Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Najliczniejsza grupa związków organicznych złożonych jedynie z atomów węgla i wodoru,  Mogą być gazami, cieczami albo ciałami stałymi,  Dzielą się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Najliczniejsza grupa związków organicznych złożonych jedynie z atomów węgla i wodoru,  Mogą być gazami, cieczami albo ciałami stałymi,  Dzielą się."— Zapis prezentacji:

1

2  Najliczniejsza grupa związków organicznych złożonych jedynie z atomów węgla i wodoru,  Mogą być gazami, cieczami albo ciałami stałymi,  Dzielą się na nasycone i nienasycone  Węglowodory o złożonej budowie pełnią rozmaite role w organizmach żywych

3  Ropa Naftowa  Gaz Ziemny  Węgiel Kamienny

4  Źródłem węglowodorów jest przede wszystkim ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny.  Węglowodory gazowe powstają z gazu ziemnego  Węglowodory ciekłe i stałe powstają głównie z ropy naftowej

5 SKŁAD:  Związki wodorotlenowe - 98%  Kwasy naftalenowe  Związki nienasycone  Węglowodorom w ropie naftowej towarzyszą również inne związki organiczne, zawierające tlen, azot i siarkę. Nie wszystkie składniki ropy naftowej są pożądane. Związki zawierające siarkę i chlor powodują korozję urządzeń rafineryjnych. Z tego powodu pierwszą czynnością po wydobyciu ropy jest jej odsiarczenie oraz usunięcie wody.

6  Proces powstawania ropy jest niezwykle wolny  Ropę naftową wydobywa się wiercąc w ziemi odwierty  Po wydobyciu jest ona oszczyszczana

7  Z ropy naftowej wytwarza się połowę energii wykorzystywanej na świecie  Przetwarzając ją otrzymujemy benzynę, naftę, i produkty naftowe  Import i eksport oraz ceny mają w ekonomii światowej duże znaczenie

8 1 – Platforma Wydobywcza 2 – Warstwy Skalne 3 – Szyby 4 – Gaz i ropa uwięzione w porowatej skale

9

10

11 SKŁAD:  Gaz Suchy – Metan i etan 95%  Gaz Mokry – w którym obok metanu i etanu występują także cięższe węglowodory w ilościach dochodzących do 30%. Oprócz węglowodorów gaz ziemny może zawierać także azot, dwutlenek węgla i siarkowodór

12 Gaz ziemny występuje :  swobodnie – w postaci gazowej lub w stałych hydratach węglowodorów  W postaci rozpuszczonej – w wodach podziemnych lub ropie naftowej Gaz wydobywany z dna morskiego jest przesyłany rurociągami z platform wiertniczych na wybrzeże. Tam oczyszcza się go i dodaje do niego środki zapachowe aby można było wyczuć, gdy się ulatnia.

13  Jako paliwo ma bardzo szerokie zastosowanie  Zastosowanie do połączonego produkowania ciepła i elektryczności  Stosowany do układów produkujących energię  Chłodziwo do klimatyzacji  Ekologiczne paliwo

14

15 SKŁAD:  Węgiel – 75 – 95 %  Wodór – 2,5 – 5,5 %  Tlen – 2,5 – 18 %  Woda 1 – 8 %  Siarka, Azot, oraz inne składniki mineralne w mniejszej ilości

16  Surowiec energetyczny  Stosowany w przemyśle do opalania pieców hutniczy  W chwili obecnej jego znaczenie energetyczne maleje na rzecz gazu ziemnego i energii jądrowej

17 METODA ODKRYWKOWA METODA GŁĘBINOWA  Bardzo niski koszt wydobycia  Degradacja środowiska  Wydobywanie węgla zlokalizowanego płytko  Mniejsza liczba wypadków  Pochodzi z niej połowa światowej produkcji węgla  Zaletą jest możliwość wydobywania w silnie zurbanizowanych rejonach  Nie potrzebują dużo miejsca na powierzchni  Pozwalają na sięgnięcie do zbóż nawet kilometr pod powierzchnią.

18  Największe złoża znajdują się w południowych Chinach, USA, Indiach oraz RPA  W Polsce: województwo małopolskie, śląskie, zagłębie Dolnośląskie i Lubelskie

19 PROCES KOKSOWANIA - polega na odgazowaniu węgla w temperaturze 950°-1100°C, bez dostępu powietrza. Produkty i wydajność koksowania:  Koks – 70%80%  Smoła – 2,5%-4,5%  Woda Pogazowa – 3%-5%  Amoniak – 0,2%-0,4%  Benzol – 0,8%-1,4%  Gaz Koksowniczy – 12%-18%

20  Zamykanie nierentownych kopalń  Stosowanie oszczędnych technologii oraz przechodzenie na inne źródła energii  Przyczyny polityczno- populistyczne  Względy ekologiczne  Wyczerpywanie złóż

21  Kraking  Reforming  Sucha Destylacja  Destylacja Frakcyjna  Liczba Oktanowa  Liczba Cetanowa

22


Pobierz ppt " Najliczniejsza grupa związków organicznych złożonych jedynie z atomów węgla i wodoru,  Mogą być gazami, cieczami albo ciałami stałymi,  Dzielą się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google