Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 40 os.

3 Rok CEL PROJEKTU 2008 r. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze, a także wzmocnienie potencjału PCPR w Pułtusku jako koordynatora działań pomocowych na rzecz tych ludzi. 2009 r. Zwiększenie aktywności zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia i zwiększenia elastyczności zawodowej, a także wzmocnienie potencjału PCPR w Pułtusku jako koordynatora działań pomocowych na rzecz aktywnej integracji społeczno- zawodowej. 2010r. Aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych bezrobociem i niepełnosprawnością poprzez eliminowanie barier jakie napotykają osoby, borykające się często z problemem dyskryminacji na rynku pracy oraz zwiększenia ich aktywności zawodowej, życiowej i osobistej, a także wzmocnienie potencjału PCPR jako koordynatora działań pomocowych na rzecz aktywnej integracji społeczno-zawodowej. 2011 r. Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym.

4 Aktualizacja lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz wzrost kompetencji i umiejętności społecznych. Wsparcie socjalne. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej poprzez działania środowiskowe i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym społecznie.

5 -Ograniczona dostępność grup docelowych do kursów i szkoleń zawodowych. -Niedostateczny dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji. -Niewystarczający dostęp grup docelowych do poradnictwa prawnego, wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego. -Niska samoocena grup docelowych oraz brak wiary we własne możliwości. Pomoc: -w readaptacji zawodowej; -w dostępie do rynku pracy; -w eliminowaniu stereotypów dotyczących klientów pomocy społecznej, postrzeganych jako osoby wykluczone społecznie poprzez ich integrację ze społeczeństwem; Ponad to projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem.

6 Podpisanie i realizacja: a) kontraktów socjalnych, b) indywidualnych umów z osobami niepełnosprawnymi, c) indywidualnych planów pracy z młodzieżą w wieku 15-25 lat z rodzin zastępczych, d) indywidualnych programów usamodzielnienia, e) indywidualnych planów pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych społecznie w wieku 15-25 lat, w tym niepełnosprawnej. niepełnosprawni - 18

7 Organizacja i finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową - spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym w zakresie nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz pomocy w doborze kursów zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rynku pracy i możliwościami psychofizycznymi uczestników. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych-kursy i szkolenia zawodowe.

8 Sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej. Turnus rehabilitacyjny – Jastrzębia Góra Wyjazd szkoleniowo – terapeutyczny z warsztatami Zajęcia rehabilitacyjne podnoszące kondycję fizyczną z masażem. Celem zajęć jest poprawa kondycji fizycznej samopoczucia i stanu zdrowia uczestników zajęć.

9  Organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym koszty zatrudnienia osób prowadzących grupę.  Zajęcia terapeutyczne dla zaburzonych psychicznie uczestników projektu. Grupowe warsztaty psychologiczne w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dotyczący kompetencji Inter – oraz interpersonalnych mających istotny wpływ na optymalne funkcjonowanie w rolach zawodowych oraz życiowych.

10  Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego.  Spotkania grupowe z prawnikiem. Organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym koszty zatrudnienia animatora lokalnego.

11 Sfinansowaniu w ramach zadania aktywna integracja podlegać będą: -Koszty dojazdu uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji zawodowej. -Koszty ubezpieczenia uczestników podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji zawodowej. -Koszty pobytu opiekunów osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności na turnusie rehabilitacyjnym. - Koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

12 Pracę socjalną w ramach projektu wykonywali pracownicy socjalni, zatrudnieni w jednostce na podstawie umowy o pracę. Pokrycie kosztów na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc na kontynuację nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

13  Piknik Rodzinny  Impreza integracyjno-sportowa  Andrzejki  Wernisaż Twórczości Osób Niepełnosprawnych  Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i przedszkoli pt. „ Mój niepełnosprawny przyjaciel ”  Konferencja inaugurująca i podsumowująca

14 Koordynator projektu Asystent projektu Specjalista ds. zamówień publicznych Materiały promocyjne dla uczestników Projektu Delegacje służbowe Zakup ogłoszeń prasowych

15 Zaproszonymi gośćmi byli uczestnicy projektu, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego, a także rodziny zastępcze z dziećmi. Piknik Rodzinny miał charakter otwarty, uczestniczyli w nim także mieszkańcy powiatu pułtuskiego. Piknik rozpoczął się występami artystycznymi, następnie zaproszono wszystkich do udziału w zabawie i konkurencjach sportowych. Zorganizowany został także poczęstunek dla gości.

16 2010 r. 2009 r.

17 2011 r.

18

19

20

21

22 Wpłynęło 114 prac konkursowych. W skład komisji wchodzili: P. Edward Marek Wroniewski- Starosta Pułtuski (przewodniczący) P. Beata Jóźwiak (wiceprzewodnicząca), P. Barbara Bilińska (członek) P. Alina Kolenda (sekretarz). Nagrodzone prace: I m.- Małgorzata Stępniewska PSP Zatory II m.- Aleksandra Komora- PSP nr. 3 w Pułtusku III m.- Karolina Kisiel- PSP w Ciskach Po za tym zostało przyznanych 5 wyróżnień i 2 wyróżnienia specjalne.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2008 r.2009 r.2010 r.2011r. Prawo jazdy kat. B, C lub C+E Operator wózka jezdniowego Prawo jazdy kat. B, C, C+EPrawo jazdy kat. B, C, D Przewóz rzeczykosmetyczny z elem. wizażu i stylizacji paznokci Kasa fiskalna z programem magazynowym Obsługa kasy fiskalnej z programem magazynowym Ochrona – licencja I stopniaInstruktor nauki jazdy kat. B, C+E Fryzjer Podstawowy obsługi komputera Prawo jazdy kat. B, C+E,Wizaż i stylizacja paznokciPracownik fizyczny ochrony i mienia Kierowca operator wózka widłowego Ochrona licencja I i II stopnia Pracownik fizyczny ochrony i mienia Samodzielne prowadzenie księgowości z zastosowaniem technik komputerowych Kosmetyczny z elem. makijażu i stylizacją paznokci w zawodzie manikiurzystka- kosmetyczka Nowoczesne sprzątanieUprawnienia elektryczne gr. 1 Operator-koparko ładowarki Sekretarka-asystentka dyrektora Kosmetyczny z elementami manikiuru Samodzielne prowadzenie księgowości z zastosowaniem technik komputerowych Zakładanie stron www Języka angielskiegoObsługa kas fiskalnychOperator koparko-ładowarkiSekretarka-asystentka KucharzKurs komputerowyProjektowanie i aranżacja wnętrz Kadry płace ZUS

34 2008 r.2009 r.2010 r.2011r. Samodzielne prowadzenie księgowości z zastosowaniem technik komputerowych FryzjerMakijaż permanentnyPodstawowy kurs komputerowy Ratownik WOPR z patentem sternika motorowodnego Projektowanie stron internetowych Kurs kosmetyczny z elem. wizażu i pedicure Egzamin w WORD na prawo jady kat. C Bukieciarstwo(florystyka) Kadry płace ZUSMasażu Młodszy ratownik Księgowość od podstaw ABC Przedsiębiorczości Sekretarka-asystentka Komputerowy Corel Draw, Adobe Photo Shop CS3 Języka angielskiego (grupowy i indywidualny)

35


Pobierz ppt "KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google