Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻYJ z PASJĄ ! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻYJ z PASJĄ ! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej."— Zapis prezentacji:

1 ŻYJ z PASJĄ ! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2 Realizacja termin: maj - październik 2011 r. miejsce: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach beneficjenci, - uczniowie - nauczyciele - rodzice

3 Cel nadrzędny Rozwijanie talentów, zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży, budowanie poczucia własnej wartości młodego pokolenia.

4 Cele szczegółowe Zwiększenie oferty zajęć umożliwiającej rozwijanie pasji, zainteresowań, umiejętności, a także form promujących dorobek artystyczny i intelektualny uczniów. Zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w różnorodnych formach zajęć. Promocja działań wspierających młode talenty w społecznościach lokalnych. Rozwijanie sieci współpracy podmiotów wspierających działania na rzecz odkrywania i rozwijania młodych talentów. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół.

5 Cele szczegółowe c.d. Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w obszarze rozwoju zainteresowań i kreatywności. Rozwijanie aktywności własnej ucznia, wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Wdrożenie nauczycieli do opracowania szkolnego systemu wyłaniania talentów. Rozwijanie świadomości rodziców w obszarze rozpoznawania możliwości dziecka. Umożliwienie uczniom kontaktu z nowymi osiągnięciami nauki. Wdrożenie systemu zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

6 Szkolenia dla nauczycieli Trening twórczości. Wolontariat w szkole – włączanie rodziców w rozwój zdolności i zainteresowań dziecka. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów. Motywowanie ucznia do samorozwoju. Wykorzystanie metod aktywizujących w rozwijaniu kreatywności dziecka. Jak opracować Szkolny System Wyłaniania Talentów – „Poławiacze pereł” – seminarium.

7 Efekty uczestnik – nauczyciel: Wykaże się przyrostem wiedzy na poziomie 40 %. Zdobędzie dodatkowe kompetencje. Poszerzy wiedzę z obszarów objętych edukacją. Poszerzy ofertę edukacyjną szkoły. Wykorzysta wiedzę i doświadczenie do koordynowania pracy szkoły z uczniem zdolnym.

8 Zajęcia dla uczniów Koło plastyczne Uczniowie klas I - III Uczniowie klas IV - VI

9 Zajęcia dla uczniów c.d. Koło taneczne Uczniowie klas I - III Uczniowie klas IV - VI

10 Zajęcia dla uczniów c.d. Koło teatralne Uczniowie klas I - III Uczniowie klas IV - VI

11 Zajęcia dla uczniów c.d. Koło naukowe – nauki ścisłe bez granic Uczniowie klas IV – VI

12 Zajęcia dla uczniów c.d. Koło informatyczne Uczniowie klas IV - VI

13 Zajęcia dla uczniów c.d. Koło turystyczne Uczniowie klas IV – VI Uczniowie klas I – III

14 Zajęcia dla uczniów c.d. Koło fotograficzne Uczniowie klas IV – VI

15 Zajęcia dla uczniów c.d. Wyjazd do Centrum Kopernik w Warszawie Termin: październik 2011

16 Efekty uczestnik – uczeń: Rozwinie zainteresowania i uzdolnienia. Wykaże wzrost wiedzy i umiejętności o 25 %. Będzie zmotywowany do własnego rozwoju. Potrafi zaprezentować się na forum szkoły, środowiska.

17 Konferencja dla rodziców Jak nie zabić w dziecku ciekawości świata, pomóc być kreatywnym?

18 Warsztaty dla rodziców Spójrz na świat oczami dziecka.

19 Dla rodziców i dzieci Trening kreatywności - Pomóż swemu dziecku rozwinąć skrzydła.

20 Efekty uczestnik – rodzic: Wspiera dziecko w działaniach rozwijających jego zainteresowania. Aktywnie wpłynie na rozwój kreatywności dziecka. Rozumie potrzebę rozwijania zdolności dziecka.

21 Dzień Szkolnych Talentów Podsumowanie projektu – zaprezentowanie osiągnięć uczniów. Termin: 14 października 2011 r.


Pobierz ppt "ŻYJ z PASJĄ ! Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google