Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływy międzygałęziowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływy międzygałęziowe"— Zapis prezentacji:

1 Przepływy międzygałęziowe
„Ekonometria”, rozdział 9 Andrzej Torój, Ekonometria

2 Tabela przepływów międzygałęziowych (TPM)
produkcja końcowa (popyt końcowy) gałęzi 2 (jej produkcja globalna minus przepływy do innych gałęzi) X2 – produkcja globalna 2. gałęzi produkcja 2. gałęzi zużyta w gałęzi 3. (przepływ z gałęzi 2. do 3.) zużycie produkcyjne (popyt pośredni) wyrobów n-tej gałęzi wynagrodzenia pracowników 1. gałęzi zysk 2. gałęzi To jest wersja uproszczona (bez handlu zagranicznego, amortyzacji i podziału wartości dodanej). Andrzej Torój, Ekonometria

3 Andrzej Torój, Ekonometria
TPM - rozszerzona Produkcja końcowa 2. gałęzi rozbita na 4 składniki reeksport Andrzej Torój, Ekonometria

4 Andrzej Torój, Ekonometria
równowaga i-tej gałęzi równanie podziału produkcji i-tej gałęzi równanie kosztów i-tej gałęzi Andrzej Torój, Ekonometria

5 Andrzej Torój, Ekonometria
Równowaga ogólna Andrzej Torój, Ekonometria

6 Andrzej Torój, Ekonometria
koszty materiałowe j. gałęzi koszty materialne j. gałęzi koszty produkcji j. gałęzi wartość dodana brutto j. gałęzi wartość dodana j. gałęzi zysk j. gałęzi Andrzej Torój, Ekonometria

7 Andrzej Torój, Ekonometria
wsp. materiałochłonności j. gałęzi wsp. pracochłonności j. gałęzi wsp. importochłon-ności j. gałęzi rentowność j. gałęzi rentowność brutto j. gałęzi wydajność pracy j. gałęzi Andrzej Torój, Ekonometria

8 Zadanie 13.1 („Ekonometria”)
Andrzej Torój, Ekonometria

9 Zadanie 13.3 („Ekonometria”)
Andrzej Torój, Ekonometria

10 Andrzej Torój, Ekonometria
Zadanie 9.3 Andrzej Torój, Ekonometria

11 Polskie rachunki narodowe
Material Product System (do początku lat 90.) System of National Accounts (obecnie) Eurostat: National Accounts Andrzej Torój, Ekonometria

12 Andrzej Torój, Ekonometria
Przepływy międzygałęziowe GUS produkcja globalna zużycie pośrednie w cenach bazowych + podatki od produktów – dotacje do produktów = zużycie pośrednie w cenach bieżących zużycie pośrednie PKB wartość dodana brutto płace koszty związane z zatrudnieniem + podatki od producentów – dotacje dla producentów zysk + amortyzacja nadwyżka operacyjna brutto Andrzej Torój, Ekonometria

13 Andrzej Torój, Ekonometria
Zadanie GUS opublikował następujące dane: produkcja globalna: zużycie pośrednie w cenach bieżących: + podatki od produktów – dotacje do produktów: Ile wynosi: PKB? wartość dodana brutto? Andrzej Torój, Ekonometria

14 USA.xls Polska_2000_6 galezi.xls
która gałąź jest najbardziej praco-, a która najbardziej materiałochłonna? Andrzej Torój, Ekonometria

15 Macierz struktury kosztów
współczynniki kosztów (bezpośredniej materiałochłonności) macierz struktury kosztów (kwadratowa) suma elementów j-tej kolumny macierzy struktury kosztów to współczynnik materiałochłonności j-tej gałęzi Andrzej Torój, Ekonometria

16 Andrzej Torój, Ekonometria
Macierz Leontiefa I-A=L - macierz Leontiefa Andrzej Torój, Ekonometria

17 Własności modelu Leontiefa:
jednorodność: l-krotny wzrost produkcji globalnej wszystkich gałęzi powoduje l-krotny wzrost produkcji końcowej wszystkich gałęzi addytywność: wzrost produkcji globalnej (wg gałęzi) o wektor DX powoduje wzrost produkcji końcowej o LDX Andrzej Torój, Ekonometria

18 Andrzej Torój, Ekonometria
Prognozy I rodzaju: II rodzaju: Jeżeli suma elementów każdej kolumny macierzy A jest mniejsza niż 1, to macierz L jest nieosobliwa. Diagonalne elementy macierzy L-1 są nie mniejsze niż 1, a pozostałe elementy tej macierzy są nie mniejsze niż 0. mieszana: Znamy część elementów wektora DX i część elementów wektora DY (w sumie n elementów) – prognozujemy pozostałe, rozwiązując układ równań DY=LDX. Andrzej Torój, Ekonometria

19 Interpretacja elementów macierzy L-1
jak musi się zmienić produkcja globalna (X), aby produkcja końcowa wzrosła o 1 w n-tej gałęzi przy nie zmienionym poziomie produkcji końcowej w innych gałęziach? bij to przyrost produkcji globalnej w i-tej gałęzi niezbędny, by produkcja końcowa j-tej gałęzi wzrosła o 1 (przy braku zmian w produkcji końcowej innych gałęzi) Andrzej Torój, Ekonometria

20 Andrzej Torój, Ekonometria
Zadanie 13.8, 13.9 Andrzej Torój, Ekonometria

21 Andrzej Torój, Ekonometria
Zadanie 13.10 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria

22 Andrzej Torój, Ekonometria
Zadanie 13.22 c) Obliczyć wyrażenie PJ, gdzie J oznacza kolumnowy wektor jedynek, oraz zinterpretować otrzymany wynik. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria

23 Andrzej Torój, Ekonometria
Polska_2000_6 galezi.xls o ile wzrośnie produkcja końcowa w poszczególnych gałęziach, jeżeli produkcja globalna w przemyśle wzrośnie o 20%, a w pozostałych gałęziach – o 5%? o ile musi wzrosnąć produkt globalny w poszczególnych gałęziach, by produkcja końcowa w każdej z nich wzrosła o 10%? wiemy, że produkcja globalna w rolnictwie, przemyśle i budownictwie wzrośnie o 10, o 10 wzrośnie też produkcja końcowa handlu, transportu i pozostałych gałęzi; o ile musi się zmienić produkcja końcowa i globalna pozostałych? Andrzej Torój, Ekonometria


Pobierz ppt "Przepływy międzygałęziowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google