Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I - organizacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I - organizacja"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I - organizacja
Barbara Bobrowicz Dyżur: wtorek 16:30 – 17:30 s.409 (po wcześniejszym kontakcie owym) Szczegółowe zasady zaliczenia - handout Katedra Makroekonomii WNE UW

2 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts)
Makroekonomia I Ćwiczenia 1 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts) Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

3 Rachunki Narodowe - wstęp
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych w danej gospodarce w przyjętym przedziale czasu (standardowo: rok). Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB) jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB skorygowanemu o dochody netto z tytułu własności za granicą. Katedra Makroekonomii WNE UW

4 Rachunki Narodowe - wstęp
PKB jest podstawową miarą aktywności ekonomicznej. Należy rozróżnić: - nominalne i realne PKB poziom PKB (nominalny lub realny) oraz wzrost PKB PKB oraz PKB per capita Katedra Makroekonomii WNE UW

5 Rachunki Narodowe - wstęp
Stopa wzrostu PKB : W = Deflator PKB : D = Katedra Makroekonomii WNE UW

6 Rachunki Narodowe - wstęp
Wartość produkcji wytwarzanej w gospodarce od strony wydatków: PKB = C + I + G + X - Imp Katedra Makroekonomii WNE UW

7 Rachunki narodowe - wstęp
PKB W CENACH RYNKOWYCH – miara produkcji krajowej z włączeniem podatków pośrednich na dobra i usługi. PKB W CENACH BAZOWYCH (W CENACH PRODUCENTA) jest miarą wartości produkcji krajowej wyrażonej w cenach, jaką uzyskują producenci, a więc z potrąceniem podatków pośrednich. PKB w cenach producenta jest zatem niższy od PKB w cenach rynkowych o wartość podatków pośrednich pomniejszonych o ewentualne dotacje i subwencje do dóbr i usług. AMORTYZACJA - zużycie kapitału trwałego, kategoria kosztu ekonomicznego. Stanowi miarę szybkości utraty wartości istniejącego zasobu kapitału w przyjętym okresie czasu, wskutek fizycznego lub ekonomicznego zużycia tego kapitału. Katedra Makroekonomii WNE UW

8 Rachunki narodowe - wstęp
PODATKI BEZPOŚREDNIE – nakładane na dochody (osób fizycznych, prawnych). Oznaczenie: Td, TD; PODADTKI POŚREDNIE – zwane podatkami od wydatków (np. akcyza, VAT – podatek od towarów i usług). Oznaczenie: Te, TE; Katedra Makroekonomii WNE UW

9 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
GNP = GDP + dochody netto z zagranicy GDP w cenach rynkowych GDP w cenach producenta - Te = GNP w cenach rynkowych GNP w cenach producenta ( Przypomnienie: Te – Podatki Pośrednie (VAT) od dóbr i usług) Katedra Makroekonomii WNE UW

10 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
GDP NDP - A = GNP NNP (Przypomnienie: A – Amortyzacja. A = IG – IN [Inwestycje brutto - Inwestycje netto]) NNP – Te = NI NI – (składki na ubezpieczenie społeczne + niepodzielone zyski w korporacjach + podatki od zysków w korporacjach) + transfery (B) + odsetki od rządowych papierów wartościowych = PI PI – Td = DPI DPI = C + S Katedra Makroekonomii WNE UW

11 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
Dodatkowe zależności: GNI – Gross National Income (DNB – Dochód Narodowy Brutto) : GNI = NI + A = GNP – Te GDI – Gross Domestic Income (DKB – Dochód Krajowy Brutto) : GDI = GDP – Te Katedra Makroekonomii WNE UW

12 Tłumaczenie wprowadzonych skrótów
GDP – Gross Domestic Product. PKB – Produkt Krajowy Brutto (Produkcja wytworzona na terenie danego kraju.) GNP – Gross National Product. PNB – Produkt Narodowy Brutto (Produkcja wytworzona przez obywateli danego kraju.) NDP – Nett Domestic Product. PKN - Produkt Krajowy Netto. NNP – Nett National Product. PNN - Produkt Narodowy Netto. NI – National Income. DN - Dochód Narodowy. PI – Personal Income. DO – Dochód Osobisty. DPI – Disposable Personal Income. DR – Rozporządzalne dochody osobiste. YD GNI – Gross National Income. DNB – Dochód Narodowy Brutto. GDI – Gross Domestic Income. DKB – Dochód Krajowy Brutto. Katedra Makroekonomii WNE UW

13 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
Katedra Makroekonomii WNE UW

14 Dane dla Polski, PLN na osobę
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Final consumption expenditure 19900 21000 22400 24200 26800 28000 29700 Gross capital formation 4900 5000 5900 7500 8000 7200 7800 External balance of goods and services -600 -200 -500 -900 -1300 -400 Exports 9100 9600 11200 12600 13400 13900 15700 Imports 9700 11700 13500 14700 16100 GDP per capita 25800 27800 30900 33500 35200 37100 Źródło: Eurostat: Katedra Makroekonomii WNE UW


Pobierz ppt "Makroekonomia I - organizacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google