Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Razem możemy wiele” PO KL III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Razem możemy wiele” PO KL III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół."— Zapis prezentacji:

1 „Razem możemy wiele” PO KL III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2 Projektodawca: 01.08.2013r. – 30.06.2015r. Planowany okres realizacji: POWIAT WĘGROWSKI

3 CEL GŁÓWNY Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie węgrowskim poprzez kompleksowe wsparcie 32 szkół i 3 przedszkoli.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w powiecie węgrowskim. (01.08.2013r. - 31.10.2013r.) 2.Poprawa spójności doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie 70 Rocznych Planów Wspomagania. (01.11.2013r. - 31.05.2015r.) 3. Podniesienie kompetencji 80% dyrektorów szkół/ przedszkoli uczestniczących w projekcie w zakresie diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia nauczycieli. (01.10.2013r. - 31.05.2015r.) 4.Poprawa współpracy 24 dyrektorów szkół/przedszkoli i 72 nauczycieli w powiecie węgrowskim poprzez zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia. (01.11.2013r. - 31.05.2015r.)

5 BENEFICJENCI 32 SZKOŁY 3 PRZEDSZKOLA 600 NAUCZYCIELI realizujących RPW 96 NAUCZYCIELI współpracujących w ramach sieci współpracy i samokształcenia

6 Spotkanie informacyjne Rekrutacja do RPW - szkoły/przedszkola - nauczyciele Rekrutacja do SIECI - dyrektorzy i nauczyciel

7 ZADANIE 1 Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania VIII.2013r. - X.2013r.

8 Zaangażowana kadra PPW będzie opracowany w oparciu o informacje dotyczące realizacji wspomagania szkół/przedszkoli z powiatu węgrowskiego przez 3 osobowy zespół interdyscyplinarny (PZI).

9 ZADANIE 2 Przeprowadzenie procesu doskonalenia w szkołach i przedszkolach IX.2013r. - V.2015r.

10 Zaangażowana kadra: -5 SORE -Eksperci zewnętrzni

11

12

13

14

15 Spotkania organizacyjne z warsztatem diagnostycznym Czas trwania 4 godz. SORE szczegółowo omówią realizację zadań w ramach projektu, poszczególne etapy RPW, przeprowadzą diagnozę potrzeb nauczycieli. Każdy nauczyciel – beneficjent projektu otrzyma zestaw startowy (torbę, segregator i pendrive). Zostanie zorganizowany catering. Spotkania będą odbywały się popołudniami.

16 Realizacja RPW I-VI.2014r. – 6 spotkań (3 x warsztaty - 5godz, 1 x szkolenie rady pedagogicznej -3godz., 2 x konsultacje grupowe - 3godz, 4 godz.) XII.2014r. – 1 spotkanie (1 x szkolenie rady pedagogicznej – 3 godz. i konsultacje grupowe – 2 godz.) I-IV.2015r. – 5 spotkań (3 x warsztaty - 5godz, 2 x konsultacje grupowe - 3godz, 2 godz.)

17 Spotkania sprawozdawcze Czas trwania 4 godz. SORE przedstawią dyrektorowi i nauczycielom sprawozdanie z RPW - rocznego planu wspomagania. SORE, dyrektorzy i nauczyciele wspólnie przygotują rekomendacje do dalszej pracy oraz opracują materiały do biuletynu projektowego, który zostanie opublikowany na zakończenie projektu.

18 ZADANIE 3 Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia XI.2013r. - V.2015r.

19 4 różne sieci współpracy i samokształcenia (określone w dokumentacji konkursowej), w tym minimum 2 z listy ORE. Spośród 4 sieci: 1 dla dyrektorów, 3 dla nauczycieli. Grupy 24 osobowe. Pracami każdej sieci będzie kierował koordynator. Odbędzie się 10 spotkań każdej z 4 sieci. Każde spotkanie będzie trwało około 4h. W każdym roku szkolnym – 1 spotkanie w każdej z sieci z udziałem eksperta zewnętrznego.

20 Zaangażowana kadra: -4 Koordynatorów sieci -Eksperci zewnętrzni

21 ZADANIE 4 Zarządzanie projektem

22 Zaangażowana kadra: Zespół Zarządzający: koordynator, asystent koordynatora, pracownik ds. monitoringu. Pracownik ds. biurowych Informatyk

23 BUDŻET PROJEKTU Ponad 1 500 000 zł

24 Konferencja podsumowująca projekt: -upowszechnienie rezultatów projektu, - prezentacja przykładów dobrych praktyk.

25 Informacje www.powiatwegrowski.pl

26


Pobierz ppt "„Razem możemy wiele” PO KL III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google