Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIAT w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Dobre Miasto 28.12.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIAT w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Dobre Miasto 28.12.2012."— Zapis prezentacji:

1 WOLONTARIAT w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Dobre Miasto 28.12.2012

2 ŚWIĄTECZNE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI Organizowane przez Bank Żywności w Olsztynie przy współpracy z MOPS oraz lokalnymi szkołami - Wielkanocna Zbiórka Żywności - Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności

3 ŚWIĄTECZNE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI Zbiórki organizowane są od kilku lat w miejscowych sklepach ( 15 sklepów) przy udziale opiekunów i wolontariuszy z lokalnych szkół oraz dodatkowo dorosłych wolontariuszy, którzy pomagają przy rozładunku zebranej żywności. W przewiezieniu zebranych artykułów od lat pomaga Komisariat Policji w Dobrym Mieście oraz Pan Robert Kurp

4 ŚWIĄTECZNE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI Za nami Bożonarodzeniowa zbiórka Żywności, w której udział wzięło: 1) 118 Wolontariuszy z miejscowych szkół oraz 4 opiekunów wolontariuszy: -Marek Symonowicz, -Lidia Warchoł -Małgorzata Łańko -Barbara Opała 2) 5 dorosłych wolontariuszy, którzy zajęli się transportem i rozładunkiem żywności 3) 5 wolontariuszy młodzieżowych zrzeszonych w grupie nieformalnej LOKOMOTYWNI zajęło się zliczeniem i posegregowaniem zebranej żywności 4) Pracownicy socjalni MOPS rozdysponowali zebraną żywność wśród najuboższych rodzin z dziećmi z terenu Gminy Dobre Miasto

5 PROGRAM PEAD - DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI WŚRÓD NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

6 PROGRAM PEAD MOPS w Dobrym Mieście we współpracy z Dobromiejskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych realizuje program od 2009 roku

7 PROGRAM PEAD CELE: –Zagospodarowanie nadwyżek żywności na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dobre Miasto. –Zmniejszenie obszarów głodu i niedożywienia na terenie Gminy Dobre Miasto. Zorganizowanie sprawnego systemu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Gminy Dobre Miasto. –Wzmocnienie inicjatyw z zakresu pomocy społecznej działających na polu walki z ubóstwem marginalizacją społeczną.

8 PROGRAM PEAD Podpisanie umowy z Olsztyńskim Bankiem Żywności Przygotowanie list indywidualnych odbiorców żywności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście Nawiązanie współpracy z podmiotami wykonującymi usługi transportowe w celu dowozu żywności do miejsca jej dystrybucji Przyjęcie żywności do magazynu+ prowadzenie stosownej dokumentacji Odpowiednie magazynowanie żywności Ustalenie terminarza wydawania żywności i rozpropagowanie go na terenie gminy Dobre Miasto Wydawanie żywności uprawnionym osobom według ustalonych norm Prowadzenie ewidencji osób odbierających żywność i ewidencji wydanych produktów

9 PROGRAM PEAD W roku 2012 przyjęto 8 dostaw żywności. Jedna dostawa to kilka ton żywności od 5-7, której rozładunkiem zajmują się wolontariusze/podopieczni MOPS w Dobrym Mieście. W wyznaczonych dniach żywność jest dystrybuowana wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto. Dystrybucją zajmują się podopieczni MOPS w ramach prac społecznie użytecznych, podopieczni MOPS/wolontariusze, pracownicy socjalni, członkowie Dobromiejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych W ramach wolontariatu pracownicy MOPS zajmują się: koordynacją programu, jego rozliczeniem, księgowością.

10 POMOC PRZY ZBIÓRCE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LECZENIE MIESZKAŃCA DOBREGO MIASTA W roku 2009 uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej pod nazwą „Sama decyduję…” realizowanego w ramach projektu systemowego „Aktywność- szansą na przyszłość” pomagały wolontarystycznie przy zbiórce środków finansowych na leczenie DAMIANA. Kobiety pomagały w zorganizowaniu loterii fantowej, dystrybuowały wypieki podczas corocznego „Dnia chleba” w Gminie Dobre Miasto. W roku 2009 w projekcie systemowym promowano wolontariat, czego efektem było wystawienie przez lokalne organizacje pozarządowe 18 zaświadczeń potwierdzających wykonanie prac wolontarystycznych w lokalnych Stowarzyszeniach przez uczestników projektu.

11 SKLEPIK Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ W roku 2011 w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywność- szansa na przyszłość” zaplanowano realizację kursu zawodowego pod nazwą „Wykończenia wnętrz”. Założono, że zajęcia praktyczne dla 10 osób odbywać się będą w siedzibie MOPS. W trakcie jego realizacji wygospodarowane został 1 pomieszczenie piwniczne, w którym przeprowadzono gruntowny remont oraz zaprojektowano szafę z płyt regipsowych służącą do składania odzieży używanej. W związku z tym, że nie udało się zakończyć wszystkich rozpoczętych podczas szkolenia prac, 4 uczestników szkolenia/wolontarystycznie jeszcze przez tydzień zajmowało się wykończeniem sklepiku, który od roku 2012 funkcjonuje codziennie.

12 WARSZTATY W ŚWIETLICACH WIEJSKICH I NIE TYLKO… W roku 2011 uczestnicy projektu „Aktywność- szansą na przyszłość” dzielili się umiejętnościami z dziedziny rękodzieła z mieszkańcami wsi Podleśna i Międzylesie. W KIS działającym przy MOPS zorganizowano również warsztat wikliny dla osób niepełnosprawnych/ warsztaty prowadził jeden z uczestników projektu

13 KOLEJNE PRACE WOLONTARYSTYCZNE W MOPS PRZY WYKOŃCZENIU WNĘTRZ W roku 2012/ trzech podopiecznych MOPS w ramach projektu systemowego „Aktywność- szansą na przyszłość” wolontarystycznie wykonało prace wykończeniowo- malarskie w części piwnicznej MOPS oraz trzech pokojach

14 PROJEKTY ULICZNE W roku 2012 młodzież prowadziła cykl nieodpłatnych zajęć na rzecz młodzieży z terenu Gminy Dobre Miasto -warsztaty tańca towarzyskiego -warsztaty pierwszej pomocy -warsztaty rękodzieła artystycznego -warsztaty graffiti -Warsztaty tańca z ogniem -Warsztaty bębniarskie, szczudła, muzyczne … ___________________________ Działania zainicjowane zostały w ramach PAL „Kreatywni” oraz projektu M dla M – Młodzież dla Młodzieży

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentacja przygotowana została w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywność- szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL 2007-2013


Pobierz ppt "WOLONTARIAT w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Dobre Miasto 28.12.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google