Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

2 Diagnoza stanu technicznego Analiza obszaru edukacji wykazała, że placówki oświatowe będące pod zarządem Miasta, a w szczególności te kształcące na poziomie podstawowym nie są wyposażone w podstawową infrastrukturę, zapewniającą pełne możliwości kształcenia. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim infrastruktury sportowej. Przyszkolna infrastruktura sportowa jaką dysponuje Szkoła Podstawowa nr 2 nie spełnia podstawowych norm w zakresie jakości i rodzaju nawierzchni sportowych. Boisko zewnętrzne do uprawia ia takich dyscyplin sportowych jak koszykówka, siatkówka czy piłka nożna, wykonane jest w przestarzałej już technologii asfaltowej. Powierzchnia jest nierówna, liczne są ubytki, w których po opadach deszczu gromadzi się woda. Zewnętrzna infrastrukturę sportową tworzą ponad to bieżnia sportowa, skocznia skoku w dal i boisko trawiaste powstałe w wyniku ustawienia na przyszkolnym trawniku bramek do piłki nożnej. Na pozostałą infrastrukturę placówki składa się budynek główny szkoły oraz sala gimnastyczna. W budynku w najgorszym stanie technicznym są posadzki w korytarzach i salach dydaktycznych.

3 Cel główny projektu Wzrost jakości kształcenia na poziomie podstawowym poprzez budowę i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz dydaktycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie.

4 Wartość inwestycji: 1 980 037,94 zł Wartość dofinansowania: 1 043 045,73 zł Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2009r.

5 ETAP I Przygotowanie projektu 2009 r. - Opracowanie dokumentacji technicznej maj 2008 r. - Przygotowanie studium wykonalności wrzesień 2008r. - Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Zarządzania RPO wniosku o dofinansowanie 19.06.2009 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podlaskim Realizacja i zakres projektu

6 ETAP II Realizacja projektu Etap budowyEtap promocji

7 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Wykonanie rzeczowe inwestycji : 1.Remont budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie Wykonawca: PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16; 12-200 Pisz Wartość zadania: 776 169,04zł 2. Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie Wykonawca: PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16; 12-200 Pisz Wartość zadania: 188 804,11zł 3. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie Wykonawca: SPORT GRUPA Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24; 05-300 Mińsk Mazowiecki Wartość zadania: 793 838,19zł 4. Budowa wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie Wykonawca: KOZICKI Usługi projektowo-wykonawcze inżynierii sanitarnej Karol Kozicki; ul. Wojska Polskiego 54/13; 19-300 Ełk Wartość: 93 280,97zł Inspektor Nadzoru: „ATM „ Usługi Budowlane Krzysztof Miklaszewicz z siedzibą Białymstoku

8 Realizacja i zakres projektu Etap budowy – zakres prac Budowa boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego wraz z budową ogrodzenia, wyminą instalacji oświetleniowej, słupów i opraw Budowa bieżni o nawierzchni bieżni lekkoatletycznej Remont pomieszczeń szkolnych, w zakresie wymiany nawierzchni w salach dydaktycznych i na korytarzach Remont Sali gimnastycznej, w zakresie wymiany nawierzchni oraz wykonania wentylacji mechanicznej

9 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Sala gimnastyczna

10 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Główny holl

11 Realizacja i zakres projektu Etap budowy Okres:

12 Realizacja i zakres projektu Etap promocji W „Miesięczniku Kolneńskim” pojawiają się informacje o inwestycji oraz stanie zaawansowania robót Na stronie Urzędu Miasta w zakładce Biznes/ Inwestycje znajduje się link do strony promującej projekt Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu stosowane są odpowiednie oznaczenia korespondencji i dokumentów związanych z projektem zgodnie z Wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe

13 Ograniczenie braków infrastrukturalnych jakie zidentyfikowano w obszarze infrastruktury edukacyjnej w Mieście Kolno Poprawa jakości kształcenia Wzrost jakości zajęć wychowania fizycznego odbywających się w placówce Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych Zwiększenie możliwości w zakresie organizacji zawodów sportowych o szerszym zasięgu Poprawa bezpieczeństwa uczniów placówki Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży Korzyści wynikające z realizacji projektu

14 Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Poleska 89 15- 874 Białystok www.wrotapodlasia.pl Beneficjent Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno www.umkolno.pl 86 278 21 33


Pobierz ppt "Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google