Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012 Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012 Katowice."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012 Katowice

2 2 Innowacyjność sektora Branża farmaceutyczna zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najbardziej innowacyjnych sektorów w Europie Ranking sektorów pod względem udziału wydatków na B&R w przychodach, 2009 badania kliniczne 1059 mln EUR Źródło: EFPIA, Analiza PwC Nota: Dane dotyczą 1,400 największych firm zarejestrowanych w UE, Japonii oraz pozostałych krajach, Ranking według łącznych inwestycji na działalność B&RŹródło: Komisja Europejska, „The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”

3 3 Innowacyjność w krajach UE Polska pod względem dostępu do innowacji zajmuje od lat jedno z ostatnich miejsc w Europie Wskaźniki innowacyjności państw Unii Europejskiej Żródło: Innovation Union Scoreboard 2011 Innowacje są jednym z kluczowych elementów zapewniających wzrost gospodarczy oraz jego trwałość, a tym samym gwarantują poprawę jakości życia społeczeństwa

4 4 Polski rynek farmaceutyczny Obszary obecności firm farmaceutycznych w gospodarce Innowacyjne firmy farmaceutyczne Badania kliniczne (korzyści w formie wpływów do budżetu państwa, a także oszczędności dla systemu opieki zdrowia. Często to jedyna szansa na dostęp do nowoczesnego leczenia) Transfer wiedzy na rzecz środowiska medycznego (ponad 200tys szkoleń o wartości 250 mln PLN) Inwestycje bezpośrednie (6,7 mld PLN w latach 2004-09) Edukacja pacjenta ( 60 kampanii o wartości 20 mln PLN w 2010; ponad 600 tys uczestników, Polscy podwykonawcy (blisko 7 mld PLN wydane na rzecz polskich kooperantów i dostawców) Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC

5 5 Polski rynek farmaceutyczny Wpływ sektora na gospodarkę Firmy innowacyjne odpowiedzialne są za około 58% wartości całego rynku farmaceutycznego (z wyłączeniem leków bez recepty) w Polsce. W ujęciu ilościowym obejmują one około 38% rynku. Wpływ na PKB Podatki ZUS Programy profilaktyczne i badania przesiewowe ~1 mld PLN~0,6 mld PLN Cały sektor Firmy innowacyjne 0,8% PKB0,47% PKB ~ 400 mln PLN~ 200 mln PLN 60 programów 300 tys. pacjentów Poniesione nakłady w 2010r. 30 mln PLN Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC

6 6 Polski rynek farmaceutyczny Inwestycje Od 2004 roku branża farmaceutyczna sfinansowała w Polsce inwestycje warte blisko 6,7mld PLN Wzrost CAGR (’04:’09) 34.2% Firmy innowacyjne posiadają siedem fabryk leków w Polsce. Zatrudnienie w nich znajduje blisko 13 proc. ich wszystkich pracowników. Polskie leki trafiają do 80 krajów na całym świecie, a wartość ich eksportu w 2010 roku wyniosła ok. 3,6 mld zł. Inwestycje w latach 2004-2009: 6,7 mld PLN Dziesięć najbardziej aktywnych firm przeznaczyło na inwestycje ok. 2,8 mld PLN, co stanowiło ok. 40% łącznej wartości projektów branży farmaceutycznej sfinansowanych w latach 2004-2009 Spośród tych dziesięciu firm, pięć to firmy innowacyjne. Zainwestowały one ok. 1,6 mld PLN, czyli prawie dwie trzecie wartości inwestycji sfinansowanych przez 10 głównych firm Nota: CAGR – Średnioroczna stopa wzrostu Źródło: GUS, Analiza PwC

7 7 Innowacyjność sektora farmaceutycznego Badania kliniczne – wkład i możliwości rozwoju Źródło: EFPIA, Analiza PwC

8 8 Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Polski rynek charakteryzują niskie nakłady publiczne na leki oraz zdecydowana przewaga leków generycznych Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR),*Rynek Farmaceutyczny (Rynek leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny). Średnia 218 EUR Wydatki per capita na leki (EURO), 2010 Udział sprzedaży wartościowej leków generycznych w 2010 roku Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR),*Rynek Farmaceutyczny (Rynek leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny), klasy ATC A-V, EUROSTAT.

9 9 Średnia 8,0 EURO Średnia cena leków EURO, wyrażona w cenach producenta netto. Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO. Rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 Przykład różnic cenowych pomiędzy krajami europejskimi (w euro) popularnego leku na astmę 43 66 50 52 34* 76 42 47 45 46 38 52 46 39 67 Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Polska ma jedną z najniższych średnich cen leków w Europie

10 10 Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Udział pacjenta w finansowaniu leków jest znacznie wyższy w Polsce niż w innych krajach regionu CEE oraz krajach bardziej rozwiniętych Źródło: NFZ, sprawozdanie, ceny detaliczne brutto PLN. IMS Pharmascope, Rynek apteczny Rx Poziom współpłacenia pacjentów w Polsce Źródło: IMS

11 11 Czy nowa ustawa realizuje cele polityki lekowej Źródło: IMS Refundator, raporty NFZ *Współpłacenie pacjentów na rynku leków refundowanych IMS prognozuje współpłacenie dla leków refundowanych w 2012 roku na poziomie 35,1%. Wliczając w to leki, które nie pojawiły się na listach refundacyjnych w 2012 roku a były refundowane – i pacjenci będą dalej je kupować to wspólpłacenie rośnie do 37,8%

12 12 Umowy dzielenia ryzyka Szansa na zwiększenie dostępności pacjentów do innowacji przy jednoczesnym zachowaniu restrykcji budżetowych Rabat Umowy portfolio Dowód kliniczny Pułap wolumenowy Pułap cenowy Tradycyjne kontrakty/ przetargi Umowy oparte na wynikach klinicznych Umowy finansowe Wynik kliniczny Gwarancja, że pacjenci lub lek osiągną klinicznie zdefiniowany efekt Gwarancja, że pacjenci osiągną inny klinicznie ważny efekt powiązany z działaniem leku Gwarancja, że relatywna konsumpcja leku pozostanie w określonych granicach, powyżej których producent będzie zmuszony dać upust Producent ponosi wszelkie koszty ponad założone wydatki na lek w danym roku lub ponad założone koszta per pacjent Upusty na portfolio produktów

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012 Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google