Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

3 PARKI NARODOWE W POLSCE

4 CO TO JEST PARK NARODOWY?  Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

5 Rozmieszczenie Parków Narodowych

6 ROZMIESZCZENIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE ROZMIESZCZENIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

7 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY  Utworzony 30 października 1954r  Powierzchnia 3392 ha  Od 1977 r. uznany jest przez UNESCO za jeden ze światowych rezerwatów biosfery.

8 BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1947r  Powierzchnia 105,02 km²  Symbolem parku jest żubr, gdyż właśnie w tym parku ocalono od zagłady to zwierzę.  Rezerwat biosfery UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości

9 PUSZCZA BIAŁOWIESKA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

10 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1993r  Największy Park Narodowy w Polsce o powierzchni 592,23 km²  Powstał ze względu na niespotykane w Europie tereny bagienno-torfowe oraz bardzo zróżnicowaną faunę, a w szczególności bogaty świat ptaków,

11 KOTLINA BIEBRZAŃSKA KOTLINA BIEBRZAŃSKA

12 BIESZCZADZKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1973r  Powierzchnia 292,02 km²  W 1992 roku Bieszczadzki Park Narodowy stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie"

13 PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE  utworzony w 1996 r  Powierzchnia 4789 ha  Park obejmuje część Zaborskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1990 roku dla zachowania wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części Kaszub zwanej Ziemią Zaborską

14 DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony 1 maja 1990r  Powierzchnia 113,42 km²  Jednym z głównych motywów utworzenia parku była potrzeba ochrony szczególnie cennych odcinków rzek Drawy i Płocicznej wraz z otaczającymi je lasami

15 GORCZAŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1981r  Powierzchnia 70,3 km²  salamandra plamista uznana została za symbol Gorczańskiego Parku Narodowego

16 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH  Utworzony w 1993r  Powierzchnia 63,39 km²  W charakterystycznym dla Gór Stołowych środowisku spękań i szczelin skał piaskowcowych bytują nietoperze

17 KAMPINOSKI PARK NARODOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1959r  Powierzchnia 385,44 km²  Został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery  Wydmy i obszary bagienne są najbardziej charakterystycznymi elementami tutejszego krajobrazu

18 KARKONOSKI PARK NARODOWY  Utworzony 1 stycznia 1959r  Powierzchnia 55,76 km²  W 1992 roku Karkonoski Park Narodowy stał się częścią przezgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše

19 MAGURSKI PARK NARODOWY MAGURSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1995r  Powierzchnia 194,39 km²  Magurski Park Narodowy został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie Ostoja Magurska

20 NARWIAŃSKI PARK NARODOWY NARWIAŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1996r  Powierzchnia 73,5 km²  Obejmuje on bagienną dolinę Narwi pomiędzy Surażem i Rzędzianami.

21 OJCOWSKI PARK NARODOWY OJCOWSKI PARK NARODOWY  Utworzony 14 stycznia 1956r  Powierzchnia 21,46 km²  Na terenie parku znajduje się ok. 400 jaskiń i inne formy krasowe. Do najdłuższych jaskiń w parku należą: jaskinia Łokietka, jaskinia Ciemna i jaskinia Zbójecka

22 MACZUGA HERKULESA MACZUGA HERKULESA

23 PIENIŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1932r  Powierzchnia 23,46 km²  położony jest w dorzeczu Dunajca i odwadniany systemem krótkich potoków o długości od 0,3 do 4,0 km.

24 POLESKI PARK NARODOWY POLESKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1990r  Powierzchnia 97,62 km²  Na terenie parku występują liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny

25 ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1974r  Powierzchnia 84,83 km²  Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza.

26 SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony 1 stycznia 1067r  Powierzchnia 186,18 km²  Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami

27 ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1950r  Powierzchnia 76,26 km²  Największą osobliwością parku są gołoborza

28 Dąb Bartek

29 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1954r  Powierzchnia 211,64 km²  został w 1992 roku wpisany na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO  Występujące wodospady i wywierzyska, które jak Wodogrzmoty Mickiewicza są jedną z atrakcji parku. Największym wodospadem jest Wielka Siklawa (70 m)

30 PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY  Utworzony w 2001r  Powierzchnia 80,38 km²  Obszar Parku Narodowego Ujście Warty to jeden z najważniejszych terenów lęgowych ptaków wodnych i błotnych w Polsce

31 WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY  Utworzony w 1957r  Powierzchnia 75,84 km²  Obejmuje część Pojezierza Poznańskiego oraz niewielkie fragmenty Poznańskiego Przełomu Warty

32 WIGIERSKI PARK NARODOWY WIGIERSKI PARK NARODOWY  Utworzony 1 stycznia 1989r  Powierzchnia 150,86 km²  Główną rzeką parku jest Czarna Hańcza, przepływająca przez jezioro Wigry i stanowiąca znany i ceniony w kraju szlak kajakowy

33 WOLIŃSKI PARK NARODOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY  Utworzony 3 marca 1960r  Powierzchnia 109,37 km²  Symbolem Parku jest orzeł bielik  Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna - wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku  Pierwszy w Polsce park morski

34 WYBRZEŻE KLIFOWE WYBRZEŻE KLIFOWE

35 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google