w Gdańsku: ▪ 610 zł - 635 zł – przedszkole językowe ▪ 370 zł – 550 zł, w tym: 1. opłata stała: 230 zł 2. opłaty wnoszone przez rodziców: a. wyżywienie: 84 zł – 120 zł b. Rada Rodziców: 20 zł – 40 zł (z tego opłacana rytmika) c. zajęcia dodatkowe – 12 zł – 100 zł (w ofercie do 6 rodzajów zajęć) II. Przedszkola niepubliczne w Gdańsku 350 zł – 773 zł, w tym: 1. czesne (z zajęciami dodatkowymi): 350 zł – 613 zł 2. wyżywienie: 80 zł – 180 zł

10 10 Działania miasta  modernizacja i adaptacja pomieszczeń w szkołach podstawowych  przekazywanie organizacjom i osobom prywatnym, w drodze konkursu, działek pod budowę przedszkoli  umożliwienie otrzymywania dotacji od dnia rozpoczęcia działalności  wprowadzenie ulg w opłatach najmu lokali na przedszkola  zwolnienie z podatku od nieruchomości

11 11 Wykaz działek komunalnych do zabudowy na cele oświatowe 1/2 I. Przygotowane ▪ Gdańsk Bysewo ul. Stokłosy – działka nr 138/19; pow. 4 133 m² ▪ Gdańsk Zakoniczyn ul. Dulina – działka nr 8/52 pow. 4 229 m² ▪ Gdańsk Ujeścisko ul. Łódzka / ul. Rogalińska – działka nr 138/153 pow. 4 961 m²

12 12 Wykaz działek komunalnych do zabudowy na cele oświatowe 2/2 II. W przygotowaniu ▪ Gdańsk Orunia ul. Hoene / ul. Piaskowa – działki nr: 702/1, 703/6 i 703/8 łączna pow. 6 767 m² ▪ Gdańsk Oliwa ul. Czyżewskiego – działki nr: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 335 część działek nr: 88, 89, 336/14, 333/17, 336/10 łączna pow. 3 500 m²

13 13 Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Wpis do ewidencji placówek niepublicznych: -podstawa prawna: art. 82 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -wydaje Prezydent Miasta Gdańska -warunkuje otrzymywanie dotacji na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminę na 1 ucznia w gdańskim przedszkolu publicznym

14 14 Dane do zgłoszenia do ewidencji niepublicznych przedszkoli 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu 2. pozytywna opinia p. poż. dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie 3. pozytywna opinia sanitarna wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku 4. kopie dokumentów dot. kwalifikacji dyrektora i kadry pedagogicznej oraz ich zgody na zatrudnienie 5. statut przedszkola 6. informacja wnioskodawcy o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15 15 Dodatkowe informacje dostępne na: serwis Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl serwis Społecznego Towarzystwa Oświatowego: www.sto.org.pl serwis Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej: www.kfon.pl strona internetowa Miasta Gdańska: www.gdansk.pl/edukacja

16 16


Pobierz ppt "Czy będzie więcej przedszkoli? Placówki publiczne i niepubliczne w Gdańsku kwiecień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google