Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts)"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts)
Makroekonomia I Ćwiczenia 2 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts) Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

2 Rachunki Narodowe - wstęp
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych w danej gospodarce w przyjętym przedziale czasu (standardowo: rok). Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB) jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB skorygowanemu o dochody netto z tytułu własności za granicą. Katedra Makroekonomii WNE UW

3 Rachunki narodowe - wstęp
PKB W CENACH RYNKOWYCH – miara produkcji krajowej z włączeniem podatków pośrednich na dobra i usługi. PKB W CENACH BAZOWYCH (W CENACH PRODUCENTA) jest miarą wartości produkcji krajowej wyrażonej w cenach, jaką uzyskują producenci, a więc z potrąceniem podatków pośrednich. PKB w cenach producenta jest zatem niższy od PKB w cenach rynkowych o wartość podatków pośrednich pomniejszonych o ewentualne dotacje i subwencje do dóbr i usług. AMORTYZACJA - zużycie kapitału trwałego, kategoria kosztu ekonomicznego. Stanowi miarę szybkości utraty wartości istniejącego zasobu kapitału w przyjętym okresie czasu, wskutek fizycznego lub ekonomicznego zużycia tego kapitału. Katedra Makroekonomii WNE UW

4 Rachunki narodowe - wstęp
PODATKI BEZPOŚREDNIE – nakładane na dochody (osób fizycznych, prawnych). Oznaczenie: Td, TD; PODADTKI POŚREDNIE – zwane podatkami od wydatków (np. akcyza, VAT – podatek od towarów i usług). Oznaczenie: Te, TE; Katedra Makroekonomii WNE UW

5 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
GNP = GDP + dochody netto z zagranicy GDP w cenach rynkowych GDP w cenach producenta - Te = GNP w cenach rynkowych GNP w cenach producenta ( Przypomnienie: Te – Podatki Pośrednie (VAT) od dóbr i usług) Katedra Makroekonomii WNE UW

6 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
GDP NDP - A = GNP NNP (Przypomnienie: A – Amortyzacja. A = IG – IN [Inwestycje brutto - Inwestycje netto]) NNP – Te = NI NI – (składki na ubezpieczenie społeczne + niepodzielone zyski w korporacjach + podatki od zysków w korporacjach) + transfery (B) + odsetki od rządowych papierów wartościowych = PI PI – Td = DPI DPI = C + S Katedra Makroekonomii WNE UW

7 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
Dodatkowe zależności: GNI – Gross National Income (DNB – Dochód Narodowy Brutto) : GNI = NI + A = GNP – Te GDI – Gross Domestic Income (DKB – Dochód Krajowy Brutto) : GDI = GDP – Te Katedra Makroekonomii WNE UW

8 Tłumaczenie wprowadzonych skrótów
GDP – Gross Domestic Product. PKB – Produkt Krajowy Brutto (Produkcja wytworzona na terenie danego kraju.) GNP – Gross National Product. PNB – Produkt Narodowy Brutto (Produkcja wytworzona przez obywateli danego kraju.) NDP – Nett Domestic Product. PKN - Produkt Krajowy Netto. NNP – Nett National Product. PNN - Produkt Narodowy Netto. NI – National Income. DN - Dochód Narodowy. PI – Personal Income. DO – Dochód Osobisty. DPI – Disposable Personal Income. DR – Rozporządzalne dochody osobiste. YD GNI – Gross National Income. DNB – Dochód Narodowy Brutto. GDI – Gross Domestic Income. DKB – Dochód Krajowy Brutto. Katedra Makroekonomii WNE UW

9 Rachunki Narodowe - SNA – System of National Accounts
Katedra Makroekonomii WNE UW


Pobierz ppt "SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System of National Accounts)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google