Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „ INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „ INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „ INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, 26 lutego 2015 r.

2 Operator Infrastruktury Trudne początki  Studium wykonalności projektu – zbyt optymistyczna analiza finansowa  Trudny rynek – oczekiwania operatorów dostępowych niskich cen dla usług dostępowych  Konieczność uzyskania statystycznych przychodów 6000 PLN/miesiąc per punkt dystrybucyjny w celu pokrycia kosztów funkcjonowania sieci  Potwierdzenie tego faktu podczas dialogu technicznego z rynkiem operatorskim  Dokładniejsze i bardziej aktualne analizy wykonane przez ekspertów na zlecenie MAiC  Końcowe przygotowania postępowania na wybór operatora przy współpracy z ekspertami pracującymi na zlecenie MAiC.

3 Operator Infrastruktury Wybór Operatora Infrastruktury  Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa urządzeń warstwy szkieletowej sieci dla 8 węzłów szkieletowych  Dostawa urządzeń warstwy dystrybucyjnej sieci dla 8 węzłów szkieletowych oraz 173 węzłów dystrybucyjnych  Dostawa urządzeń zasilających do wszystkich węzłów  Wyposażenie dwóch CZS w kompletne urządzenia i oprogramowanie.  Dostawa systemu paszportyzacji sieci wraz z jej wykonaniem.  Uruchomienie sieci poprzez uzyskanie możliwości świadczenia usług.  Dzierżawa sieci od Województwa Podlaskiego i operowanie siecią.

4 Operator Infrastruktury Wybór Operatora Infrastruktury  Z powodu trudności w opisaniu przedmiotu zamówienia zdecydowano na przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego dla PPP w dialogu konkurencyjnym.  Z uwagi na dużą dostawę sprzętu w tym postępowaniu prowadzimy je stosując Prawo Zamówień Publicznych  Po opracowaniu warunków dopuszczających do postępowania na nasze zaproszenie złożono trzy wnioski: Podlaskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o. o. Longside Investment Sp. z o. o. Green Operator Sp. z o. o. Wszystkie trzy spółki spełniły warunki dopuszczające do dialogu i zostały do niego zaproszone.

5 Operator Infrastruktury Wybór Operatora Infrastruktury  Zakończono 2 tury spotkań z oferentami w celu ustalenia opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzono konsultację zapisów specyfikacji technicznej sprzętu aktywnego.  Przeanalizowano uwagi oferentów do specyfikacji technicznej i naniesiono istotne zmiany co pozwala mieć nadzieję, że każdy z oferentów będzie w stanie spełnić wymagania zawarte w OPZ.  Wprowadzono do umowy mechanizm możliwości pokrywania części podatku od budowli przez Województwo Podlaskie.  Do końca lutego planowane jest przekazanie zaproszeń do składania ofert dla firm biorących udział w dialogu.

6 Koszty i przychody SSPW – podlaskie

7 Podstawowe funkcje podatków Czy w naszym projekcie zachowane są podstawowe zasady podatkowe???  FISKALNA  REGULACYJNA  STYMULACYJNA  INFORMACYJNA  Jedna z głównych zasad podatkowych (ekonomiczna ) stanowi iż podatek powinien być pokrywany z dochodów bieżących

8 Wzrost procentowy wpływów za umieszczenie infrastruktury w drogach powiatowych

9 Drogi powiatowe - wpływy

10

11

12

13

14

15 Wzmacniamy bariery czy je likwidujemy?  Pierwsza „jaskółka” z Warszawy – zmiana stawek za umieszczenie infrastruktury w pasach dróg krajowych  Działając na bazie porozumienia ze Starostami należy spróbować powyższy wzór warszawski przenieść na grunt lokalny.  Rozpoczęcie poważnej dyskusji z włodarzami gmin na temat wprowadzenia w początkowym okresie rozwoju usług szerokopasmowych dla sieci regionalnych preferencyjnych stawek podatku od budowli.  Podjęcie szerokich działań na rzecz budowania większego rynku na terenach „białych plam”.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „ INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google