Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FILARY GOSPODARKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FILARY GOSPODARKI."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FILARY GOSPODARKI CENTRALNIE STEROWANEJ I GOSPODARKI RYNKOWEJ

2 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEMY EKONOMICZNE 1.Gospodarka centralnie sterowana - zwana też centralnie kierowaną lub planowaną lub nakazowo - rozdzielczą. Decyzje ekonomiczne są podejmowane przez władze danego kraju; w tym celu państwo ustala plany produkcji i dystrybucji wytwarzanych dóbr i usług. 2.Gospodarka rynkowa – jest oparta na mechanizmie ustalania cen towarów i usług na podstawie wielkości popytu i podaży przy niewielkiej ingerencji państwa. 3.System mieszany - gdzie obok siebie funkcjonują sektor publiczny, zbliżony do gospodarki centralnie sterowanej i sektor prywatny, oparty na założeniach wolnego rynku.

3 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CECHY GOSPODARKI CENTRALNIE STEROWANIEJ 1.Państwowa własność czynników produkcji. 2.Ceny ustalane administracyjnie. 3.Centralne planowanie i zarządzanie. 4.System nakazowo-rozdzielczy. 5.Brak konkurencyjności. 6.Partyjno -polityczna podległość kierownictwa przedsiębiorstw.

4 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WADY GOSPODARKI CENTRALNIE STEROWANEJ 1.Niska innowacyjność w gospodarce – spowodowana brakiem konkurencji między przedsiębiorstwami, nadwyżką popytu nad podażą i wysokim stopniem zmonopolizowania gospodarki. 2.Brak mechanizmów rynkowych – istniała stała przewaga popytu nad podażą w związku z wysokimi zasobami finansowymi ludności przewyższającymi wartość dóbr zaoferowanych do sprzedaży. 3.Nieefektywne wykorzystywanie czynników produkcji – przedsiębiorstwa nie były zainteresowane obniżaniem kosztów produkcji, gdyż nie rozliczano ich z osiągniętego zysku, a tylko z wykonania planu. 4.Stały niedobór produktów – ceny państwo ustalało administracyjnie w oderwaniu od kosztów ich wytwarzania. 5.Brak dobrych systemów motywacyjnych – stałe płace i brak bezrobocia nie skłaniały ludzi do podejmowania działalności gospodarczej.

5 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGLAMENTACJA – CZASOWE OGRANICZENIE WOLNEGO OBROTU NIEKTÓRYMI TOWARAMI SPOWODOWANE ICH NIEDOBOREM NA RYNKU Oto lista niektórych towarów reglamentowanych w latach 80: cukier alkohol benzyna pieluchy masło mięso mąka

6 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SOCJALISTYCZNY DOLAR – MOŻNA BYŁO GO WYDAĆ TYLKO W PEWEXIE

7 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PORÓWNANIE PKB POLSKI I HISZPANII W 1950 I 1990 R. PKB per capita w dolarach *źródło GUS

8 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CECHY GOSPODARI RYNKOWEJ 1.Prywatna własność czynników produkcji. 2.Dobrowolność dokonywania transakcji. 3.Konkurencja rynkowa. 4.Ograniczony wpływ rządu i partii politycznych. 5.Rynkowy mechanizm ustalania cen. 6.Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

9 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rok Liczba przedsiębiorstw państwowych 19898453 19954357 19992599 20031736 2006913 2008363 2010121 LICZBA PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 1989-2010 *źródło GUS

10 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POPYT – ILOŚĆ TOWARÓW I USŁUG, KTÓRĄ KLIENCI SĄ GOTOWI ZAKUPIĆ (MAJĄ NA TO OKREŚLONE ZASOBY FINANSOWE) PRZY OKREŚLONYM POZIOMIE CENY W DANYM MIEJSCU I CZASIE. MECHANIZM RYNKOWY – OGÓŁ WZAJEMNYCH ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PODAŻĄ, POPYTEM A CENĄ TOWARÓW I USŁUG. PODAŻ – ILOŚĆ TOWARÓW I USŁUG OFEROWANA DO SPRZEDAŻY PRZY OKREŚLONYM POZIOMIE CENY W DANYM MIEJSCU I CZASIE.

11 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GOSPODARKA RYNKOWAGOSPODARKA CENTRALNIE STEROWANA konkurencyjność produkcjimonopol państwa nastawianie na zysknastawianie na realizację planu rynkowa orientacja produkcjiplanowanie produkcji szybka reakcja na potrzeby rynkubrak reakcji na potrzeby rynku własność prywatnawłasność państwowa wysoka jakość produkcjiniska jakość produkcji wysoka wydajność pracyniska wydajność pracy GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY GOSPODARKĄ CENTRALNIE STEROWANĄ A GOSPODARKĄ RYNKOWĄ


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FILARY GOSPODARKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google