Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Karolina Piwczyk Chorzów 2013r.. W czasie trwania projektu wszyscy przygotowywaliśmy się do założenia i późniejszej działalności w stowarzyszeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Karolina Piwczyk Chorzów 2013r.. W czasie trwania projektu wszyscy przygotowywaliśmy się do założenia i późniejszej działalności w stowarzyszeniu."— Zapis prezentacji:

1 autor: Karolina Piwczyk Chorzów 2013r.

2 W czasie trwania projektu wszyscy przygotowywaliśmy się do założenia i późniejszej działalności w stowarzyszeniu. Do finału doszło w czasie wyjazdu projektowego do Wisły. Dnia 14.02.2013r. uczestnicy projektu „ Zrobimy to sami „ przeprowadzili spotkanie podczas, którego powstało nasze stowarzyszenie. Przyjęło ono nazwę Stowarzyszenie Autonomiczny Ruch Osób Niepełnosprawnych „ ARON” z siedzibą w Chorzowie.

3 Obrady prowadziła nasza koleżanka z Zabrza Dorota, która świetnie poradziła sobie z funkcją przewodniczącej zebrania założycielskiego

4 Wybór do władz stowarzyszenia odbył się poprzez głosowanie tajne i wyłonił skład pięcioosobowego zarządu: Katarzyna Wieczorek – prezes Ewa Pobędza – wiceprezes Jerzy Wolny – sekretarz Alina Janicka – skarbnik Agnieszka Szygojczyk – członek

5 Następnie wybrano 3- osobowy skład drugiego ważnego organu naszego stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej: Michał Ożóg – przewodniczący Tadeusz Turek – członek Damian Karbownik - członek

6 Wspólnymi siłami wypracowywaliśmy zręby naszego stowarzyszenia i mamy nadzieję, że w działaniu już po jego rejestracji pokażemy na co nas stać !!!

7 Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w naszych obradach

8

9 Przedmiot zainteresowań stowarzyszenia stanowi kompleksowy zespół problemów społecznych i edukacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie i grup zagrożonych tzw. „wykluczeniem społecznym”.

10 Najważniejsze cele to:  prowadzenie działań mających inspirować i przygotowywać osoby niepełnosprawne intelektualnie do aktywnego korzystania ze zdobyczy nauki  wypracowywanie nowych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych dla zastosowań społecznych, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych  propagowanie idei integracji i autonomii osób niepełnosprawnych

11  Będziemy promować nowoczesne rozwiązania wykorzystujące technologie informatyczne oraz specyficzne inicjatywy społeczne, mające na celu poprawę jakości życia społecznego osób niepełnosprawnych  Wypracowywać aktywne formy walki z bezrobociem wśród osób niepełnosprawnych  Przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu  Promować osoby podejmujące inicjatywy na rzecz tej grupy społecznej

12  z wszelkimi instytucjami rządowymi i samorządowymi  z organizacjami pozarządowymi  z osobami prywatnymi  z placówkami oświatowymi Obecnie mamy nawiązaną współpracę z Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Serce” z siedzibą w Chorzowie

13 1. Przygotować siebie i innych niepełnosprawnych do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie. 2. Zbudować lokalny system wsparcia dla naszych inicjatyw. 3. Pokazać na co nas stać i dlaczego warto okazać nam zaufanie. 4. Zaistnieć na rynku pracy.

14  Zapobiec naszemu wykluczeniu społecznemu i skazaniu nas na smutne i bezproduktywne życie w Domach Pomocy Społecznej.  Poprawić wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie.


Pobierz ppt "Autor: Karolina Piwczyk Chorzów 2013r.. W czasie trwania projektu wszyscy przygotowywaliśmy się do założenia i późniejszej działalności w stowarzyszeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google