Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Czym się zajmiemy: 1.Bilans przepływów międzygałęziowych 2.Model Leontiefa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Czym się zajmiemy: 1.Bilans przepływów międzygałęziowych 2.Model Leontiefa."— Zapis prezentacji:

1 Plan Czym się zajmiemy: 1.Bilans przepływów międzygałęziowych 2.Model Leontiefa

2 Analiza przepływów międzygałęziowych ►System rachunków makroekonomicznych pozwalających na ujęcie złożonych powiązań gospodarczych między poszczególnymi składowymi systemu gospodarczego (sektorami gospodarki, regionami itp.) ►Zapoczątkowane w latach 30-tych XX w. przez Leontiefa dla Stanów Zjednoczonych ►Koncepcja jest podstawą metodologii rachunków narodowych. ►Na jej podstawie dokonuje się m. in. obliczeń Produktu Krajowego Brutto – podstawowej miary aktywności gospodarczej

3 Tablica przepływów międzygałęziowych (1) ►Charakterystyka działalności gospodarczej n sektorów oznaczonych indeksami i i j ►x_ij – przepływ z gałęzi i do j czyli wartość produkcji wytworzonej w gałęzi i a zużytej w j ►X_i, X_j – produkcja globalna gałęzi i lub j ► Y_i – produkcja końcowa gałęzi i równa popytowi końcowemu na jej wyroby ►A_j – amortyzacja w gałęzi j, ►x_0j – koszty związane z zatrudnieniem w gałęzi ►Z_j – zyska gałęzi j

4 Tablica przepływów międzygałęziowych (2) ►Podstawowe zależności: ►Równanie podziału: ►Równanie kosztów ►Warunek równowagi ogólnej: Obie strony równania to Produkt Krajowy Brutto, przy czym z lewej strony jest to rachunek dochodów, a z prawej rachunek produktów

5 Macierz struktury kosztów ►Na podstawie TPM można określić relacje produktu i nakładów (tzw. relacje input- output) ►Są one podstawą tzw. modelu Leontiefa, który bazuje na założeniu stałości tych relacji w czasie ►Opis tych relacji bazuje na współczynnikach kosztów danej gałęzi zdefiniowanych jako i oznaczających wartość produktu z gałęzi i potrzebnych do wyprodukowania produktu gałęzi j o wartości 1 j.p. ►Współczynniki kosztów dla wszystkich gałęzi tworzą macierz struktury kosztów postaci ►Suma elementów kolumny j jest równa współczynnikowi materiałochłonności danej gałęzi

6 Model Leontiefa (1) ►Liniowe równanie macierzowe opisujące zależność produkcji globalnej i końcowej we wszystkich gałęziach ►Dla n=2 mamy układ dwóch równań podziału: ►Korzystając ze wzoru na współczynnik kosztów mamy ►Po zastosowaniu zapisu macierzowego mamy

7 Model Leontiefa (2) ►W zapisie skróconym model Leontiefa to gdzie macierz I-A to macierz Leontiefa ►Model ten jest addytywny i jednorodny względem zmian w produkcji globalnej ►Na podstawie modelu można wyznaczyć prognozę I rodzaju tzn. znając wektor produkcji globalnej w każdej gałęzi (X) można wyznaczyć wektor produkcji końcowej ►Wynika z tego, że dla ustalonych przyrostów produkcji globalnej można wyznaczyć przyrost produkcji końcowej bez względu na poziom wyjściowy tych wartości tzn.

8 Model Leontiefa (3) ►Korzystając z przekształcenia modelu Leontiefa postaci można wyznaczyć prognozę II rodzaju czyli prognozę produkcji globalnej w poszczególnych gałęziach potrzebną do osiągnięcia produkcji końcowej na zadanym poziomie ►Rozwiązując układ równań, jaki jest model Leontiefa można wyznaczyć prognozę mieszaną. Przy zadanym poziomie produkcji globalnej w części gałęzi i produkcji końcowej w pozostałych gałęziach pozwala ona wyznaczyć pozostałe produkcje końcowe i globalne

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan Czym się zajmiemy: 1.Bilans przepływów międzygałęziowych 2.Model Leontiefa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google