Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce Prezentacja projektu 24 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce Prezentacja projektu 24 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce Prezentacja projektu 24 marca 2010

2 Plan prezentacji:  Kim jesteśmy  Informacje o projekcie  Dlaczego realizujemy inwestycję  Na czym polega projekt  Dla kogo realizowany jest projekt  Dane techniczne inwestycji  Jakie będą efekty realizacji projektu  Podsumowanie prezentacji 2

3 Opis beneficjenta realizującego projekt - Kim jesteśmy  Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Jedna z 6 spółek zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego w Polsce, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG  Jesteśmy odpowiedzialni za podsektor dystrybucji paliwa gazowego w północno-zachodniej części kraju  Dystrybuujemy gaz do 222 gmin  Zajmujemy się eksploatacją ponad 15 tys. km sieci i 332 tys. przyłączy gazowych.  Dystrybuujemy ponad 1,42 mld m³ gazu rocznie  Realizujemy swoją działalność podstawową poprzez 4 Oddziały – Zakłady Gazownicze  Za zarządzanie powstałym gazociągiem odpowiedzialny będzie Zakład Gazowniczy w Szczecinie 3

4 Informacje o projekcie  Projekt zostanie zrealizowany w ramach Priorytetu 2: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.2: LOKALNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA, Poddziałanie 2.2.2: Sieci dystrybucji gazu ziemnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2010  Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2012  Całkowity koszt projektu brutto: 4 822 523,36 zł (3 952 888 zł netto)  Wartość dofinansowania: 1 034 224,00 zł, co stanowi 40% wartości kosztów kwalifikowanych netto  Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4

5 Cel projektu - Dlaczego realizujemy inwestycję 1.Stworzenie równego dostępu do sieci mieszkańców północnej części gminy w odniesieniu do mieszkańców miejscowości położonych w jej płd.-śr. części, a także na obszarach miejskich całego województwa 2.Znaczna poprawa zdolności dystrybucyjnych gazu ziemnego w całej gminie Pełczyce 5

6 6 Opis projektu - N a czym polega projekt  Realizacja projektu będzie polegała na budowie nowych gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia oraz przyłączy stanowiących punkt włączenia odbiorców końcowych do sieci gazowej.  Projekt zakłada dostęp do sieci gazowej podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce, powiat choszczeński  Stanowi rozbudowę istniejącego układu gazociągów dystrybucyjnych, od gazociągu w miejscowości Przekolno w celu dostawy gazu do miejscowości Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno.  Realizacja projektu pozwoli użytkownikom skorzystać z najefektywniejszej metody wykorzystania najbardziej komfortowego paliwa jakim jest gaz ziemny.

7 Beneficjenci projektu - Dla kogo realizowany jest projekt  Głównymi beneficjentami infrastruktury będą mieszkańcy północnej części gminy Pełczyce, a mianowicie miejscowości:  Bukwica,  Boguszyny,  Lubiana,  Lubianka  Nadarzyn,  Brzyczno,  Płotno.  Są to głównie odbiorcy zużywający gaz ziemny na ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz przygotowanie posiłków – także w handlu, usługach oraz drobnym przemyśle (grupy taryfowe W-2, W-3, W-4)  Prognozowanym rezultatem inwestycji, będzie wykonanie 356 przyłączy. 7

8 Dane techniczne inwestycji 8  Projektowany układ gazociągów jest inwestycją liniową o dł. 21 330 m  Budowa gazociągów: de 90 [mm] PE, de 63 [mm] PE i de 32 [mm] PE, które układane będą na użytkach rolnych i pod drogami  Rodzaj dystrybuowanego paliwa - gaz wysokometanowy podgrupy E

9 Efekty realizacji projektu PRZED  Brak sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenie północnej części gminy Pełczyce  Główne paliwa opałowe to węgiel, drewno i olej  Trudności w korzystaniu z ogrzewania przez osoby niepełnosprawne i samotne osoby starsze  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego PO  Równy dostęp do wygodnego i bezpiecznego źródła energii  Podniesienie jakości życia na terenach objętych gazyfikacją  Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu  Pozytywny wpływ na rozwój turystyki  Redukcja emisji gazów i pyłów do atmosfery  Zmniejszenie efektu cieplarnianego 9

10 Efekty realizacji projektu W TRAKCIE  Zakres prac budowlano- montażowych ograniczony do terenu o niewielkiej szerokości  Krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na środowisko naturalne  Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji budowy gazociągu 10

11 Podsumowanie prezentacji 11 Projekt budowy gazociągu w północnej części gminy Pełczyce to inwestycja w przyszłość

12 Dziękujemy za uwagę 12


Pobierz ppt "1 Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce Prezentacja projektu 24 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google