Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun osób starszych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun osób starszych"— Zapis prezentacji:

1 Opiekun osób starszych

2 Kwalifikacja zawodowa
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (K1) Czas trwania nauki- 2 lata

3 Charakterystyka zawodu:
Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

4 Zadania opiekuna: Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

5 Podstawowe cechy charakteru oraz umiejętności, jakie powinna posiadać osoba zajmująca się starszymi ludźmi to: umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych przynajmniej podstawowa znajomość chorób i schorzeń, z jakimi mają najczęściej problemy starsi ludzie umiejętność organizacji czasu cierpliwość i opanowanie odporność na stres odporność na sytuacje związane z cierpieniem i śmiercią umiejętność zaakceptowania odmiennej kultury i mentalności podopiecznego znajomość języka co najmniej w stopniu komunikatywnym

6 Opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
planowania kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług; udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia jakości jej życia; udzielania pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego oraz występowania w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego; stosowania różnych metod pracy podczas sprawowania opieki nad osobą starszą;

7 c.d. współdziałania z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą; wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych; pobudzania aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej; udzielania pomocy osobie starszej w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych; wspierania podopiecznego w rozwijaniu jego zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego.

8 Możliwości zatrudnienia


Pobierz ppt "Opiekun osób starszych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google