Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział administracyjny Polski (18). Gmina powiat i województwo to jednostki podziału administracyjnego Polski. W gminach i powiatach władzę sprawuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział administracyjny Polski (18). Gmina powiat i województwo to jednostki podziału administracyjnego Polski. W gminach i powiatach władzę sprawuje."— Zapis prezentacji:

1 Podział administracyjny Polski (18)

2 Gmina powiat i województwo to jednostki podziału administracyjnego Polski. W gminach i powiatach władzę sprawuje samorząd, a w województwie - samorząd i przedstawiciele rządu.

3 Obszar Polski podzielony jest na województwa …Aby naszym krajem można było sprawnie zarządzać jego powierzchnie podzielono na części. Podział ten nazywamy podziałem administracyjnym.

4 Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 1999r. podziałem administracyjnym W Polsce jest 16 województw : - Zachodniopomorskie - Pomorskie - Warmińsko-pomorskie - Podlaskie - Lubuskie - Wielkopolskie - Kujawsko-pomorskie - Mazowieckie - Dolnośląskie - Opolskie - Łódzkie - Świętokrzyskie - Lubelskie - Śląskie - Małopolskie - Podkarpackie

5 Położenie Polski w świecie ….

6 W większości władza województwa znajduje się w jednym z dużych miast np. Dolnośląskie- Wrocław Mazowieckie- Warszawa Zachodnio-pomorskie- Szczecin Wielkopolskie – Poznań Małopolskie – Kraków Podlaskie – Białystok Podkarpackie – Rzeszów Jedynie w dwóch województwach: Kujawsko-pomorskim i lubuskim władza sprawowana jest w dwóch miastach

7 Województwa dzielą się na mniejsze części zwane powiatami, a powiaty składają się z gmin. WOJEWÓDZTWO POWIAT (370) GMINA (2400)

8 Dlaczego podział administracyjny jest potrzebny? Wyobraźmy sobie, że obszaru Polski nie podzielono na mniejsze części. Wszystkie sprawy i i problemy dotyczące najmniejszej części kraju byłyby rozstrzygane w stolicy – w Warszawie. Byłoby to bardzo trudne i wiązałoby się z niekorzystnym w wielu sprawach samodzielnym decydowaniu o swoich sprawach.

9 Podział administracyjny Polski opiera się na zasadzie samorządności Zasada samorządności daje prawo poszczególnym grupom ludności zamieszkującej określone obszary do podejmowani decyzji dotyczących ich życia. Dzięki tej zasadzie ludzie, zamieszkujący określony obszar mogą wybierać swoich przedstawicieli do samorządów lokalnych (miejscowych) np. władze gminy, powiatu, województwa

10 Samorządy lokalne i samorząd powiatowy mają wiele praw, ale i też obowiązków. Samorząd lokalny- Gmina - Utrzymują przedszkola - Szkoły podstawowe - Gimnazja - Przychodnie lekarskie - Biblioteki gminne Samorząd powiatowy - Utrzymuje szkoły średnie - Szpitale rejonowe Samorząd wojewódzki - finansuje m.in.. teatry i szpitale specjalistyczne

11 Władze województwa, powiatu, gminy W województwie władzę sprawują organy administracji rządowej oraz władze województwa Wojewoda dolnośląski- siedziba- miasto wojewódzkie – Wrocław Wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz

12 Władze samorządowe województwa to wybierany przez mieszkańców sejmik wojewódzki oraz zarząd województwa. Na czele zarządu stoi marszałek. Marszałek dolnośląski CEZARY PRZYBYLSKI

13 W powiatach i gminach istnieje jedynie administracja samorządowa. Decyzje podejmowane są wyłącznie przez przedstawicieli lokalnych społeczności wybranych w wyborach. Na czele władz powiatu stoi starosta Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz

14 Mieszkańcy gmin wybierają wójta (w gminach wiejskich), burmistrza (w gminach miejskich i wiejskich) natomiast w miastach powyżej 100 000 prezydenta i w tych mniejszych, w których już wybierano prezydenta. Prezydent Miasta Głogowa Jan Kazimierz Zubowski


Pobierz ppt "Podział administracyjny Polski (18). Gmina powiat i województwo to jednostki podziału administracyjnego Polski. W gminach i powiatach władzę sprawuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google