Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brazylia i Puszcza Amazońska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brazylia i Puszcza Amazońska"— Zapis prezentacji:

1 Brazylia i Puszcza Amazońska
Zielone płuca Ziemi Brazylia i Puszcza Amazońska

2 Cele lekcji Dowiesz się jak zróżnicowane jest środowisko przyrodnicze Brazylii; Poznasz cechy gospodarki Brazylii; Dowiesz się jakie mogą być skutki wycinania lasów tropikalnych

3 nacobezu opisuję cechy położenia kraju na podstawie map tematycznych.
Wskazuję przykłady zróżnicowania środowiska geograficznego Brazylii. określam cechy gospodarki Brazylii na podstawie wskaźników ekonomicznych; wskazuję problemy życia ludzi w wielkich miastach. analizuję wskaźniki demograficzne Brazylii i uzasadniam wysoki wskaźnik urbanizacji w tym kraju; wskazuję przyczyny wylesiania Puszczy Amazońskiej; oceniam ekologiczne skutki wycinania lasów amazońskich.

4 Cechy położenia Brazylii na podstawie map tematycznych
Brazylia jest największym pod względem powierzchni i liczby mieszkańców państwem Ameryki Południowej oraz piątym pod względem wielkości państwem świata; Liczy ponad 203 miliony mieszkańców; Brazylia rozciąga się w centrum i na wschodzie kontynentu Ameryki Południowej, położona nad Oceanem Atlantyckim. graniczy z dziesięcioma państwami: Argentyną, Boliwią, Gujaną Francuską, Gujaną, Kolumbią, Paragwajem, Peru, Surinamem, Urugwajem i Wenezuelą.

5 Cechy położenia Brazylii na podstawie map tematycznych
Największą rzeką Brazylii jest Amazonka, Inne ważniejsze z rzek to: Parana, Rio Negro, Sao Francisco. Najwyższy szczyt to Pico da Neblina

6 Przykłady zróżnicowania środowiska geograficznego Brazylii
Na terytorium Brazylii można wyróżnić trzy duże krainy geograficzne: na północy część Wyżyny Gujańskiej,  na południowym wschodzie Wyżynę Brazylijską, na północy i północnym zachodzie Nizinę Amazonki na południowym zachodzie Nizina La Platy. Znaczną część Brazylii zajmuje wilgotny las równikowy – Puszcza Amazońska.

7 cechy gospodarki Brazylii
W gospodarce Brazylii dużą rolę odgrywa rolnictwo. Pracuje w nim ¼ ludności czynnej zawodowo. Wydajność rolnictwa jest niska ze względu na duże powierzchnie leśne, erozje gleb, nieregularne opady, latyfundia (wielohektarowe powierzchnie rolne znajdujące się w rękach wielkich właścicieli ziemskich).

8 Cechy gospodarki Brazylii
Głównie uprawia się: Trzcinę cukrową – 1 miejsce na świecie; Sizal - twarde i bardzo wytrzymałe włókno otrzymywane ze specjalnego gatunku agawy – 1 miejsce na świecie; Kawa – 1 miejsce na świecie; Soja – 2 miejsce na świecie; Banany – 4 miejsce na świecie.

9 Uprawy w Brazylii Trzcina cukrowa

10 Uprawy w Brazylii Sizal

11 Uprawy w Brazylii Kawa

12 Uprawy w Brazylii Soja

13 Uprawy w Brazylii Banany

14 Cechy gospodarki Brazylii
PKB na 1 mieszkańca to dol. Amerykańskich; W Brazylii wydobywa się ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza i boksyty; Wielkość wydobycia surowców mineralnych przewyższa wielkość ich produkcji. W wydobyciu rud żelaza zajmuje 2 miejsce w świecie, 3 miejsce zajmuje w wydobyciu boksytów. Rośnie zadłużenie kraju;

15 Problemy życia ludzi w wielkich miastach
Brazylia posiadała ponad 250 miast o ludności przekraczającej 100 tys. mieszkańców Wielkie miasta Brazylii to: Sao Paulo Rio de Janeiro Brasilia

16 Problemy życia ludzi w wielkich miastach
Średnia gęstość zaludnienia: 21 osób/km2. Ludność rozmieszczona nierównomiernie, najgęściej zaludniona jest wschodnia i południowa część kraju, na Nizinie Amazonki liczne regiony bezludne.

17 Problemy życia ludzi w wielkich miastach
Favela – rozległe dzielnice nędzy, tworzące się wokół miast, zamieszkiwane przez najbiedniejszą ludność.

18 Problemy życia ludzi w wielkich miastach
Społeczne podłoże zjawiska powstawania dzielnic nędzy sięga czasów niewolnictwa. Po jego zniesieniu w 1888 r. migracje kolorowej ludności nasiliły się. Z plantacji bawełny, trzciny cukrowej, tytoniu część ludności ruszyła w kierunku wielkich miast w poszukiwaniu pracy.  Favele zaludniają także od lat emigranci.

19 Problemy życia ludzi w wielkich miastach
Domy zbudowane są z najtańszych materiałów. Szacuje się, że żyje w nich około 20-30% ludności Brazylii Szacuje się, że co piąty mieszkaniec Brazylii żyje w ubogich dzielnicach. Miesięczne dochody osób tam żyjących w porównaniu z mieszkańcami bogatszych dzielnic miasta są 3,5- krotnie niższe. Przyrost naturalny jest tam trzykrotnie większy.

20 Problemy życia ludzi w wielkich miastach
Ubóstwo w favelach idzie w parze z przestępczością, dzielnicami rządzą gangi. Przemoc, narkomania, prostytucja, wykorzystywanie nieletnich dzieci to największe plagi ubogich dzielnic. Ludzie w favelach nie mają adresu, dzieci nie podlegają więc obowiązkowi szkolnemu. Jednym z niepożądanych zjawisk związanych z gwałtownym rozwojem miast jest rozrastanie się  dzielnic nędzy.

21 Wskaźniki demograficzne Brazylii
Kiedy odkryto Amerykę Południową, zamieszkiwali ją przede wszystkim Indianie, których liczba wynosiła około 20 mln. W XIX wieku nastąpił gwałtowny wzrost liczby ludności, która przybywała do Ameryki Południowej głównie z krajów europejskich. Europejczycy osiedlali się w głównej mierze w Brazylii, Argentynie, Chile i Urugwaju. Liczba ludności w Ameryce Południowej w 1900 roku wzrosła, osiągając liczbę 63 mln. Wiek XX charakteryzował się czterokrotnym wzrostem liczby ludności, a Ameryce Łacińskiej wzrost ten był siedmiokrotny. Przyczyną tak gwałtownego wzrostu liczby ludności był przypływ ludzi z zagranicy

22 Wskaźniki demograficzne Brazylii
Około 54% mieszkańców Brazylii stanowią Biali, ok. 38% — Metysi i Mulaci, ok. 6% — Murzyni, ok. 0,5% — Indianie;

23 Wskaźniki demograficzne Brazylii
gł. wyznania: katolicy — 74% ; protestanci 15%, pozostali to m.in. wyznawcy animizmu, świadkowie Jehowy, buddyści.

24 Wskaźniki demograficzne Brazylii
Wśród ludności europejskiej najliczniejsza jest pochodzenia portugalskiego, włoskiego i hiszpańskiego. W Brazylii mieszka ok. 800 tys. osób pochodzenia polskiego, Przyrost naturalny to 104‰ (2006). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 21 mieszk. na km2 (2005); Ludność rozmieszczona nierównomiernie; najgęściej zaludniona jest wschodnia i południowo- wschodnia część Brazylii (ok. 45% ludności zamieszkuje 11% powierzchni Brazylii);

25 Wskaźniki demograficzne Brazylii
na Nizinie Amazonki znaczne obszary są bezludne. Ludność miejska stanowi 83% mieszkańców kraju (2003); 30% ludności zawodowo czynnej jest zatrudnionych w rolnictwie, ok. 24% — w przemyśle przetwórczym, górnictwie i budownictwie. Stopa bezrobocia wynosi 9,8% (2005).

26 Przyczyny wylesiania Puszczy Amazońskiej
Lasy Amazonii są zwane "zielonymi płucami świata".  To tu występuje największa produkcja tlenu, a zarazem pochłaniane jest najwięcej dwutlenku węgla na świecie. Niestety płuca te stają się coraz mniejsze i mniej wydajne, na skutek bezmyślnej gospodarki - wycinania lasów w dorzeczu Amazonki.

27 Obszar amazońskich lasów
Obszar amazońskich lasów.  Czarny kolor: las wykarczowany w XX wieku - teren, który uległ degradacji (sawanna lub teren bezleśny, pola uprawne i pastwiska);

28 Przyczyny wylesiania Puszczy Amazońskiej
Z lasów deszczowych pochodzi do 40% światowych leków farmaceutycznych, ziołowych i kosmetyków. Wśród nich blisko 3000 roślin ma antyrakowe właściwości, z czego 70% tych roślin występuje wyłącznie w lasach deszczowych Amazonii.  Lasy Amazonii "kryją" w sobie jeszcze setki nie rozpoznanych nigdy przez człowieka gatunków zwierząt i roślin. Wielu możemy nigdy nie poznać, ponieważ grozi im wyginięcie.

29 Przyczyny wylesiania Puszczy Amazońskiej
Początki zagospodarowania i osadnictwa w Amazonii to 1953 rok. Pierwsze hektary lasów zostały wycięte podczas budowy Transamazoniki, drogi łączącej zaludnione tereny Brazylii z dziką Amazonią, chlubnie nazwanej „drogą stulecia”.

30 Przyczyny wylesiania Puszczy Amazońskiej
Brazylijska Amazonia ma najwyższy na skalę światową odsetek wyrębu lasów. Rozprzestrzenianie się hodowli bydła jest podstawowym czynnikiem wpływającym na karczowanie lasów tropikalnych. Pozyskiwanie gruntów pod uprawę soi.

31 Ekologiczne skutki wycinania lasów amazońskich
Zalecam przeczytać i obejrzeć: ie-lasow-tropikalnych

32 Podczas tworzenia prezentacji korzystałam z
miastahttp:// %82eczno_ekonomiczna/7525- ameryka_po%C5%82udniowa_ludno%C5%9B%C4%87_i_struktura_de mograficzna.html tropikalnych


Pobierz ppt "Brazylia i Puszcza Amazońska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google