Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.orss.pl. SSPW woj. Warmińsko-Mazurskiego Parametry infrastruktury: ponad 2273 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej oraz 226 węzłów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.orss.pl. SSPW woj. Warmińsko-Mazurskiego Parametry infrastruktury: ponad 2273 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej oraz 226 węzłów."— Zapis prezentacji:

1 www.orss.pl

2 SSPW woj. Warmińsko-Mazurskiego Parametry infrastruktury: ponad 2273 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej oraz 226 węzłów (w tym 10 węzłów szkieletowych)

3 Możliwości korzystania z infrastruktury przez wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz JST (zgodnie z PZP) na porównywalnych warunkach. Zapewnienie podmiotom korzystającym z sieci warunków konkurowania pomiędzy sobą. Stworzenie możliwości skorzystania z usług w wymiarach: o technicznym; o formalnym; o ekonomicznym

4 o ciemne włókna o kanalizacja kablowa o serwis sieci o transmisja danych o dostęp do sieci Internet o kolokacja Lista usług podstawowych

5

6 www.orss.pl o brak dyskryminacji jakichkolwiek podmiotów o zapewnienie konkurencyjności o preferencyjne warunki na obszarach białych plam o dostosowanie cen do warunków rynkowych o założenie rabatowania Założenia cennika

7 Przyłączenie do sieci o węzły dystrybucyjne o punkty w przebiegu magistrali o węzły szkieletowe

8 Oferta Operatora Infrastruktury Cennik

9 Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur

10 Czego potrzebujemy ? Wartość udzielonego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 na budowę społeczeństwa informacyjnego: 310 000 000 PLN Nadal niezaspokojone potrzeby: podniesienie jakości i dostępności Internetu poprzez budowę sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na terenach wiejskich, niezurbanizowanych rozbudowa systemów informatycznych obsługujących placówki ochrony zdrowia, placówki edukacyjne, instytucje kultury itp. podniesienie jakości usług publicznych usprawnienie funkcjonowania i podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez cyfryzację zasobów, wdrażanie systemów informatycznych i usług cyfrowych rozwój przedsiębiorstw oraz rozszerzenie ich oferty produktowej i usługowej dzięki wdrożeniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

11 Źródło: Raport pokrycia UKE 2013 Liczba podmiotów, które zadeklarowały posiadanie zakończeń sieci światłowodowych

12 Źródło: Raport pokrycia UKE 2013 Liczba podmiotów, które zadeklarowały posiadanie zakończeń sieci światłowodowych

13 Wykorzystanie środków EFRR na budowę „ostatniej mili” w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013 PO Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.4 Alokacja - 800 000 000 PLN Umowy warmińsko-mazurskie - 11 578 465 PLN - 1,45 % PO Rozwój Polski Wschodniej – działanie II.1 Alokacja - 242 492 000 PLN Umowy warmińsko-mazurskie - 30 624 939 PLN - 12,63 %

14 Przyczyny niskiej kontraktacji środków na budowę „ostatniej mili” w województwie warmińsko-mazurskim  brak opłacalności ekonomicznej inwestycji mimo bezzwrotnego wsparcia  niska gęstość zaludnienia i rozproszone osadnictwo  wysokie podatki i opłaty,  bardzo długi okres zwrotu z inwestycji

15 Opłacalność inwestycji FTTH w obszarach wiejskich Ostatnia mila FTTH od Węzła SSPW Ostatnia mila FTTH od Węzła SSPW Ostatnia mila FTTH Ostatnia mila FTTH 2 km 15 200 zł/rok 12 800 zł/rok 0,032*200 zł/m2 +2 400 zł/rok 2%*120 000

16 FTTH biznesplan Harsz gm. Pozezdrze Harsz liczba ludności580 liczba gospodarstw120 Kolumna1ilośćcenarazemzysk/rok zysk/rok bez opłat zysk/rok bez opłat, dofinansowanie budowy 50% klienci60,00 43 200,00 koszt budowy magistrali2 km-60 000,00-120 000,00 koszt budowy przyłączy60,00-3 000,00-180 000,00 opłata pas drogowy 2500 m.b.80m2200zł/m2 -16 000,0000 podatek od nier. 2%-300 000,00-0,02 -6 000,0000 koszty stałe operatora/przyłącze60,00-22,00 -15 840,00 razem -300 000,005 360,0027 360,00 okres zwrotu 56 115 razem koszty opłat -22 000,000 razem wszystkie koszty roczne (bez budowy) -37 840,00-15 840,00 minimalna liczba klientów na pokrycie kosztów samych opłat (bez kosztów budowy i stałych operatora) 310 minimalna liczba klientów na pokrycie kosztów opłat i kosztów stałych operatora (bez kosztów budowy) 5322

17 Działalność telekomunikacyjna Zadanie własne Gminy Powiatu Województwa (ustawa o samorządzie gminnym/powiatowym/wojewódzkim)

18 Porozumienie Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur

19 Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Co należy zrobić?  Wspólne ponoszenie przez wszystkie samorządy kosztów utrzymania i rozbudowy infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej  Rezygnacja z części wpływów do budżetów samorządów w postaci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przez infrastrukturę „ostatniej mili”  Rezygnacja z wpływów do budżetów gmin z tytułu podatków od nieruchomości – zwolnienie infrastruktury „ostatniej mili” z podatku

20

21 Dziękuję za uwagę Maciej Bułkowski Departament Społeczeństwa Informacyjnego m.bulkowski@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Www.orss.pl. SSPW woj. Warmińsko-Mazurskiego Parametry infrastruktury: ponad 2273 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej oraz 226 węzłów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google