Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPERATORZY LOGISTYCZNI 3 PL I 4PL NA TLE RYNKU TSL Prof. zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdańsk, Katedra Polityki Transportowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPERATORZY LOGISTYCZNI 3 PL I 4PL NA TLE RYNKU TSL Prof. zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdańsk, Katedra Polityki Transportowej."— Zapis prezentacji:

1 OPERATORZY LOGISTYCZNI 3 PL I 4PL NA TLE RYNKU TSL Prof. zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdańsk, Katedra Polityki Transportowej

2 Rozwój międzynarodowej wymiany handlowej => nowe wyzwania dla firm transportowych i spedycyjnych  konieczność przystosowywania się do coraz bardziej złożonych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw  w ramach usług organizowane są nie tylko zwykłe procesy transportowe, ale całe łańcuchy usług związane z zaopatrzeniem lub dystrybucją

3 Nowe firmy – 3PL  w odpowiedzi na te potrzeby – konieczność rozszerzenia działalności  zakup dodatkowej infrastruktury pozwalającej na zapewnienie wysokiego poziomu usług  wykształcenie na rynku nowych firm – wyspecjalizowanych operatorów logistycznych (3PL) Ich działalność to logistyka kontraktowa

4 Logistyka kontraktowa co to takiego? 1) obszar, który tworzą operatorzy logistyczni - third party logistics (3PL) - silne kapitałowo grupy logistyczne. 2) przedsiębiorstwa działające w sektorze usług logistycznych koncentrujące się na:  zarządzaniu transportem (większa część przychodu pochodzi z realizowania usług transportowych i spedycyjnych),  zarządzaniu magazynami (usługi zarządzania zapasami i związane z nimi) lub:  jednocześnie usługi transportu i magazynowania oraz dodatkowych usług na zasadach logistyki kontraktowej.

5 Logistyka kontraktowa  rozumiana jest jako współpraca  będąca przedmiotem umowy  polegająca na przekazaniu przez przedsiębiorstwo realizacji funkcji logistycznych w ręce zewnętrznego wykonawcy  wykonawcą jest najczęściej operator logistyczny  współpraca o charakterze długoterminowym  termin „logistyka kontraktowa” zastępowany pojęciem „outsourcingu logistycznego”

6 Od 3PL do 4PL  operator logistyczny 3PL może podjąć kroki w kierunku bardziej rozwiniętej współpracy, w wyniku której awansuje do roli Fourth Party Logistics (4PL)  operator 4PL zarządza złożonym systemem obsługi całego łańcucha dostaw, integrując działania różnych operatorów 3PL i partnerów  jego działalność opiera się na międzynarodowej sieci operacyjnej  operator 4PL zarządza częścią procesów biznesowych lub kilkoma funkcjami przedsiębiorstwa klienta (mega-outsourcing)

7 Stopień zaangażowania operatora w działalność firmy z rozróżnieniem na operatora 3PL i 4PL

8 4PL – korzyści dla obu stron Firmy 4PL skupiają się na stworzeniu zintegrowanego rozwiązania, biorą odpowiedzialność za cały proces logistyczny, w tym kontrolę i zarządzanie. Powinny być niezależne i obiektywne. Posiadają wolność wyboru gałęzi transportu. Firmy, które transferują działania logistyczne dostawcom 4PL mogą skoncentrować się na działalności statutowej, z korzyścią dla klientów, produktów i własnej sprzedaży.

9 Różnice w zaawansowaniu współpracy między firma a operatorem 3 PL i 4 PL

10 Diagram poziomów zaangażowania dostawcy usług logistycznych oraz zakresu zadań

11 Pięć różnych poziomów outsourcingu usług logistycznych

12 Schemat działania przykładowej firmy branży 4PL

13 Rozwój logistyki kontraktowej w Polsce na tle rynku TSL  w obliczu kryzysu (2008) przedsiębiorstwa podejmowały działania w celu pozyskania klientów oraz uzyskania jak największych oszczędności (ograniczania kosztów) celem wygenerowania zysku  w warunkach recesji kluczowym kryterium wyboru operatora logistycznego była cena za usługę  niektóre firmy z branży TSL, w celu pozyskania klienta, rozpoczęły ostrą konkurencję cenową  sposobem na oszczędności w firmach TSL było ograniczenie kosztów stałych generowanych przez majątek trwały

14 Szeroki zakres usług sposobem na kryzys  spowolnienie gospodarcze przyczyniło się do wyeliminowała z rynku podmiotów najsłabszych, nieelastycznych i nieefektywnych, świadczących usługi transportowe w wąskim zakresie  na rynku pojawiły się nowe firmy poszukujące rynków niszowych, świadczące szeroki wachlarz usług

15 Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej osiągniętaprzez firmy TSL w latach 1997– 2010 (w mld zł)

16 Firmy TSL w Polsce  w rankingu firm działających w branży TSL w 2010 roku zidentyfikowano 102 podmioty, których roczne przychody ze sprzedaży podstawowej wyniosły w 2010 roku 18,89 mld zł  im większy wachlarz usług oferowanych przez firmę działającą w branży TSL, tym wyższy średni przychód  posiadanie w ofercie firmy przynajmniej pięć usług logistycznych wpływa znacząco na wysokość przychodów

17 Porównanie wielkości przychodów przedsiębiorstw z pierwszej dziesiątki rankingu firm TSL w Polsce w 2010 r.

18 Zestawienie firm TSL o największych przychodach w 2010 r.

19 Zmiany w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw rankingu firm TSL w Polsce w 2010 roku oraz rentowność netto (w %) i zmiany w wielkości zatrudniania

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "OPERATORZY LOGISTYCZNI 3 PL I 4PL NA TLE RYNKU TSL Prof. zw.dr hab. Włodzimierz Rydzkowski Uniwersytet Gdańsk, Katedra Polityki Transportowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google