Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań Poznań, 9 września 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań Poznań, 9 września 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań Poznań, 9 września 2013 roku

3 Wprowadzenie zasady, że wszystkie zajęcia organizowane przez przedszkole i odbywające się w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą prowadzone w ramach opłat ustalonych przez radę gminy (nie więcej niż 1 zł). Przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu przez rodziców tej samej godziny zajęć, poprzez pobieranie, oprócz opłaty ustalonej przez radę gminy, także dodatkowych opłat za zajęcia. Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z korzystaniem przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Stopniowe zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach. Umożliwienie lepszego wykorzystania kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe - cele ustawodawcy

4 Dodatkowe płatności rodziców za wydarzenia okazjonalne, także w czasie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, np. kino, teatr, wycieczki, mogą być realizowane przez Radę Rodziców (oni zbierają pieniądze i opłacają lub przekazują jako darowiznę na konkretny cel dla przedszkola). Priorytetem Miasta jest zwiększenie możliwości realizacji zadań dodatkowych w przedszkolach za 1 zł poprzez dokształcanie nauczycieli z wykorzystaniem środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Wydział Oświaty wystosował do Ministra Finansów zapytanie dotyczące finansowania zajęć dodatkowych przez Radę Rodziców w kontekście kompetencji tego organu. MEN zapowiedziało kontrolę realizowania postanowień nowelizacji USO z dnia 13.06.2013 r. w przedszkolach szczególnie w zakresie dodatkowego opłacania zajęć przez rodziców. Zajęcia dodatkowe - wnioski

5 Wytyczne MEN z dnia 21 sierpnia 2013 roku Wbrew pojawiającym się informacjom, przedszkole nadal może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe (czyli np. nauka języka obcego, szachy, garncarstwo czy taniec towarzyski). Opłaty dla rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może: powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć, podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi). Wszystkie powyższe formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

6 Potencjalne możliwości sposobu organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach Wariant 1 Zajęcia są finansowane przez Miasto i organizowane przez przedszkole: 1) logopedia, gimnastyka korekcyjna, religia, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, 2) prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w placówce zgodnie z ich dodatkowymi kompetencjami. Wariant 2 Zajęcia są organizowane przez przedszkole bez dodatkowego finansowania ze strony Miasta (w tym czasie opiekę nad dzieckiem sprawuje nadal przedszkole): 1) wolontariat, 2) praktyki, 3) staże.

7 Potencjalne możliwości sposobu organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach Wariant 3 Przedszkole nie jest organizatorem zajęć dodatkowych: 1)przedszkole wynajmuje pomieszczenie firmie zewnętrznej (działalność komercyjna przedszkola), 2)rodzic podpisuje z przedszkolem aneks do porozumienia z przerwą na zajęcia dodatkowe (nie krócej niż jedna godzina), 3)rodzic podpisuje umowę na zajęcia dodatkowe z firmą zewnętrzną, 4)rodzic upoważnia firmę zewnętrzną do odbioru dziecka z przedszkola (przedszkole w tym czasie nie sprawuje opieki nad dzieckiem i nie ponosi za nie odpowiedzialności).


Pobierz ppt "Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań Poznań, 9 września 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google