Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2."— Zapis prezentacji:

1 1 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2 A3A3 x 0j x 01 x 02 x 03 ZjZj Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 XjXj X1X1 X2X2 X3X3 Produkcja globalna gałęzi 1 Przepływ z gałęzi 1 do 2 Produkcja końcowa gałęzi 1 Amortyzacja środków trwałych w gałęzi 1 Płace w gałęzi 1 Zysk gałęzi 1

2 2 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2 A3A3 x 0j x 01 x 02 x 03 ZjZj Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 XjXj X1X1 X2X2 X3X3 Popyt pośredni na produkty gałęzi 1 (zużycie produkcyjne) Równanie podziału: X i = Σ j x ij + Y i Koszty materiałowe Σ i x ij Koszty materialne Σ i x ij + A j Koszty produkcji Σ i x ij + A j + x 0j Wartość dodana brutto Wartość dodana Równanie kosztów: X j = Σ i x ij + A j + x 0j + Z j

3 3 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 13061608 24098617 32030107 AjAj 212 x 0j 6101 ZjZj 451 XjXj 304020 Zadanie 1.Wyroby z jakich gałęzi są potrzebne do produkcji w gałęzi 1? 2.Ile wynoszą koszty materiałowe w gałęzi 2? 3.Ile wynoszą koszty materialne w gałęzi 2? 4.Jaka jest wartość dodana gałęzi 1?

4 4 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2 A3A3 x 0j x 01 x 02 x 03 ZjZj Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 XjXj X1X1 X2X2 X3X3 Produkcja globalna całej gospodarki PKB (Produkt Krajowy Brutto) Warunek równowagi ogólnej ΣY j = Σ j (A j + x 0j + Z j )

5 5 Tablica przepływów miedzygałęziowych PKB + saldo dochodów z zagranicy = DNB (dochód narodowy brutto) PKB – wartość amortyzacji = PKN (produkt krajowy netto) DNB - wartość amortyzacji = DNN (dochód narodowy netto)

6 6 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 13061608 24098617 32030107 AjAj 212 x 0j 6101 ZjZj 451 XjXj 304020 Zadanie 1.Ile wynosi PKB w całej gospodarce? 2.Jaki jest PKN? 3.Ile wynosi produkcja globalna w gospodarce?

7 7 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2 A3A3 x 0j x 01 x 02 x 03 ZjZj Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 XjXj X1X1 X2X2 X3X3 Współczynnik materiałochłonności: m j = Σ i x ij XjXj Współczynnik płacochłonności: p j = x 0j XjXj Rentowność: r j = Z j + A j X j –(Z j + A j ) Rentowność brutto: r j = ZjZj X j -Z j Wydajność pracy: w j = X j LjLj L j – liczba zatrudnionych w gałęzi

8 8 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 13061608 24098617 32030107 AjAj 212 x 0j 6101 ZjZj 451 XjXj 304020 Zadanie 1.Porównać współczynniki materiałochłonności dla gałęzi 1 i 2. 2.Porównać współczynniki płacochłonności dla gałęzi 1 i 2. 3.Jaka jest rentowność gałęzi 3? 4.Ile wynosi rentowność brutto gałęzi 3?

9 9 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2 A3A3 x 0j x 01 x 02 x 03 ZjZj Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 XjXj X1X1 X2X2 X3X3 Współczynnik bezpośredniej materiałochłonności: a ij = x ij XjXj A = [a ij ] – macierz struktury kosztów Wartość produktów pochodzących z gałęzi i, a zużywanych w gałęzi j w celu wytworzenia w tej gałęzi 1 jednostki produkcyjnej?

10 10 Tablica przepływów miedzygałęziowych 0,20,40 0,30,20,3 0,100,5 Zadanie 1.Jak jest wartość produktów pochodzących z gałęzi 2, a zużywanych w gałęzi 3 w celu wytworzenia 1 jednostki produkcyjnej w gałęzi 3? A =

11 11 Model Leontiefa LX = Y - model Leontiefa L = I – A – macierz Leontiefa LaX=aY – jednorodny L(X+ΔX) = LX + LΔX = Y + ΔY – addytywny Element (i,j) macierzy Leontiefa oznacza przyrost produkcji końcowej w gałęzi i w efekcie zwiększenia produkcji globalnej w gałęzi j o 1 jp. Przy niezmienionej produkcji globalnej pozostałych gałęzi

12 12 Model Leontiefa 0,20,40 0,30,20,3 0,100,5 Zadanie 1.Zbuduj macierz Leontiefa 2.Jak musi się zmienić produkcja końcowa w gałęzi 1, żeby zwiększyć produkcję globalną gałęzi 2 o 1 jp. A =

13 13 Model Leontiefa Prognoza I rodzaju –Prognozowanie produkcji końcowej przy ustalonej produkcji globalnej w poszczególnych gałęziach ΔY = LΔX Prognoza II rodzaju –Prognozowanie produkcji globalnej, która jest niezbędna do osiągnięcia danej produkcji końcowej ΔX = L -1 ΔY


Pobierz ppt "1 Tablica przepływów miedzygałęziowych x ij YiYi iXiXi 123 1X1X1 x 11 x 12 x 13 Y1Y1 2X2X2 x 21 x 22 x 23 Y2Y2 3X3X3 x 31 x 32 x 33 Y3Y3 AjAj A1A1 A2A2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google