Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel analizy statystycznej. „Człowiek –najlepsza inwestycja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel analizy statystycznej. „Człowiek –najlepsza inwestycja”"— Zapis prezentacji:

1 Cel analizy statystycznej. „Człowiek –najlepsza inwestycja”

2 Analiza statystyczna Końcowy etap badania statystycznego. Jej celem jest wykrycie prawidłowości występujących w badanych zjawiskach, określenie ich charakteru, objaśnienie i wyciągnięcie właściwych wniosków, użytecznych w nauce i w codziennej praktyce.

3 Środkami analizy są: liczby absolutne (bezwzględne), liczby względne, liczby średnie, miary rozproszenie (dyspersja) miary współzależności ( korelacja )

4 Analiza natężenia (w n ) Wykazanie (porównanie), jak wygląda jedna wielkość badanej zbiorowości na tle pewnej wielkości inne zbiorowości, pozostającej z nią w związku logicznym.

5 Wskaźniki natężenia obliczamy wtedy, gdy chcemy przedstawić badaną zbiorowość na tle innej zbiorowości logicznie związana z badaną. N 1 W n = ————— N 2 N 1 - wielkość jednej zbiorowości N 2 - wielkość drugiej zbiorowość W n - współczynnik natężenia

6 Przykład: Tablica 25. Produkcyjność zwierząt Wyszczególnienie1996-2000200020022003 Udój mleka w mln litrów Liczba jaj w mln sztuk Ilość wełny w tonach 11 762 7 415 1 573 11 543 7 621 1 322 11 527 8 924 1 317 11 546 9 168 1 218 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2004, s.298

7 Przykładem analizy natężenia jest: określenie spożycia mięsa, cukru, warzyw przypadające na jednego mieszkańca, liczba ludności przypadająca na 1 km 2 powierzchni kraju, zgonów na 1000 mieszkańców. Produkcja energii elektrycznej w Kw. Na 1 mieszkańca.

8 Analiza struktury Jest to badanie wewnętrznej budowy określonej zbiorowości, tj. ustalenie, z jakich składa się ona elementów i jaką część całości one stanowią. Duże znaczenie w tej analizie mają wskaźniki struktury (w i ).

9 Wskaźnik struktury (w i ): wyrażają stosunek części zbiorowości statystycznej do jej całości. Wskaźniki struktury mogą być w postaci: ułamka, procentu lub promila.

10 Można je wyznaczyć za pomocą formuły: Ułamkowe wskaźniki struktury ni Wi = ————— N Wi - wskaźnik struktury ni - liczebność poszczególnych części danej zbiorowości N - liczebność całej zbiorowości statystycznej

11 Wskaźnik procentowy ni Wi = ————— * 100% N

12 Wskaźnik struktury wyrażany w promilach ni Wsi = ————— * 1000 N

13 Wskaźniki struktury, jako proste i zrozumiałe mierniki, znajdują szerokie zastosowanie w praktyce badań statystycznych. Wsk struktury pokazuję jaką część stanowi wybrana grupa (liczebność) w całej zbiorowości Istotną ich zaletą jest fakt, że mogą być wyznaczane dla dowolnych cech (mierzalnych i niemierzalnych), gdyż wykorzystują wyłącznie liczebności.

14 Analiza tendencji centralnej. Liczby średnie – mierniki obrazujące przeciętny poziom badanego zjawiska. Za ich pomocą można dokonywa porównań między zbiorowościami o różnej wartości cechy mierzalnej posiadanej przez poszczególne jednostki i wyrażać o nich sensowne wnioski.

15 Liczbami średnimi są: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna, mediana, dominanta.

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Cel analizy statystycznej. „Człowiek –najlepsza inwestycja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google