Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mierniki aktywności gospodarczej. Mierniki aktywności gospodarczej - zespół odpowiednio przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych przedstawiających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mierniki aktywności gospodarczej. Mierniki aktywności gospodarczej - zespół odpowiednio przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych przedstawiających."— Zapis prezentacji:

1 Mierniki aktywności gospodarczej

2 Mierniki aktywności gospodarczej - zespół odpowiednio przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych przedstawiających pewne wycinki życia gospodarczego kraju. Danymi statystycznymi mogą być na przykład: PKB PNB PNN

3 PKB Jest to jeden z najważniejszych mierników aktywności gospodarczej kraju. Jest to całkowita suma dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu określonego czasu (najczęściej roku). Są trzy sposoby pomiaru PKB -pomiar od strony produkcyjnej -pomiar od strony wydatkowej -pomiar od strony dochodowej

4 Pomiar PKB - spojrzenie od strony produkcyjnej Opiera się to na założeniu, że PKB jest sumą towarów i usług finalnych wytworzonych w gospodarce.

5 Pomiar PKB - spojrzenie od strony wydatkowej W tym przypadku PKB jest sumą wydatków nabywców wartości dodanej na terenie kraju. PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport - import + zmiana stanu zapasów

6 Pomiar PKB - spojrzenie od strony dochodowej Wynika z faktu, że PKB musi być równe sumie dochodów z wszystkich możliwych źródeł PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja Amortyzacja jest to miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie( równowartość zużytych środków trwałych)

7 PNN i PNB Produkt narodowy netto jest to produkt narodowy brutto pomniejszony o amortyzację. Produkt narodowy brutto określa wielkość produkcji w danym kraju w danym okresie, jednak w przeciwieństwie do PKB uwzględnia transfery zagraniczne.

8 Wzrost gospodarczy Jest to powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby. Służy do opisywania zmian ilościowych, a nie jakościowych. Ważnym czynnikiem badając wzrost gospodarczy jest też czynnik inflacji. Powszechnie przyjęta miarą wzrostu gospodarczego jest przyrost realnego PKB, często uzupełniane przez podanie PKB per capita.

9 Stopa bezrobocia Jest to wielkość statystyczna opisująca takie zjawisko jak bezrobocie. Stopa bezrobocia jest ważnym czynnikiem, gdyż jeżeli mamy do czynienia z wysoką wartością stopy oznacza to ze w kraju duża ilość osób nie jest zatrudnionych co ma duże odbicie na gospodarkę w danym kraju. Stopa bezrobocia nie uwzględnia jednak osób, które pracują, a nie są zarejestrowani co też nie pokazuje realnej wartości tej wielkości statystycznej.

10 Koniec Dominik Klamka 1cT Źródła: http://www.naukowiec.org http://www.naukowiec.org http://www.finanse21.pl/co-to-jest-produkt-krajowy-brutto-pkb.html https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/podstawowe-pojecia/wskazniki-makro https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/wzrost-gospodarczy http://portalwiedzy.onet.pl/7863,,,,stopa_bezrobocia,haslo.html

11


Pobierz ppt "Mierniki aktywności gospodarczej. Mierniki aktywności gospodarczej - zespół odpowiednio przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych przedstawiających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google