Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

31 maja 2016r. 1 www.pbsdga.pl Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012™ Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "31 maja 2016r. 1 www.pbsdga.pl Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012™ Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania,"— Zapis prezentacji:

1 31 maja 2016r. 1 www.pbsdga.pl Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012™ Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia Grudzień 2009

2 31 maja 2016r. 2 PLAN RAPORTU CELE BADANIA I METODOLOGIA 1 WYNIKI – Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012™ 2 INFORMACJE KONTAKTOWE 3 ROZDZIAŁTYTUŁnr strony 3 8 34 5 37

3 31 maja 2016r. 3 1.CELE BADANIA I METODOLOGIA

4 31 maja 2016r. 4 Cele badania i metodologia  Celem badania było poznanie nastrojów społecznych związanych z organizacją UEFA EURO 2012™ wśród mieszkańców Miast-Gospodarzy mistrzostw.  METODOLOGIA: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo CATI  BADANA GRUPA: cztery reprezentatywne próby ogólnomiejskie dla respondentów w wieku 15 lub więcej lat  WIELKOŚĆ PRÓBY: Zrealizowano łącznie 2000 wywiadów w tym:  Wywiady z mieszkańcami Gdańska, N=500;  Wywiady z mieszkańcami Poznania, N=500;  Wywiady z mieszkańcami Warszawy, N=500;  Wywiady z mieszkańcami Wrocławia, N=500.  TERMIN BADANIA: badanie zostało zrealizowane od 16 do 26 listopada 2009r.  PORÓWNANIE WYNIKÓW: Wyniki badania wykonanego w 2009 roku zostały porównane do wyników badania przeprowadzonego w grudniu 2008 roku przez agencję Millward Brown. W roku 2008 badanie zrealizowano łącznie 3009 wywiadów w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 przeprowadzono badanie w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne.  WAŻENIE WYNIKÓW: W celu uzyskania reprezentatywnych prób ogólnomiejskich oraz porównywalnych wyników z badaniem zrealizowanym przez agencję Millward Brown w grudniu 2008 roku zastosowano ważnie wyników do struktur płci, wieku oraz wykształcenia występujących w poszczególnych miastach.

5 31 maja 2016r. 5 2.WYNIKI

6 31 maja 2016r. 6 Czy Polska zdąży z przygotowaniami do Euro 2012? Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) P1. Czy Polska zdąży z przygotowaniami do EURO 2012? ODSETEK ODPOWIEDZI „ZDĄŻY” („Zdecydowanie tak” +„ Raczej tak”)

7 31 maja 2016r. 7 Ogółem, N=2000 (2009): Gdańsk, N=500 (2009), Poznań, N=500 (2009), Warszawa, N=500 (2009), Wrocław, N=500 (2009), Czy Polska zdąży z przygotowaniami do Euro 2012? Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P1. Czy Polska zdąży z przygotowaniami do EURO 2012?

8 31 maja 2016r. 8 Czy miasto zdąży z przygotowaniami do Euro 2012? Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P2. Czy Pana(i) miasto zdąży z przygotowaniami do EURO 2012? * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) ODSETEK ODPOWIEDZI „ZDĄŻY” („Zdecydowanie tak” +„ Raczej tak”)

9 31 maja 2016r. 9 Czy miasto zdąży z przygotowaniami do Euro 2012? Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % GdańskPoznańWarszawaWrocław P2. Czy Pana(i) miasto zdąży z przygotowaniami do EURO 2012? Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne.

10 31 maja 2016r. 10 Zainteresowanie stanem przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P3. Czy interesuje się Pan(i) informacjami na temat stanu przygotowań Pana(i) miasta do EURO 2012? ODSETEK ODPOWIEDZI „TAK” („Tak, bardzo się interesuję” +„Tak, trochę się interesuję”) * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

11 31 maja 2016r. 11 Zainteresowanie stanem przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % GdańskPoznańWarszawaWrocław P3. Czy interesuje się Pan(i) informacjami na temat stanu przygotowań Pana(i) miasta do EURO 2012? * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

12 31 maja 2016r. 12 Stopień poinformowania na temat przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P4. Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany na temat stanu przygotowań Pana(i) miasta do EURO 2012? ODSETEK ODPOWIEDZI „CZUJE SIĘ DOBRZE POINFORMOWANY” („Czuje się bardzo dobrze poinformowany(a)” +„Czuje się dobrze poinformowany(a)”) * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

13 31 maja 2016r. 13 Stopień poinformowania na temat przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % GdańskPoznańWarszawaWrocław P4. Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany na temat stanu przygotowań Pana(i) miasta do EURO 2012? * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

14 31 maja 2016r. 14 Źródła informacji na temat przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P5. Skąd Pan(i) czerpie informacje na temat przygotowań Pana(i) miasta do EURO 2012? * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

15 31 maja 2016r. 15 Źródła informacji na temat przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009) / w % P5. Skąd Pan(i) czerpie informacje na temat przygotowań Pana(i) miasta do EURO 2012? Ogółem N=2000 (2009): Gdańsk, N=500 (2009) Poznań, N=500 (2009) Warszawa, N=500 (2009) Wrocław, N=500 (2009)

16 31 maja 2016r. 16 ODSETEK ODPOWIEDZI „WIĘCEJ ZYSKA NIŻ STRACI” („Zdecydowanie więcej zyska niż straci” +„ Raczej więcej zyska niż straci”) * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) Korzyści / straty związane z organizacją Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009) / w % P6. Czy Pana(i) miasto więcej zyska czy też więcej straci na organizacji EURO 2012?

17 31 maja 2016r. 17 Korzyści / straty związane z organizacją Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009) / w % GdańskPoznańWarszawaWrocław P6. Czy Pana(i) miasto więcej zyska czy też więcej straci na organizacji EURO 2012? * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

18 31 maja 2016r. 18 Ogółem, N=3009* (2008) – 6 miast Ogółem, N=2000 (2009) – 4 miasta P7. Czy Pana(i) zdaniem organizacja mistrzostw EURO 2012 w Pana(i) mieście przyczyni się do: (Odpowiedzi: Zdecydowanie tak i Raczej tak) Elementy na jakie zdecydowanie wpłynie organizacja Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne.

19 31 maja 2016r. 19 Ogółem, N=2000 (2009): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) Elementy na jakie zdecydowanie wpłynie organizacja Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009) / w % P7. Czy Pana(i) zdaniem organizacja mistrzostw EURO 2012 w Pana(i) mieście przyczyni się do: Budowy stadionów, poprawy infrastruktury sportowej miasta Rozwoju turystycznego miasta Poprawy wizerunku miasta zagranicą Poprawy dróg, autostrad, rozwiązań komunikacyjnych w mieście Wzrostu rozwoju gospodarczego miasta Rozwoju kulturalnego miasta Wzrostu liczby miejsc pracy w mieście Poprawy bezpieczeństwa w mieście

20 31 maja 2016r. 20 P7. Czy Pana(i) zdaniem organizacja mistrzostw EURO 2012 w Pana(i) mieście przyczyni się do: (Odpowiedzi: Zdecydowanie tak i Raczej tak) Dynamika zmiany postrzegania pozytywnych efektów Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % TOP TWO BOXES ODPOWIEDZI „TAK” („Zdecydowanie tak” + „Raczej tak”) OgółemGdańskPoznańWarszawaWrocław 2008 * 2009 * 2 00820092 00820092 00820092 0082009 Budowy stadionów, poprawy infrastruktury sportowej miasta 91% 92%91%95%92%93%89%91%92% Rozwoju turystycznego miasta 89%91% 90%88% 92%95% Poprawy wizerunku miasta zagranicą 90% 93%92%93%92%85%82%93%94% Poprawy dróg, autostrad, rozwiązań komunikacyjnych w mieście 88%85%91%81%91%89%83%80%87%90% Wzrostu rozwoju gospodarczego miasta 89%82%89%79%92%84%83%78%92%86% Rozwoju kulturalnego miasta 77%78% 75%80%82%74%72%81%84% Wzrostu liczby miejsc pracy w mieście 79%73%80%70%73%69%77%73%86%81% Poprawy bezpieczeństwa w mieście 68%65%67%65%74%69%64%62%67%64% Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. - oznacza spadek odsetka odpowiedzi pomiędzy 2008 a 2009 rokiem o więcej niż 4%. - oznacza wzrost odsetka odpowiedzi pomiędzy 2008 a 2009 rokiem o więcej niż 4%. Część 2

21 31 maja 2016r. 21 P7. Czy Pana(i) zdaniem organizacja mistrzostw EURO 2012 w Pana(i) mieście przyczyni się do: (Odpowiedzi: Zdecydowanie tak) Dynamika zmiany postrzegania pozytywnych efektów Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % TOP BOX ODPOWIEDZI „ZDECYDOWANIE TAK” OgółemGdańskPoznańWarszawaWrocław 2008 * 2009 * 2 00820092 00820092 00820092 0082009 Budowy stadionów, poprawy infrastruktury sportowej miasta 51%56%49%48%58%60%53%55% 61% Rozwoju turystycznego miasta 45%49%50%52%40%44%43%44%53%54% Poprawy wizerunku miasta zagranicą 51%50%54%48%51%55%48%42%56%53% Poprawy dróg, autostrad, rozwiązań komunikacyjnych w mieście 49%46%52%41%45%43%44%37%58%64% Wzrostu rozwoju gospodarczego miasta 45%34%49%33%39%34%44%30%50%40% Rozwoju kulturalnego miasta 27%31%25%29%25%32%28%26%37%38% Wzrostu liczby miejsc pracy w mieście 31%29%37%24%25%23%30%29%34%40% Poprawy bezpieczeństwa w mieście 18%21%19%20%18%24%20%19%20%22% Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. - oznacza spadek odsetka odpowiedzi pomiędzy 2008 a 2009 rokiem o więcej niż 4%. - oznacza wzrost odsetka odpowiedzi pomiędzy 2008 a 2009 rokiem o więcej niż 4%. Część 4

22 31 maja 2016r. 22 * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) Akceptacja dla uciążliwości komunikacyjnych podczas przygotowań do Euro 2012 P8. Czy jest Pan (i) gotowy(a) zaakceptować ewentualne uciążliwości drogowe i komunikacyjne związane z przygotowaniami do EURO 2012 w Pana(i) mieście? ODSETEK ODPOWIEDZI „TAK” („Zdecydowanie tak” +„Raczej tak”)

23 31 maja 2016r. 23 Akceptacja dla uciążliwości komunikacyjnych podczas przygotowań do Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % GdańskPoznańWarszawaWrocław P8. Czy jest Pan (i) gotowy(a) zaakceptować ewentualne uciążliwości drogowe i komunikacyjne związane z przygotowaniami do EURO 2012 w Pana(i) mieście? * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008)

24 31 maja 2016r. 24 Chęć osobistego zaangażowania w organizację Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P9. Gdyby była taka możliwość czy Pan(i) chciał(a)by się osobiście zaangażować w organizację Euro 2012 w swoim mieście?

25 31 maja 2016r. 25 * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) ODSETEK ODPOWIEDZI „TAK” („Zdecydowanie tak” +„Raczej tak”) Chęć osobistego zaangażowania w organizację Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P9. Gdyby była taka możliwość czy Pan(i) chciał(a)by się osobiście zaangażować w organizację Euro 2012 w swoim mieście?

26 31 maja 2016r. 26 GdańskPoznańWarszawaWrocław * W roku 2008 badanie przeprowadzono w 6 lokalizacjach: Gdańsk, Kraków, Poznań, Region Śląski, Warszawa, Wrocław. W roku 2009 badanie przeprowadzono w 4 lokalizacjach Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław. Z powodu różnic w składzie miast badanych pomiędzy rokiem 2008 oraz rokiem 2009 wyniki dla kategorii ogółem nie są w pełni porównywalne. Ogółem, N=2000 (2009), N=3009* (2008): Gdańsk, N=500 (2009), N=503 (2008) Poznań, N=500 (2009), N=500 (2008) Warszawa, N=500 (2009), N=502 (2008) Wrocław, N=500 (2009), N=501 (2008) Chęć osobistego zaangażowania w organizację Euro 2012 Podstawa: Wszyscy respondenci, N=2000 (2009), N=3009* (2008) / w % P9. Gdyby była taka możliwość czy Pan(i) chciał(a)by się osobiście zaangażować w organizację Euro 2012 w swoim mieście?

27 31 maja 2016r. 27 Zainteresowanie wolontariatem podczas Euro 2012 Podstawa: Osoby chcące osobiście się zaangażować w organizację mistrzostw, N=677 /w % Ogółem, N=677 (2009): Gdańsk N=178 (2009), Poznań N=191 (2009), Warszawa N=141 (2009), Wrocław N=167 (2009), P10. Jak Pan(i) sądzi: czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) wolontariatem w 2012 roku podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 ? WŚRÓD OSÓB CHCĄCYCH OSOBIŚCIE ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W ORGANIZACJĘ MISTRZOSTW, N=677

28 31 maja 2016r. 28 P11. W jakim miejscu chciał(a)by Pan(i) pracować jako wolontariusz podczas UEFA EURO 2012? Preferowane sposoby zaangażowania się w organizację Euro 2012 Podstawa: Respondenci deklarujący chęć pracy jako wolontariusz podczas Euro 2012, N=453 (2009) /w % Ogółem, N=453 (2009): Gdańsk N=111 (2009), Poznań N=133 (2009), Warszawa N=104 (2009), Wrocław N=106 (2009),

29 31 maja 2016r. 29 Preferowane miejsca pracy podczas wolontariatu Podstawa: Respondenci deklarujący chęć pracy jako wolontariusz podczas Euro 2012, N=453 (2009) /w % P11. W jakim miejscu chciał(a)by Pan(i) pracować jako wolontariusz podczas UEFA EURO 2012?

30 31 maja 2016r. 30 INFORMACJEKONTAKTOWEINFORMACJEKONTAKTOWE

31 31 maja 2016r. 31 Nazwa FirmyPBS DGA Spółka z o.o. Rok założenia1990 Adres Centrala ul. Junaków 2 81-812 Sopot Numer tel. (0-58) 550 60 70 Numer fax (0-58) 550-66-70 Biuro w Warszawie ul. Śmiała 31a 01-523 Warszawa Numer tel. (0-22) 592-61-91 Numer fax (0-22) 592-61-62 E-mail kontakt@pbsdga.plkontakt@pbsdga.pl Strona internetowawww.pbsdga.plwww.pbsdga.pl Dworek przy ulicy Junaków 2 w Sopocie – siedziba główna PBS DGA Zarząd Krzysztof Koczurowski – Prezes Ryszard Pieńkowski – Wiceprezes Jacek Młynarski – Członek zarządu INFORMACJE KONTAKTOWE- PBS DGA


Pobierz ppt "31 maja 2016r. 1 www.pbsdga.pl Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012™ Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google