Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany transportu publicznego dla województwa mazowieckiego 1Warszawa, 15 marca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany transportu publicznego dla województwa mazowieckiego 1Warszawa, 15 marca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Plany transportu publicznego dla województwa mazowieckiego 1Warszawa, 15 marca 2016 r.

2 Społeczno-przestrzenne: Powierzchnia: 35 558,47 km² Liczba ludności: 5,3 mln osób Liczba obsługiwanych linii kolejowych: 15 + linia WKD 1050 wojewódzkich linii komunikacyjnych w transporcie drogowym, 425 linii międzywojewódzkich Długość linii kolejowych: 1712km Główne ośrodki i kierunki przewozów 2 Uwarunkowania organizacji przewozów Warszawa, 15 marca 2016 r.

3 3 Organizacja przewozów w województwie mazowieckim Warszawa, 15 marca 2016 r.

4 4 Plany transportowe na Mazowszu Warszawa, 15 marca 2016 r. Uwarunkowania ustawowe obowiązek tworzenia planu transportowego status dokumentu narzędzia realizacji planu finansowanie zadań wynikających z planu

5 5 Plany transportowe na Mazowszu Warszawa, 15 marca 2016 r. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie mazowieckim Plany transportowe miast: Warszawa, Radom, Siedlce, Płock (wraz z gminami, które zawarły porozumienia międzygminne), Ostrołęka, Pruszków, Legionowo Plany transportowe powiatów: garwoliński, łosicki, miński, otwocki, płocki, radomski, sierpecki, wołomiński

6 6Warszawa, 15 marca 2016 r. Zasady organizacji rynku przewozów Priorytet I: zapewnienie połączeń komunikacyjnych ośrodków regionalnych (Płock, Radom) i subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) z Warszawą; Priorytet II: zapewnienie połączeń komunikacyjnych miast powiatowych oraz ośrodków gminnych leżących w przebiegu głównych linii kolejowych z Warszawą za pośrednictwem środków transportu kolejowego; Priorytet III: zapewnienie połączeń komunikacyjnych miast powiatowych oraz ośrodków gminnych leżących w przebiegu regionalnych linii kolejowych z ośrodkiem regionalnym/subregionalnym i/lub węzłem komunikacyjnym/punktem przesiadkowym leżącym w przebiegu głównej linii kolejowej, celem dojazdu do Warszawy środkami transportu kolejowego. R3PŁOCK, Sochaczew, (Łowicz) Podstawowe R8 RADOM, Piaseczno, Warka, Szydłowiec, Przysucha, Grójec, Białobrzegi (Skarżysko Kamienna) R2 SIEDLCE, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Łosice, (Łuków, Czeremcha) R6OSTROŁĘKA, Tłuszcz, Wyszków, Węgrów, Małkinia R9CIECHANÓW, Mława, (Działdowo) R1Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów (Skierniewice) Uzupełniające R7Otwock, Pilawa, Garwolin (Dęblin) Makrorejony komunikacyjne ujęte w Planie transportowym

7 7 Podział województwa na makrorejony komunikacyjne R 2 SIEDLCE, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Łosice, (Łuków, Czeremcha) Warszawa, 15 marca 2016 r.

8 8 Linie użyteczności publicznej w transporcie kolejowym 19 w transporcie drogowym 2

9 9Warszawa, 15 marca 2016 r. Bezpośredniość połączeń i przesiadki; Częstotliwość kursowania pojazdów; Dostępność dla pasażerów (w tym dla pasażerów o ograniczonej mobilności); Komfort podróżowania; Informacja; Niezawodność przewozów; Punktualność kursowania pojazdów; Integracja; Tabor; Bezpieczeństwo. ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób o ograniczonej mobilności Pożądany standard usług przewozowych

10 10Warszawa, 15 marca 2016 r. Zasady organizacji rynku przewozów – transport kolejowy Organizacja publicznego transportu kolejowego na terenie Mazowsza zasadniczo odbywać się będzie za pośrednictwem tzw. podmiotów wewnętrznych, powołanych do realizacji zadań własnych województwa tj. Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. i Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., które zawarły z Województwem stosowne umowy ramowe o świadczenie usług publicznych na lata 2010-2024. Po roku 2024 planowane jest utrzymanie obecnego sposobu organizacji przewozów w transporcie kolejowym, tj. powierzenia usług użyteczności publicznej podmiotom wewnętrznym na podstawie wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych.

11 11Warszawa, 15 marca 2016 r. Zasady organizacji rynku przewozów – transport drogowy Wybór operatora w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Pełna realizacja podstawowych założeń wskazanych w Planie transportowym powinna nastąpić od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zasadność realizacji poszczególnych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w sieci komunikacyjnej województwa, poprawiających dostępność pasażera do przewozów, powinna być poprzedzona wnikliwą i rozważną analizą ze szczegółowym uwzględnieniem charakteru przewozów komercyjnych, wykonywanych w analizowanym obszarze.

12 12Warszawa, 15 marca 2016 r. uruchomienie połączeń kolejowych na odcinku stacja Modlin – Port Lotniczy Warszawa-Modlin z możliwością wydłużenia relacji do Płocka; wznowienie przewozów pasażerskich na liniach/odcinkach linii kolejowych: - linii kolejowej nr 6 na odcinku Małkinia – granica województwa – Czyżew; - linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice/Mszczonów – Góra Kalwaria/Pilawa; - linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze; - linii kolejowej nr 55 Siedlce – Sokołów Podlaski; - linii kolejowej nr 34 Ostrołęka – Małkinia; - linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele. zmianę układu linii komunikacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego; - linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia p.8 – Warszawa Gdańska w sytuacji możliwości bezkolizyjnego połączenia z linią nr 8 (Warszawa – Radom); - linii kolejowej nr 509 na odcinku Warszawa Gołąbki – Warszawa Gdańska; - dworca Warszawa Główna w przypadku przywrócenia funkcji odprawy pasażerów; W ramach posiadanych kompetencji, Organizator przewiduje możliwość podjęcia następujących działań w zakresie rozwoju usług publicznego transportu zbiorowego w województwie mazowieckim: Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego

13 13Warszawa, 15 marca 2016 r. Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego kontynuowanie procesu wymiany i modernizacji pojazdów kolejowych w ramach procesów inwestycyjnych realizowanych przez Organizatora oraz operatorów; - zakup 10 nowych, dwuczłonowych ezt do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego w godzinach pozaszczytowych z budową bazy utrzymaniowo – naprawczej w Radomiu; - zakup 2 sztuk jednoczłonowych spalinowych autobusów szynowych oraz dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego, przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym; rozbudowa baz utrzymaniowo – naprawczych spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w Sochaczewie, Tłuszczu oraz w Warszawie – Ochota; - zakup 6 ezt do przewozów aglomeracyjnych na linii WKD; - modernizacja ezt; kontynuowanie realizacji zadania w zakresie rozwoju systemu P+R oraz B+R; podjęcie prac nad powołaniem podmiotu zarządzającego publicznym transportem zbiorowym w celu koordynacji zadań z zakresu organizacji transportu zbiorowego; wdrożenie rozwiązań organizacyjnych mających na celu poprawę efektywności publicznego transportu zbiorowego.


Pobierz ppt "Plany transportu publicznego dla województwa mazowieckiego 1Warszawa, 15 marca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google