Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 1. Swoboda przepływu kapitału w UE oznacza: a)istnienie wspólnego rynku usług finansowych i ułatwienie obrotu papierami wartościowymi, b)możliwość swobodnego napływu kapitału do Unii Europejskiej, c)niekontrolowany obrót papierami wartościowymi. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 2. Które produkty, które są polskimi „hitami” eksportowymi. telewizory LCD, ropa naftowa, sprzęt AGD, telefony komórkowe Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 3. Który z poniższych krajów nie wprowadził euro: a)Wielka Brytania, b)Grecja, c)Luksemburg. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 4. Prawda czy fałsz ( zaznacz P/F) a) Dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego ma miejsce wtedy, gdy wartość eksportu jest większa od wartości importu. b) Handel międzynarodowy jest rezultatem porozumień opracowanych przez organizacje międzynarodowe. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 5. Kalifornizacja potrzeb to: a)masowa migracja ze wschodnich do zachodnich stanów w USA, b)ujednolicenie potrzeb i gustów konsumentów pod wpływem masowej kultury, c)przechodzenie upodobań klientów od produktów tanich, standardowych do produktów luksusowych. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 6. Ujemny bilans handlowy ma miejsce, gdy: a)wartość importu przewyższa wartość eksportu, b)wartość eksportu przewyższa wartość importu, c)obie wartości są sobie równe. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 7.Konflikty polityczne w różnych regionach świata: a)spowalniają globalizację, b)przyspieszają globalizację, c)nie mają wpływu na globalizację. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 8.Skrót WTO oznacza: a)Światową Organizację Handlu, b)Międzynarodowy Fundusz Walutowy, c)Bank Światowy. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 9.Triada to: a)trzy najszybciej rozwijające się kraje Azjatyckie – Chiny, Indie oraz Wietnam. b)najbogatsze kraje 3 kontynentów – Europy, Azji i Ameryki Północnej, c)znana korporacja transnarodowa. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 10.Najważniejsze cechy korporacji transnarodowej to: a)amerykański rodowód i duży udział w amerykańskim rynku, b)przychody pochodzące z różnych krajów i standardowe produkty, c)zdecentralizowane zarządzanie i silny związek z międzynarodowymi organizacjami Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 11. Rodzina Kowalskich ma kredyt denominowany we frankach szwajcarskich, płacąc miesięczne raty w wysokości 500 franków. Przy jakim kursie raty miesięczne w złotych będą dla rodziny najmniej korzystne a) 1 frank = 3,0 zł b) 1 frank = 2,5 zł c) 1 frank = 3,5 zł d) 1 frank = 4,0 zł Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 12. Zaznacz odpowiedzi zawierające przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej. a) procesy integracyjne firm b) swobodny i błyskawiczny przepływ informacji c) swobodny przepływ kapitału, towarów i usług d) rozwój transportu lotniczego Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13. Dokończ zdanie. Korporacja międzynarodowa składa się z… a) tylko jednej spółki działającej na rynku krajowym. b) wielu spółek działających na rynku krajowym. c) jednej lub wielu spółek działających w więcej niż jednym kraju.

16 14. Które z niżej wymienionych państw nie jest założycielem UE? a)Niemcy b)Francja c)Wielka Brytania Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 15. Polska przystąpiła do UE: a)1 maja 2004 roku b)1 stycznia 2004 roku c)1 maja 2003 roku Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 16. Głównym organem decyzyjnym UE jest: a)Parlament Europejski b)Komisja Europejska c)Rada Unii Europejskiej Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 17. Scharakteryzuj pojęcia Eksport, import i reeksport. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 18. Opisz korzyści dla Polski wynikające z integracji z Unią Europejską Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google