Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Aktywni zawodowo” program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Aktywni zawodowo” program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1 „Aktywni zawodowo” program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Gdyni

2 Pełnomocnik 1999 rok - Powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do Spraw Osób Niepełnosprawnych

3 Program „Gdynia bez barier” 2000 rok - Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Kompleksowych Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gdynia bez barier”.

4 Założenia programu Gdynia – miasto przyjazne i otwarte, w którym nie są potrzebne szczególne działania integracyjne, gdyż naturalne i możliwe będzie bycie razem mimo zróżnicowanych trudności w pokonywaniu takiego samego dystansu.

5 Formy aktywizacji Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Adaptacyjny, Warsztaty terapii zajęciowej.

6 Pierwszy WTZ 2001 rok - 15 uczestników, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, Obiekt przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez Miasto Gdynia.

7 Działające WTZ-ty Obecnie w mieście funkcjonuje pięć warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla 122 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8 Podmioty realizujące Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK”. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Gdańsk z siedzibą w Gdyni, Stowarzyszenie Osób z Wada Słuchu „Cisza”.

9 Problem Niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Brak ofert na rynku pracy dla absolwentów wtz, Brak dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

10 Zadanie samorządu Stworzenie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

11 Współpraca z III sektorem 1995 rok - Pierwszy w Polsce Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wspólna realizacja zadań ważnych dla lokalnej społeczności.

12 Współpraca z III sektorem 194 organizacje, 259 zadań, 17.141 osób uczestniczących w realizacji, 325.000 beneficjentów.

13 Współpraca z III sektorem

14 „ Punkt ksero” 1 kwietnia 2007 r., Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, Wykonywanie kserokopii dokumentów, W punkcie ksero zatrudnionych jest 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

15 „Punkt ksero”

16

17 Wsparcie samorządu Inicjatywa Miasta, Nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w Urzędzie Miasta, Pomoc w nieodpłatnym pozyskaniu kserokopiarki od Firmy TORELL.

18 Spółdzielnia Socjalna „50 plus” Lipiec 2007 roku, Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Opieka nad osobami starszymi, 8 niepełnosprawnych członkiń.

19 Wsparcie samorządu Refundacja składek ZUS przez okres 12 miesięcy 5 członkiniom spółdzielni poprzez PUP, Grant – „Karwiny 55 zapraszają. Bądź aktywna, pożyteczna, spełniona„

20 Zakres działania Spółdzielni Socjalnej „50 plus” Umowa z Urzędem Miasta Gdynia na dostarczanie materiałów promujących Gdynię na lotnisko Trójmiasto, do restauracji i hoteli gdyńskich, Pranie dywanów i sprzątanie mieszkań.

21 Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „PROMYK” Czerwiec 2008 rok, Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK”, Prowadzenie baru mlecznego, 24 pracowników.

22 Wsparcie Samorządu Lokal na prowadzenie baru, Remont i adaptacja pomieszczeń – Miasto Gdynia 508 196 zł, Wyposażenie baru i szkolenie pracowników - Miasto Gdynia ze środków PFRON 320 000 zł.

23 Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „PROMYK”

24

25 Zakres działania Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „PROMYK” Zarobkowa: Produkcja i sprzedaż około 1000 posiłków dziennie, Integrująca: Organizacja wyjazdów i spotkań członków spółdzielni, Współudział w przygotowaniu Wigilii i śniadań Wielkanocnych dla ubogich i bezdomnych mieszkańców Gdyni.

26 Plany na przyszłość Utworzenie spółdzielni socjalnych świadczących usługi: hotelarskie, cateringowe, pralnicze.

27 Plany na przyszłość Zbudowanie modelu, w którym nastąpi przepływ absolwentów: Placówki edukacyjne -> wtz -> spółdzielnie socjalne -> otwarty rynek pracy uzupełnianej przez mieszkalnictwo chronione oraz oferty rozwoju w sferze pozazawodowej.

28 Dziękuję za uwagę Michał Guć wiceprezydent Miasta Gdyni


Pobierz ppt "„Aktywni zawodowo” program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google