Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Temat : Kredyt Bankowy Zaciągamy kredyt Na dzisiejszej lekcji poznamy: - podstawowe pojęcia związane kredytowaniem - warunki jakie należy spełnić aby otrzymać kredyt, - tryb przyznawania i realizacji kredytu, nauczymy się: -obliczyć odsetki od kredytu, - wypełnić przykładowy wniosek kredytowy Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Najpopularniejsze cele kredytów Zakup mieszkania lub domu (kredyt hipoteczny) Kupno samochodu (kredyt samochodowy) Remont mieszkania lub domu (kredyt modernizacyjny) Spłata innych zobowiązań kredytowych (kredyt konsolidacyjny ) Zakup sprzętu w systemie ratalnym (kredyt ratalny ) Finansowanie bieżących potrzeb nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

4 ja, idę zaciągnąć kredyt – więc jestem Kredytobiorcą ! Kredyty udzielane są jedynie przez banki, dlatego kredytodawcą jest tylko ja !

5 Odsetki to koszt pozyskania środków pieniężnych w formie kredytu. Ich wysokość zależy od oprocentowania ustalonego pomiędzy stronami umowy kredytu. Wniosek kredytowy – jest to pisemna prośba o udzielenie kredytu, złożona przez kredytobiorcę (najczęściej na formularzu bankowym). Oprocentowanie - stopa procentowa podawana w skali rocznej, określająca wysokość odsetek od kredytu, które będzie płacić kredytobiorca.

6 Umowa kredytu bankowego - Zgodnie z art. 69 ustawy - Prawo bankowe, przez umowę kredytu bankowego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

7 Cechy umowy kredytowej Odpłatna (odsetki) obustronna Terminowa Udzielona na określony cel Nawiązana w momencie podpisania przez strony (konsensualność)

8 Koszty kredytu oprocentowanie prowizja dodatkowe opłaty Do kosztów prowizji zalicza się prowizję za udzielanie kredytu oraz często prowizję za promesę kredytową. -opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, -opłata za wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania, -opłata za konwersję-jest to opłata związana ze zmianą stopy procentowej kredytu, -opłata za przewalutowanie, -opłata za wycenę nieruchomości, -ubezpieczenie kredytu. -opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, -opłata za wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania, -opłata za konwersję-jest to opłata związana ze zmianą stopy procentowej kredytu, -opłata za przewalutowanie, -opłata za wycenę nieruchomości, -ubezpieczenie kredytu.

9 Zabezpieczenie kredytów (przykłady) Poręczenie weksale - Zastaw ogólny Weksel in blanco - Kaucja Poręczenie zwykłe - Hipoteka Gwarancja bankowa - blokada środków Przelew wierzytelności na rachunkach bankowych Prawne Rzeczowe

10 Raty spłaty kredytu- stałe i malejące Kwota: 10000, oprocentowanie: 8%, okres spłaty 6 miesięcy Lp. Raty równe Kapitał raty równe Odsetki raty równe Raty malejące Kapitał raty malejące Odsetki raty malejące 11 705,771 639,1066,671 733,331 666,6766,67 21 705,771 650,0355,741 722,221 666,6755,56 31 705,771 661,0344,741 711,111 666,6744,44 41 705,771 672,1033,671 700,001 666,6733,33 51 705,771 683,2522,521 688,891 666,6722,22 61 705,771 694,4711,301 677,781 666,6711,11 Suma10 234,629 999,98234,6410 233,3310 000,00233,33

11 Każdy wniosek o kredyt powinien zawierać niezbędne dla banku informacje, w oparciu o które będzie możliwe dokonanie oceny zdolności kredytowej. Każdy wniosek kredytowy zawiera takie elementy jak: charakterystykę kredytobiorcy, określenie rodzaju kredytu (obrotowy, inwestycyjny), wysokość kredytu, proponowane terminy i kwoty wykorzystania, źródła i terminy spłaty kredytu, cel, na jaki ma być przeznaczony kredyt, propozycje prawnego zabezpieczenia spłaty, informacja o posiadanych rachunkach w innych bankach,

12 Co się dzieje z wnioskiem kredytowym w banku ? ocena możliwości i preferencji banku decyzja nie (odmowa udzielenia kredytu) tak decyzja nie (odrzucenie wniosku kredytowego) tak tak (umowa kredytowa)- gotówka lub transze. Wniosek o kredyt Wstępna ocena kredytobiorcy (informacje ogólne Analiza działalności kredytobiorcy: - sytuacja i struktura finansowa, - zdolność kredytowa, - efektywność kredytowanego przedsięwzięcia

13 Zadanie porównaj oferty 2 banków dla kredytu obrotowego w kwocie 10000 zł na okres kredytowania 1 roku. Średnie dochody kredytobiorcy to 3000 zł netto, jego miesięczne opłaty wynoszą 1000 zł. t Odsetki od kredytu = K * R * ------ 365 lub 12 miesięcy K – kwota kredytu R- roczna stopa oprocentowania kredytu t - okres trwania kredytu w dniach/ miesiącach 365 - długość roku bankowego w dniach/miesiącach

14 Przykładowe zachowania kredytobiorcy w przypadku trudności ze spłatą kredytu. Negocjacje z bankiem o zmianę umowy kredytowej i obniżenie rat Wakacje kredytowe ( zawieszenie spłaty kredytu na kilka miesięcy ) Konsolidacja kredytów Rozłożenie kredytu na dłuższy czas Zamiana kredytów kartowych na ratalne Zastaw hipoteczny Upadłość konsumencka Przewalutowanie kredytu


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google